Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

No description
by

Tumukatumee Tumuka

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН ДИПЛОМЫН АЖИЛ
Энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудын дэвшүүлж байна.
Гадаад улс орнуудад хэрэглэгдэж байгаа зээлийн картын талаар судлах
Монголд зээлийн картын үйлчилгээг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байгаа арилжааны банкны үйлчилгээг судлах
Хэрэглээний зээлийн картны үйлчилгээг шинээр бий болгох, хэрэгцээ шаардлагыг тодруулах
Шинэ зээлийн картны үйлчилгээг нэвтрүүлснээр харилцагчдад хүргэх, хүрэх зардлын болон ашгийн үр дүнг тооцоолох
Банкны ашигт ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх талаар судлах


Сэдвийн судлагдсан байдал:
Судалгааны ажлын шинэлэг тал, ач холбогдол:
Зээлийн картын шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлснээр ерөнхий 3 ач холбогдолтой.
Арилжааны банкны хувьд үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдэж, нэр хүнд болон ашигт ажиллагаа нэмэгдэнэ. Мөн харилцагчдаа татах нэг арга хэрэгсэл болно.
Зээлийн картыг эзэмшигчийн хувьд цаг хугацаа, зардлаа хэмнэсэн бөгөөд санхүүгийн байдлаа тооцоолох боломжийг олгосон үйлчилгээ болох болно.
Зээлийн картаар үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хувьд орох мөнгөн урсгал нь хойшлохгүй бөгөөд бараа, үйлчилгээний эргэлтийг сайжруулах юм.

Судалгааны шинэлэг тал нь:
Зээлийн карт нь судлагдсан байдлаас үзэхэд хэдий судалгаа бага ч манай улсад нэвтрээд хэдхэн жил болсон бүтээгдэхүүн юм. Гэхдээ тухайн зээлийн ОУ-д нэвтэрсэн төрлөөс манай улсад байхгүй зээлийн картын төрлийг зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийг хайж байгаа нь өөрөө шинэлэг юм.
Зээлийн карт нь зээлийн болон төлбөр тооцоо хийх гэсэн хоёр үйлчилгээг нийлүүлж нэг төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн болж байгаа нь мөн шинэлэг болох юм.
Хэрэглэгчдэд зээлийн шинэ үйлчилгээг санал болгож байна. Энэ утгаараа судалгаа шинэлэг байж чадна.
Харин энэ судалгаа маань санхүүгийн боловсролын талаар дурдаж байгаа юм.
ДҮГНЭЛТ
САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
1.Монголбанкны зүгээс бэлэн бус төлбөр тооцооны судалгаа, нэгтгэл хийх шаардлагатай байна. Учир нь зээлийн картын нийт дүн, хэрэглэгчийн тоог тооцоолох боломж байхгүй байгаа нь судалгааны ажлыг удаашруулж байна.
2.Зээлийн картыг нэвтрүүлэхдээ хэрэглэгчдийн карт эзэмших хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Карт нь АТМ машинаас бэлэн мөнгө авах хэрэгсэл биш юм. Үүнийг зээлийн боловсролын сургалт болон картаар үйлчлүүлэгч байгууллагуудын тоог нэмэх замаар шийдэх юм.
3.Зээлийн эрсдэлийг тооцох арга, аргачлалыг Монголбанкнаас тодорхой болгох хэрэгцээ шаардлага өндөр байна.

Судалгааны ажлын сэдвийн сонголт:
Зээлийн шинэлэг бүтээгдэхүүн буюу зээлийн /кредит/ картыг хэрэглэгчдэд зориулан зах зээлд нэвтрүүлэх
боломжийг судлах замаар эрсдэлийг тооцох нь уг дипломын гол зорилго болно. Кредит карт нь орлогын
эх үүсвэр өндөртэй иргэд, ААНБ-ын хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн гэдэг утгыг халж, энгийн хэрэглээ болгох
боломжийг судласнаараа онцлог юм. Тухайн судалгааны хүрээнд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний эрсдэл нь
хэр их байгааг тооцож, түүний эрсдэлийг бууруулах нөхцлүүдийг дурдах юм.

Судалгааны ажлын зорилго, зорилтууд:

Монгол улсад бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгсэл болох зээлийн картыг зах зээлд тодорхой хувиар нэмэгдүүлж, шинэ төрлийн зээлийн картын үйлчилгээ болох хэргэлээний зээлийн картыг нэвтрүүлэх боломжийг судлах нь судалгааны ажлын зорилго юм.
Мөн тухайн шинэ зээлийн картын эрсдэлийг тооцоолж тодорхойлох нь уг дипломын гол зорилго болно.


Санхүүгийн байгууллага болон компани гаргаж болох зээлийн картын үйлчилгээг XX зууны эхээр бий болсон гэдэг.
Өнөөгийн XXI зууны Монгол Улсад Голомт, Худалдаа хөгжлийн банк зэрэг томоохон банкууд зээлийн картыг гаргаж эхлээд хэдхэн жилийн нүүр үзэж байна.
Гэвч хүний хэрэгцээнд тохирсон зээлийн карт гаргаж байсан арилжааны банк байхгүй ч тухайн сэдвийн хүрээнд зээлийн картын өөр төрлүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэх талаар бичсэн магистр, бакалаврын дипломын ажил тоотой хэд олдлоо.

Зах зээлийн судалгаа
Эрсдэлийн тооцоололт
Техник, технологийн зардлын тооцоололт
Ашиг, алдагдлын тооцоололт
Зах зээлд санал болгох үнийн судалгаа

Зээлийн эрэлтэд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх боломж, түүний эрсдлийг тооцох нь
Full transcript