Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L-Ewwel Forma tal-Verbi Trilitteri fil-Malti

No description
by

Leanne Ellul

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L-Ewwel Forma tal-Verbi Trilitteri fil-Malti

taħbil il-moħħ Analiżi il-verbi li sibna L-Ewwel Forma
tal-Verbi Trilitteri
fil-Malti Noti Dettalji
importanti (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr (cc) photo by Metro Centric on Flickr L-Għaxar Forom tal-Verbi Trilitteri fil-Malti Mis-'Sagħtar' fittex xi verbi bħal dawn... Innutajt xi verbi f'din is-silta? X'tip ta' verbi nnutajt? Taf xi jsejħulhom? Xi nsejħulu kliem bħal 'ħareġ, sab u mexa'? Tista' ssib xi verbi bħal dawn? insibu
saret
jbiegħu bdiet
beda daħlu
deħlin
jista' jdoqq (wasal) 5 suriet ta' verbi
tal-ewwel forma trilittera il-verbi sħaħ 1. dawn il-verbi jissejħu hekk għaliex il-konsonanti kollha tal-għerq jidhru fil-mamma eż. daħlu -> daħal -> dħl
2. anke verb bħal 'jista'' huwa sħiħ għaliex l-appostrofu jirrappreżenta 'għ' eż. jista' -> seta' -> STGħ
3. is-sura ta' dawn il-verbi hi 1v2v3 il-verbi sħaħ torox 1. dawn il-verbi huma sħaħ għaliex il-konsonanti kollha tal-għerq jidhru fil-mamma eż. jdoqq -> daqq -> DQQ
2. is-sura ta' dawn il-verbi hi 1v22 il-verbi dgħajfin 1. il-verbi dgħajfin jissejħu hekk għaliex f'xi pożizzjoni tal-verb ikollhom il-konsonanti w/j
2. Jekk il-konsonanti dgħajfa tinzerta
fil-bidu: tkun dejjem 'w'
fin-nofs: tista' tkun 'w/j'
fl-aħħar: dejjem tkun 'j' il-verbi assimilattivi/xebbieha 1. dawn huma verbi li l-ewwel konsonanti
tagħhom hi l-konsonanti dgħajfa 'w'
eż. 'jasal -> wasal -> wv2v3 il-verbi moħfijin 1. dawn huma l-verbi li l-ittra tan-nofs tagħhom (it-tieni ittra) għax hi dgħajfa ma tidhirx fil-mamma eż. sab
2. biex issib il-konsonanti dgħajfa (w/j) nieqsa trid tpoġġi l-verb fl-imperattiv eż. jsib -> sab -> si(j)b -> SJB; tmur -> mar -> mu(w)r -> MWR
3. innota li minkejja li din il-konsonanti hi moħbija, tinkixef f'suriet oħra li jieħu l-verb (bħall-imperattiv)
4. is-sura tal-verbi moħfijin hi 1v(w/j)3 il-verbi neqsin 1. dawn huma verbi li għandhom l-aħħar
konsonanti tal-għerq li ma tidhirx fil-mamma
2. din il-konsonanti nieqsa dejjem tkun 'j'
3. eż. bdiet -> beda -> BDJ
4. is-sura ta' dawn il-verbi hi 1v2vJ L-ewwel forma tal-verbi trilitteri hi
forma ewlenija jiġifieri din il-forma mhix
imnissla minn verbi oħrajn filwaqt li
minnha jitnisslu verbi oħrajn.

Il-verbi tal-ewwel forma trilittera jkun
fihom it-tliet konsonanti tal-għerq
fil-mamma li jistgħu jidhru kollha jew ma
jidhrux kollha bħal fil-każ tal-moħfijin.
Fil-verità, il-konsonanti
tkun qiegħda hemm iżda tkun moħbija.
  Xi tifsir Verb tal-ewwel forma jista’ jkun

transittiv jiġifieri jieħu l-oġġett fis-sentenza
eż. Toni kiser idu.
intransittiv jiġifieri ma jiħux oġġett
fis-sentenza
eż. Toni wasal. ħĦafna verbi intransittivi bħal wasal, miet u ġera warajhom ma jieħdu l-ebda nom ieħor ħlief dak li jkun ħiereġ mill-verb stess
Eż. wasal wasla, miet mewta, ġera ġirja
innota li verbi transittivi jistgħu jieħdu warajhom nom li jkun ħiereġ minnhom iżda mhux biss
Eż. kiel ikla iżda wkoll majjal, ħafna, kisra ħobż... ħafna mill-verbi tal-ewwel forma għandhom tifsira
attiva jiġifieri juru azzjoni attiva
Eż. qatel: azzjoni attiva ta’ xi ħadd li għamel qtil
 
xi verbi tal-ewwel forma jista’ jkollhom tifsira
inkoattiva għaliex juru bidla fl-istat
Eż. miet: saret bidla fl-istat minn ħaj għal mejjet Rikapitulazzjoni 1. Il-verbi tal-ewwel forma huma verbi ewlenin
għaliex minnhom jitnisslu oħrajn.
2. X'inhi l-mamma?
3. Dejjem poġġi l-verb fil-mamma biex tara
x'sura għandu.
4. Jekk għandu xi sura minn dawn illi semmejna,
dan hu verb trilitteru tal-ewwel forma, jiġifieri
ewlieni. FTAKAR... għeluq L-Imdina kienet il-belt ewlenija ta' Malta! Minnha tnisslu oħrajn...
Full transcript