Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цэцэрлэгийн багшийн манлайлалыг дээшлүүлэх нь

No description
by

emi ly

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цэцэрлэгийн багшийн манлайлалыг дээшлүүлэх нь

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль
Илтгэлийн хураангуй

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гол хөдөлгөгч хүч нь болсон багшийн манлайлах чадвар, түүний түвшинг тодорхойлон тэдний чадварыг ахиулан дэмжисний үр дүнд нийгэмд цэцэрлэгийн багшийг үнэлэх үнэлэмж нэмэгдэж, хөдлөшгүй байр суурийг олж аван ингэснээрээ ирээдүйн чадварлаг иргэнийг бэлтгэх агуу үүрэгт ажилийг чанартай гүйцэтгэх учир өнөөдөр бид цэцэрлэгийн багшийн манлайлах ур чадварыг онцгойлон үзэх шаардлага тулгарч байгаа юм.
Судалгааны объект
:
Судлах зүйл
: Цэцэрлэгийн багшийн манлайллын түвшин
Илтэлд хэрэглэгдэх
түлхүүр үгс:

Манлайлал
Цэцэрлэгийн багш
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага


иррр
Үндэслэл :
Манлайлалын талаар Бассын онол:
хүмүүс манлайлагч болдог 3 зам байна. Үүнд:
1. Хувийн зан чанарын онол - зарим хүмүүс төрөлхөөсөө удирдан манлайлах авъяас билэгтэй төрдөг.
2. Их үйлийн явдалын онол - хямралт болон зарим чухал үйл явдлын үеэр энгийн нэг хүнд гайхамшигтай манлайлагчийн зан чанарууд тодрон гарч ирж удирддаг.
3. Сонголтын онол - зарим хүмүүс манлайлагч байх замыг өөрсдөө сонгодог. Манлайлагчийн чадварт эдгээр хүмүүс суралцдаг.
Сайн манлайлагч төрдөггүй бий болдог хэмээжээ. тэгвэл СӨБ -ын багшийн манлайлал гэж чухам юу болох , цэцэрлэгийн багш хэрхэн сайн манлайлагч , удирдагч болох вэ ? гэдгийг судалсан судалгааны үр дүнг харцгаая.

Удиртгал
Зорилго
:
Манлайлал гэдэг нь бусдад нөлөөлөх чадвар , хүн бүр, байгууллага бүлгийн өмнө тавьсан зорилго , зорилтыг хэрэгжүүлэх хүсэл тэмүүлэл төрүүлэх урлаг юм.
Судалгааны үр дүн
Цэцэрлэгийн багшийн манлайллыг дээшлүүлэх нь

1-р багийн гишүүд
Д.Фатима
Ж.Үржинханд
Н.Хаш-эрдэнэ
П.Даваа
Б.Пүрэвжаргал
Өнөөгийн цэцэрлэгийн багшийн манлайлах чадвар , мэргэжлийн чанарын түвшин, ахиц дэвшил хөгжих боломжийг судлах , учирч буй саад бэрхшээл зэргийг тодорхойлох
Зорилт:
СӨБ-ын багш нарын манлайлалын талаарх үзэл бодол одоогийн байдлыг тодорхойлох
СӨБ-ын багш нарын боловсролын түвшин, ажлын чанарыг тодорхойлох
СӨБ-ын багшийн нийгэм дэх оролцоо , түүнд эзлэх байр суурыг тодорхойлох
СӨБ-ын багш нарын эдийн засгийн асуудал болон бэрхшээлтэй зүйлсийг нь олж харах
СӨБ-ын багшийн ажилдаа гаргаж буй идэвхи санаачлагыг хөндлөнгөөс судлан хэрхэн тодорхойлохыг нь ажиглуулах
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш, боловсон хүчин
Судалгааны арга

Асуулгын арга
Харин СӨБ-ын багш нарын үзэл бодлоор манлайлал юу болох хэрхэн дээшлүүлэх талаар өөрсдийнх нь бодлыг судаллаа.
Судалгаанд нийслэлийн 5 цэцэрлэгийн 28 багш хамрагдсан. Үүнээс :
24-30 насны багш - 9
31-40 насны багш - 10
41-50 насны 9 нийт 28 багш судалгаанд оролцлоо.
Дүгнэлт

Цэцэрлэгийн багшийн манлайллын асуудлыг юу юунаас илүү тэд өөрсдөө мэдэх учиртай. Манлайлал тэр дундаа СӨБ-ын багшийн манлайллын түвшинг хэр түвшинд явааг тодорхойлж , багшийн ур чадварын түвшин, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс зэргийг судаллаа. Судалгааныхаа үр дүнд бид СӨБ-ын багшийн манлайлалд эерэг болон сөрөг байдлаар нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлсноос гадна багшийн манлайлал дунд түвшинд байна гэсэн дүгнэлтэд хүрлээ. Үүнд тухайн багшийн хувийн зохион байгуулалт , нийгмийн янз бүрийн шатны хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Гэсэн хэдий ч ахиц дэвшил гарах боломжтой. Иймд манлайлыг дээшлүүлэх арга замыг идэвхитэй хайх нь чухал юм.
Full transcript