Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZP CVRM ECT NVFM 12-03-2013

No description
by

Susan van den Bergh

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZP CVRM ECT NVFM 12-03-2013

Input: Tiel - ECT Input: CRIT methodiek Samenwerking Novo Nordisk / MSD
DIT methodiek Marjolein van der Leeden Input: kwaliteitscyclus Uitkomsten Het proces Eerstelijns Centrum Tiel Susan van den Bergh, kwaliteitsmanager ECT en adviseur Praktijkconsult Waal LEK/Rijn A-2 A-50 A2 A50 Lek/Rijn Waal 37.000 ingeschreven patiënten

Initiatief 2002:
16 huisartsen, 5 apotheken

Nu:
190 mensen, 132 FTE
16 disciplines Eerstelijns Centrum Tiel Diabetes mellitus (DBC 2008)
COPD (DBC 2011)
CVRM (DBC 2011)
Depressie
Ouderenzorg
Hartfalen
Overgewicht bij kinderen
Angst
Oncologie
......... Zorggroep - Zorgprogramma's Stafmedewerker
Kwaliteitsfunctionaris
Secretaresse Management Team
Voorzitter bestuur
Algemeen Manager
Medisch Manager Hoe blijven we verbeteren en vernieuwen maar ook borgen en evalueren? Planning & control cyclus ZP's
Indicatoren, datamanagement
Patiënttevredenheidsonderzoek
Jaarlijkse speerpunten
Spiegelbijeenkomsten
Implementatie m.b.v. DIT/CRIT/CIT
Verbeterplannen
Samenwerkingsafspraken
Certificatie (HKZ, NPA, ISO)
Interne audits
Scholing Kwaliteitsbeleid Novo Nordisk
Opleiding DIT consulent
Pilot DIT
Scholing voor POH CRIT
Materialen (cursus en methodiek)
Ontwikkeling CRIT map

MSD
eindevaluatie
vervolg ondersteuning CRIT Novo Nordisk en MSD Zorgprogramma CVRM sec.
POH CRIT in elk team (4)
Intake gesprek en plan van aanpak
Deelname 3 dagdelen scholing
Uren POH .................
Uren kwaliteitsmanager
Eindevaluatie en audit

Tijdpad:
Januari 2012 - januari 2013 ECT Stappenplan:
ICPC/ Ruiters/ labcodetabel
Registratie
Protocol diagnostiek en behandeling
Protocol en werkafspraken; taakverdeling en delegeren
Follow-up en bewakingssysteem
Evaluatie spreekuur
Patiënteninformatie
Deskundigheid betrokken hulpverleners
Afstemming overige betrokken hulpverleners/disciplines DIT methodiek Implementatie zorgprogramma CVRM Patiëntengroep in beeld (nieuwe patiënten gevonden 10 -35 p/praktijk)
Uniforme registratie en alert op 'oude registraties' (waarnemers)
Overdracht van specialist naar huisarts verloopt niet goed. (specialistenbrieven)
Herhalen van searches zinvol Registratie en inkaarting ECT afspraken en praktijk/team afspraken.
Wat op welk niveau?
Belang van werkafspraken voor iedereen duidelijk?
Documentbeheer? Protocollen en werkafspraken Werkwijze controles vanaf het 2e jaar?
Consulttijden verschillen per team en met de minutenschema's. Hoe gaan we hier mee om?
Herziening van het huidige bloedddruk protocol.
Overleg mogelijkheden POH-HA cruciaal, verschillend georganiseerd. Evaluatie spreekuur Geen sluitend (digitaal) oproepsysteem
Wens oproepsysteem in Portavita
Toch een kaartenbakje? Evaluatie oproepsysteem Afspraken bevoegd/bekwaam POH? (leidraad LHV 2010?)
Scholing 2012
Nieuwe NHG standaard CVRM
Wensen 2013
Medicatiegebruik
Effectieve consultvoering Scholing Voorlichting en educatie Toegevoegde waarde Farma Kennispartner
Meedenken
Innovatie
Projecten
Scholing Oproepsysteem
Patiënten logistiek
Documentbeheer
Implementatie tools
Voorlichtingsmateriaal VOOR KWALITEIT IN DE ZORG Contact www.ecttiel.nl
s.vandenbergh@ecttiel.nl
0344-640953 www.praktijkconsult.nl
susan@praktijkconsult.nl
06-42730911 Gezamenlijke doelstelling:

Kwaliteit van zorg verbeteren!
Full transcript