Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cybercontract in 15 minuten (NL)

No description
by

cvba CYBERcontract

on 19 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cybercontract in 15 minuten (NL)

Wie zijn we
Specialist in cyberrisico's verzekering
360° benadering
wereldwijde partners,lokale specialisten
Waarom Cybercontract werd opgericht
"Mismatch" tussen bestaande verzekeringsoplossingen & noden van een klant
Belgische expertise !
Eenvoudige en online onderschrijving
"The internet is on fire..." [Mike Hypponen]
...en uw bedrijf is in gevaar !
Bent u bewust ?
U BENT een doelwit omdat.....
U heeft data
Het gaat niet over geheimen, het gaat over DATA.
U bent een toegang voor uw klanten
"Doelwit" was gehacked via zijn airco leverancier!
Het is goedkoop ... dus waarom niet?
U kan een aanval bestellen als een service! Het is goedkoop ( beginnende van slechts $ 6/dag! Het brengt meer op dan drugshandel!
RISICO MANAGEMENT
AUDIT
VERZEKERING
Bescherm uzelf tegen de impact van een cyber incident door een cyber verzekering te onderschrijven
PREVENTIE
UITSTEKENDE CYBER SERVICES door
The Belgian Security Guide
Cybertest
Ik ben geen doelwit omdat...
" Ik leid een KMO"
"Ik heb geen geheimen"
"Ik heb de nieuwste firewall"
Uw bedrijfscontinuïteit is in gevaar ! Dus maak er een bedrijfsprobleem van en niet enkel een IT probleem.
WAT KAN U VERZEKEREN ?
ASSISTENTIE & BIJSTAND
Criminaliteit
Aansprakelijkheid
Winstverlies
Eigen schade en kosten
Rechtsbijstand
5 DOMEINEN
Hotline & Services
CYBER VERZEKERING
BOUWSTENEN
CYBER CRIMINALITEIT
Cyberdiefstal, losgeld, cyberafpersing, hacking van telefoonsystemen
AANSPRAKELIJKHEID
WINSTVERLIES
Uw bedrijfscontinuïteit is gestopt
EIGEN SCHADE & KOSTEN
Ook uw eigen schade & kosten zijn gedekt!
RECHTSBIJSTAND
Vermijd lange & dure procedures!
Computersysteem
winstverlies
onderbreking of verminderd functioneren
van uw computersysteem te wijten aan een
beveiligingsfout
of een
systeemfalen
Informatietechnologie en communicatiesystemen, netwerken, diensten en oplossingen (met inbegrip van de computeractiva) die:
Beveiligingsfout
storing of een indringing in computersysteem
die leidt tot ongeoorloofde toegang, een ongeoorloofd gebruik, een DOS (denial-of-service) aanval of de ontvangst of verzending van een kwaadwillende code
Systeemfalen
een onbedoelde en ongeplande uitval van een computersysteem.
UITGESLOTEN
ALGEMEEN :
beslaglegging/confiscatie/nationalisatie/vernietiging van computersysteem iov overheidsdienst/lokale overheid behalve tgv administratief onderzoek door toezichthouder

SPECIFIEK:
door communicatieverlies met computersysteem van derde => onmogelijkheid tot communicatie
juridische kosten & uitgaven
updaten/upgraden/verbeteren tov vóór BI
verwijderen kwetsbaarheden/verwijderen
softwareprogrammafouten
ongunstige marktomstandigheden
elke mogelijke storing of indringing ten gevolge van de niet-elektronische diefstal van een wachtwoord of een netwerktoegangscode
in de gebouwen van de vennootschap, van een computersysteem of van een verantwoordelijke, een bestuurder, een directielid of een aangestelde van de verzekeringsnemer
die een rechtstreekse schending van het specifieke, geschreven veiligheidsbeleid of van de veiligheidsprocedures van de verzekeringsnemer vormt.

deel uitmaken van
zulke systemen en netwerken
gebruikt worden
ter verstrekking van zulke diensten en oplossingen die verhuurd worden, beschikbaar of toegankelijk worden gesteld aan de verzekeringsnemer
die aan de verzekeringsnemer
worden geleverd
voor exclusief, veilig, en bedrijfsmatig gebruik.

