Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Банк, банкны ажилтны ёс зүй

No description
by

vlv lv

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Банк, банкны ажилтны ёс зүй

АГУУЛГА
ОРШИЛ
БАНКНЫ ЁС ЗҮЙ
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ ЁС СУРТАХУУН
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ ЁС СУРТАХУУНЫ ШААРДЛАГА
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ ХАРИЛЦААНЫ ЁС СУРТАХУУНЫ ЗАРЧИМ, ХЭМ ХЭМЖЭЭ
ТӨВ БАНК
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ БИЕЭ АВЧ ЯВАХ БАЙДАЛ
ДҮГНЭЛТ
Банк нь санхүүгийн зуучлагч бөгөөд харилцагчид нь тухайн банкинд итгэж хөрөнгө мөнгөө байршуулдаг тул банк харилцагчдынхаа итгэлийг алдахгүйн тулд өөрийн ажилчдаараа дамжуулан үйлчилж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тиймээс ажилтнуудын ёс суртахуун, ёс зүй хэмээх ойлголт нь маш чухал юм.
ОРШИЛ

Банкны ёс зүйн зорилго
Банк, банкны удирдах болон бусад ажилтанд тавигдах ёс суртахууны шаардлага, үүрэг хариуцлага, банкны үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд мөрдөх ёс суртахууны шаардлагыг судлаж, жишгийг тодорхойлох, банкны мэргэжлийн ёс суртахууны зарчим, хэм хэмжээг ажилтнуудаар мөрдүүлэх, сахиулж хэвшүүлэх, зохицуулах үүрэгтэй.
БАНКНЫ ЁС ЗҮЙ
Банкны ажилтан нь мөнгөн хөрөнгийг татах, зөв байршуулах болон банкны бусад үйлчилгээ үзүүлдэг, өрсөлдөх чадвар, ашигт байдлыг хангаж ажиллах үүрэгтэй, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвартай, ёс суртахуунлаг мэргэжилтэн байх ёстой.
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ ЁС СУРТАХУУН
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ ЁС СУРТАХУУНЫ ШААРДЛАГА
1. Харилцагчид байнга анхааралтай хандах
2. Ярих, сонсох чадвар эзэмшсэн байх
3. Харилцагчтай үргэлж найрсаг харилцах
4. Мэдээллийг зөв хүлээн авах, дамжуулах
5. Асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх
Банкны ажилтны харилцааны ёс суртахууны зарчим, хэм хэмжээ
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ БИЕЭ АВЧ ЯВАХ БАЙДАЛ
ДҮГНЭЛТ
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Хадгаламж эзэмшигч, харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг бүрэн байлгах, анхны шаардлагаар гаргаж өгөх, шилжүүлэх
Зээл төлөхөд
учирч болзошгүй
алдагдлаас хамгаалах
Хэд хэдэн банкаар
үйлчлүүлэхэд нь
харилцагчдад хязгаарлалт тавихгүй байх
Харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр харилцах данснаас нь
зарлагын гүйлгээ
хийхгүй байх
Өөрийн салбараар үйлчлүүлэхийг харилцагчдаас шаардахгүй байх, Хадгалуулагчийн эрхийг зөрчихгүй байх, эрх ашгийг нь дээдлэх
Зээл олгоход тавигдах шаардлагыг зөрчихгүй байх, Банкны дүрмийн санд оруулсан хөрөнгийг нь барьцаалан зээл олгохгүй байх
БАНКИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
ХОРИГЛОДОГ ЗҮЙЛС
Үйл ажиллагааныхаа талаар буруу ташаа сурталчлах, мэдээлэх
Дангаар буюу бусадтай хамтран санхүүгийн зах зээл дээр ноёрхох, шударга бус аргаар өөрсөддөө болон гуравдагч этгээдэд давуу байдал бий болгох үйл ажиллагаа явуулах, ийм үйл ажиллагаанд оролцох
Улс төрийн нам, эвсэл, хүчинд хандив өргөх
Харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийг бусдад задлах, ашиглах. (зарим тохиолдолд болно)
Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 6-гийн 1-д зааснаас бусад үйл ажиллагаа болон банкны бус үйл ажиллагаа эрхлэх
Газрын зах зээлд ажиллах
1. Хуулийг дээдлэх
2. Банк, санхүүгийн үйл ажиллагааны стандартыг чанд мөрдөх
3. Үүрэгт ажлаа, чанартай, аюулгүй, найдвартай, шударгаар гүйцэтгэх.
4. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэг боловсрол өндөр байх.
5. Үнэн, зөв мэдээллээр хангах, мэдээлэлтэй зөв харьцах
6. Харилцагч болон хамт ажиллагчдыг хүндэтгэх
7. Сонирхлын зөрчилгүй байх
8. Нууцыг чандлан хадгалах
9. Мөнгө угаах, лоббидох үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх
10. Авилгаас ангид байх
11. Банкны өмч хөрөнгийг хамгаалах
БАНКНЫ АЖИЛТАН
НЯГТЛАН БОДОГЧ
Байгууллагын эдийн засгийн мэдээлэлийг бүрдүүлж, дүн шинжилгээ хийх, боловсруулах, тайлагнах чадвар бүхий мэргэжилтэн байна.
ЭДИЙН ЗАСАГЧ
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Зээлийн ажилтан
Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх,
• Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах,
• Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах,
• Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах
Теллер
Бэлэн мөнгө тоолж шалгах, бэлэн мөнгөөр тооцоо хийх
Харилцагчдад зээл хүүний тооцоог зөв гаргаж өгөх
Нягтлан бодох бүртгэлийн програмд ажил гүйлгээ зөв оруулах
Удирдлага, хамтран ажиллагсадад тайлан мэдээг гаргаж өгөх,
Хянан шалгагч операторууд
Банкны дотоод хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн хяналт
Мэргэжлийн ёс зүй
ТАСАЛГААНЫ ХЭМ 20-С ДООШ БОЛ
ТАСАЛГААНЫ ХЭМ 20-С ДЭЭШ БОЛ
Эрэгтэй ажилтны анхаарах зүйлс:
Үс засалт
Сахал
Ажил хэрэгч байдал

