Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ONZ i PAX AMERICANA

No description
by

Kinga Kamila

on 1 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ONZ i PAX AMERICANA

Powstanie ONZ-
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Rozmowy na temat ONZ:
- sierpień 1944r.- konferencja w Dumbarton Oaks
- luty 1945r.- spotkanie tzw.
wielkiej trójki
w Jałcie
Wielka trójka
Józef Stalin
- przedstawiciel
ZSRR

Winston Churchil
- przedstawiciel
Wielkiej Brytanii

Franklin Delano Roosevelt
- przedstawiciel
USA


Kartka Narodów Zjednoczonych
26 czerwiec 1945r.
Cele ONZ:

-
rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami
,
-
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
-doprowadzenie do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym czy humanitarnym,
-stworzenie z ONZ ośrodka uzgadniającego działalność międzynarodową, zmierzającą do urzeczywistnienia wcześniej wymienionych celów.-suwerenna równość wszystkich członków - rozumiana jako równość wszystkich państw w świetle prawa międzynarodowego;
-wykonywanie przez państwa w dobrej wierze wynikających z Karty zobowiązań;
-załatwianie sporów międzynarodowych za pomocą pokojowych środków;
-powstrzymanie się od użycia siły lub groźby jej użycia - zasada ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Organy ONZ:
Rada Bezpieczeństwa
jest organem odpowiedzialnym za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
W jej skład wchodzi:

5 członków stałych-
USA, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chiny;
10 członków niestałych-
wybieranych na okres 2 lat przez Zgromadzenie Ogólne.
Prawo humanitarne-
międzynarodowe prawo wojenne
Konwencja w Hadze w 1899r.

ONZ i PAX AMERICANA
Powstanie ONZ
Rozwój prawa humanitarnego
ZIMNA WOJNA
od PAX ROMANA do PAX AMERICANA

Założenie ONZ:
-25 kwietnia 1945r.- konferencja w San Francisco
Zasady ONZ:
równość wszyskich członków (zasada Ligii Narodów)
brak w ONZ
Zgromadzenie Ogólne
składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, podejmują uchwały większością głosów
Konferencje w Hadze w 1907r.
pokojowe roztrzyganie sporów

- delegacja z 44 państw
- 13 konwencji
- dotyczyły

1.
pokojowe rozwiązywania sporów,
2.
ograniczenia użycia siły w celu ściągnięcia długów,
3.
rozpoczynania działań wojennych,
4.
praw wojen lądowych,
5.
praw i obowiązków mocarstw oraz osób neutralnych w trakcie wojen lądowych,
6.
sytuacji prawnej nieprzyjacielskich statków handlowych po rozpoczęciu działań wojennych,
7.
przekształcania statków handlowych w okręty wojenne,
8.
stosowania min z zapalnikami dotykowymi,
9.
bombardowania przez jednostki morskie w czasie wojen,
10.
zastosowania zasad konwencji genewskiej z 1864 r. do wojen morskich,
11.
ograniczeń prawa dokonywania zaborów podczas wojen morskich,
12.
utworzenie Międzynarodowego Trybunału Łupów,
13.
praw i obowiązków mocarstw neutralnych w trakcie wojen morskich
I protokuł
- pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych
- definicja agresji
- wykaz sankcji wobec agresatorów
- wojna napastnicza = przestępstwo międzynarodowe
nie zaczęło obowiązywać
II protokuł
- zakaz stosowania gazów duszących, gazów trujących
obowiązywało
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
1945r.
- zakaz agresji
- zakaz gróźb i użycia siły
- nakaz rozwiązywania sporów drogą pokojową
Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża
- polepszenie losu rannych, chorych i rozbitków w czasie wojen morskich,
- polepszenie losu rannych, chorych w trakcie wojen lądowych,
- lepsze traktowanie jeńców wojennych
- ochrona osób cywilnych podczas wojen itd...
Zimna wojna
NATO
- Organizacja Traktatu Północno Atlantyckiego
- powstało w

1949r.
- sojusznik to

USA
- podpisali go:

Wielka Brytania, USA, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Portugalia, Włochy ( tzw. blok zachodni )
- charakter obronny przed wpływami
ZSRR
- równowaga strategiczna między
Wschodem a Zachodem
Zimna wojna
Układ Warszawski
- powstał w
1955r.
- powstał pod pretekstem włączenia w struktury NATO
Republiki Federalnej Niemiec

- sojusznik to

ZSRR
- podpisali go:

przedstawiciele Związku Radzieckiego, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, Niemiecka Republika Demokratyczna ( tzw. blok wschodni )
3 wizje ładu
PAX ROMANA
PAX BRITANNICA
PAX AMERICANA
PAX ROMANA
pokój rzymski
ogłoszone przez Oktawiana Augusta
zakładał pokój po wojnach domowych
trwał około 207 lat, aż do śmieri Marka Aureliusza
inaczej PAX AUGUSTA
PAX BRITANNICA
pokój brytyjski
obowiązywał od czasu zakończenia wojen napoleońskich, aż do 1914r.
trwał prawie 100 lat
celem było uzyskanie przez Imperium brytyjskie wpływu na losy świata
PAX AMERICANA
pokój amerykański
istaniał od końca II wojny światowej, ale tak na prawdę od 1989r.
USA stanęło na czele świata
zakładał neutralizację zagrożeń np.: terroryzmu, reżimu
1989-1991
Full transcript