Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psyk.2: Konflikter & konfliktløsning

No description
by

glenn thore helgø

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psyk.2: Konflikter & konfliktløsning

Konflikt & konfliktløsning
Læreplanmål:
"gjøre rede for hvordan mellommennesklige konflikter kan oppstå, og gi eksempler på hvordan de kan løses"
Konflikt
= uenighet/uoverenstemmelse over en viss tid. Ofte et resultat av ulike interesser, verdier, handlinger eller holdninger mellom enkeltpersoner eller grupper.
Former for konflikt:
Relasjonskonflikt
Verdikonflikt
Interessekonflikt (behovskonflikt)
Sakskonflikt
Relasjonskonflikt
= personlige konflikter. Følesesladede konflikter som ofte har med (trussel mot) ID og selvfølelse og gjøre. Kan ofte dreie seg om annerkjennelse, tillit og/eller roller
Verdikonflikt
= konflikter som utfordrer våre grunnleggende holdninger til et tema. Eks?
Interessekonflikt
(behovskonflikt) = konflikt som utfordrer våre prioriteringer. Eks?
Sakskonflikt
= uenighet om hvordan et konkret problem/sak skal løses. Kan utvikle seg til er relasjonsproblem dersom man kommer med "personangrep" og ikke holder seg til saken. Eller interessekonflikt dersom man opplever at den andre kun er opptatt av egne interesse og ikke en felles løsning (hvor man ofte må gi og ta litt).
Konflikthåndtering og løsning

Hva er lurt å tenke på?
Sentrale stikkord er:
lytte
dialog
gjensidig respekt

Oppg.

Kom med en løsningsforslag på følgende relasjonskonflikt:
Regler for konlikthåndtering:
Hvordan opplever andre konflikten..?
(...spør deg selv hva du enda ikke vet?)
Fokus på sak
! (...vær saksorientert, ikke ta personen)
Vær presis i begrunnelsene dine!
(...kommuniser så konkret og tydelig som mulig)
Ikke vær redd for å gi noe etter!
(...hold kontakt med motpart hele tiden)
Tydeliggjør dine behov og standpunkter!
(...få frem de ønsker og behov som ligger til grunn for de aktuelle standpunktene både hos deg selv og de andre)
Unngå for mye kritikk og anklager!
(...gi de andre sjanser til å være konstruktive)
Se situasjonen utenfra!
(...tren deg opp til også å kunne se konflikten utenfra som en slags ekstern mekler)
Forebygg så langt som det er mulig!
... engasjer deg i forebyggende tiltak)
Thomas Gorden ->
Strategier for konliktløsning:
Dialog - ikke bare tvinge frem en løsning
Måten en konlikt blir løst på er mange ganger vel så viktig som selve løsningen.

1. Vinne-tape strategien
2. Tape-vinne strategien
3. Vinne-vinne strategien

Tre mulige strategier:
Snakk i grupper:
Kan dere finne eksempler på konflikter som dere personlig har opplevd? Identifiser type konflikt: relasjon, behov, interesse og/eller sak.
Hvor opplever dere flest konflikter – internt i vennegjengen eller i familien?

Har dere eksempler på konflikter som dreier seg om noe annet enn det man tilsynelatende «krangler» om?

Hvilke av de fire konflikttypene tror dere det er vanskeligst å løse? Hvorfor?
Full transcript