Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

thema's H3

rechtsstaat
by

Inez Bijtenhoorn

on 1 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of thema's H3

Trias Politica
http://teleblik.nl/media/3099591
ontstaan trias politica
:
Montesquieu
1748
-wetgevende macht
-uitvoerende macht
-rechtelijke macht
checks and balances (nu)
wetgevende macht:
wetten worden gemaakt door
regering
(koningin en ministers) en
parlement
(2e en 1e kamer)
een wetsvoorstel gaat naar de raad van State
, daarna weer naar de 2e kamer, waarna het daarna naar de 1e kamer gaat
=Montesquieu wetsvoorstellen worden door beide kamers bekeken
wetgeving
*algemeen
*duidelijk
*haalbaar en uitvoerbaar
uitvoerende macht
de
ministers
vormen de uitvoerende macht
(goed uitvoeren wetten en maken ook wetsvoorstellen=
Hier zie je overlap in de wetgevende en uitvoerende macht
)
ministers en ambtenaren zorgen voor ministeriele regelingen
de 4e macht=ambtenaren
Zij hebben de kennis en de macht. Zij worden niet voor 100% gecontroleerd bij de uitvoering van de wetten. De minister is verantwoordelijk voor daden ambtenaren=
ministeriele verantwoordelijkheid
(de controle ligt dus in principe bij het parlement)
Burgers kunnen uiteraard wel naar de rechter als de overheid (ambtenaren) falen
rechtelijke macht
de onafhankelijke rechters. Ze worden voor het leven benoemd en zijn alleen uit het ambt te zetten als ze een misdrijf plegen.
Ook zijn ze onpartijdig
scheiding machten of evenwicht?
rechters= gebonden aan wetten
parlement=gekozen door volk
regering= gecontroleerd door parlement
zij doen uitspraken over concrete zaken die zich hebben voorgedaan (achteruit kijken)
rechters kunnen zelf geen wetgeving maken,

wetgever kijkt vooruit=regels wetten toekomst
jurisprudentie= geheel van uitspraken door rechters
door overleg en advies kun je spreken van het samenspel der machten
Trias politica ter discussie:
In theorie is er een balans tussen de machten, in de praktijk soms niet:
-rechters wetten laten toetsen?
(toetsingsrecht)
Full transcript