het bekend geraken van gegevens
door aangestelde
of tgv
diefstal/verlies hardware
Wij dekken de kosten en vergoedingen voor
Imagoherstel
imagoherstel na het in diskrediet brengen van uw bedrijf
juridisch advies, public relations diensten en crisisconsultancy
social media plan om uw reputatie op te krikken
het terugkopen van goodwill
Wedersamenstelling van digitale activa
herstellen, terugvinden en opnieuw creëren van gegevens

reproductie van informatie via een back-up
Wij dekken
Administratieve verplichtingen
kosten voor juridisch advies en bijstand (wat zegt u best wel en niet tegen toezichthouders, ...)

administratieve boetes na afronding van het wettelijk onderzoek
We dekken de kosten die u maakt voor:
Informeren van betrokkenen
gegevensonderzoek en - verzameling

kennisgeving aan betrokkenen
We dekken de kosten voor
Forensisch onderzoek
kredietbeheerdiensten

gespecialiseerde consultants die opsporen of een identiteit wordt misbruikt

het afsluiten van een identiteitsdiefstalverzekering voor de mogelijke slachtoffers
Kredietbeheer & ID-monitoring
het inhuren van forensische specialisten om een cyberinbreuk te bewijzen, de oorzaak vast te stellen en aanbevelingen te formuleren.
Ind. Arbeidsgeschil
Dekking conflict WN mbt
omgaan met data, soft & hardware, strijdige regelgeving, (arbeids)reglement, bedrijfspolitiek
reputatieschade VZN bij multi media gebruik WN

Burg. Verdediging
als aanvulling op de BA-dekking
bij weigering of voorbehoud van BA-verzekeraar

Geschil verzekeraar cyber

Geschil admin. overheid

Beslissing van een admin. overheid aanvechten – cybersfeer

Verbintenissenrecht

verhaal op contractpartij (netwerkonderbreking, schade door illegaal kopiëren data, mat. Schade à computers/servers/datalijnen, immateriële schade, reputatie,...)
Verzekerde waarborgen
Minnelijke, gerechtelijke, administratieve
regeling

Borgstelling
opeisbaar door overheid na cyberincident

Strafrechtelijke verdediging
Onderzoeksgerecht, strafgerecht, sanctionerende ambtenaar
Na inbreuk (nalatigheid/onvoorzichtigheid) op BE/EU regelgeving mbt cyberomgeving & gebruik multimedia vb. spam, electronische reclame,…

Burg. Verhaal extra contract.
Verhaal schade op gekende derde (zonder contract) (mat. Schade à computers/servers/datalijnen, immateriële schade,…)
Verhaal reputatieschade
Geschil mbt domeinnaam
Verzekerde waarborgen
Wij dekken uw kosten en vergoedingen voor:
Wij dekken de kosten voor
Data-aansprakelijkheid
Multimedia aansprakelijkheid
Ontdek meer op onze website www.cybercontract.eu

Scan uw cyberrisico's via www.cybertest.be

kosten voor crisismanagement
betaling van losgeld
schadevergoeding bij diefstal van digitaal geld, waardepapieren of bij verlies van materiële goederen na onrechtmatige toegang tot het computersysteem.
terugbetaling van de gesprekskosten als gevolg van ongeoorloofde toegang en gebruik van uw telefoonsysteem

Wij dekken :
inbreuken op de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
inbreuken door een outsourcer bij de verwerking van gegevens namens uw vennootschap
een falend informaticasysteem of een beveiligingsfout
een virus, ontvangen malware, ...
diefstal van gegevens (kopiëren), verlies van gegevens (verwijderen), wijziging of beschadiging en openbaarmaking van gegevens
het blokkeren van de toegang tot eigen informatie

Wij dekken de verdedigingskosten en schadevergoedingen aan derden naar aanleiding van:
DATA-AANSPRAKELIJKHEID
Wij dekken de schadevergoedingen aan derden door:
laster, smaad en minachting
een onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, titel, handelsnaam, merk, domeinnaam, … )
plagiaat, verduistering van ideeën en gegevens
schending van privacy en publieke bekendmaking van private aangelegenheden
oneerlijke concurrentie in combinatie met smaad en laster
MULTIMEDIA AANSPRAKELIJKHEID
Data lek
IT crisis
PR crisis
Financiële crisis
Directie crisis
verlies van data
reputatieverlies
vertrouwensverlies
verlies inkomen
eigen kosten
Full transcript