Эмэгтэй ажилтны анхаарах зүйлс:
Үс засалт
Нүүр будалт
Хумс засалт,будалт
Ажил хэрэгч байдал
Ажилтнуудын хориглох зүйл
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭМХ ЦЭГЦ
Ажлын байранд 5S зарчмыг мөрдөнө.

Seiri (сейри)
-Ажлын байрны зохион байгуулалт
Seiton (сейтон)
-Хэрэгтэй зүйлсийг зөв байрлуулах
Seiso (сейсо)
-Ажлын байрыг бүрэн цэгцлэх
Seiketsu (сэйкейцу)
-Ажлын байрны эмх цэгц, зохион байгуулалтыг хэвшүүлэх
Shitsuke (шицуки)
-Дээрх 4S-ийг хэнээр ч хэлүүлэхгүй баримтлан ажиллана.
http://www.dbm.mn
http://mba.mn
http://www.legalinfo.mn
Б.Оюунчимэг- “Бизнесийн ёс зүй” сурах бичиг

НОМ ЗҮЙ
Банк, банкны ажилтны ёс зүй
Банкинд итгэх иргэдийн итгэл сайжирна
Мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан ажилладаг ажилтнууд нэмэгдэнэ
Банк, санхүүгийн байгууллагын ажилтнууд мэргэжлийн ёс зүйтэй ажилласнаар үйл ажиллагаа ил, шударга явагдана
Банкны харилцагч бид банкны ажилтнаас мэргэжлийн ёс зүйтэй ажиллах, соёлтой үйлчилгээ үзүүлж байхыг анхааруулж байх
.
Full transcript