Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voda i svojstva vode

No description
by

Hrvoje Pinculić

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voda i svojstva vode

Svojstva vode
Gustoća
Voda i svojstva vode
Općenito o vodi
Kemijski spoj dvaju atoma vodika i jednog atoma kisika
Dobiva se izravnom sintezom vodika i kisika te nastaje kao produkt u mnogim kemijskim reakcijama

Kovalentna i vodikova veza
3 agregatna stanja (kruto,tekuće i plinovito)
Pri sobnoj temperaturi tekućina bez boje, mirisa i okusa
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
UČITELJSKI STUDIJ
Izv. prof. dr. Sc. Nada Vijtiuk
Student: Antonia Babojelić

Anomalija vode
Ledište i vrelište
Viskoznost
Polarnost
Kapilarnost
Površinska napetost
Voda kao univerzalno otapalo
pH vrijednost
Gustoća
Masa po jedinici volumena
Voda u krutom stanju ima manju gustoću od tekuće vode, stoga led pliva na vodi
Anomalija vode
Najveća gustoća na +4 °C
Omogućuje životinjama i biljkama da prežive na dnu jezera
Ledište i vrelište
Ledište vode je na 0ºC pri atmosferskom tlaku
Vrelište vode je na 100ºC pri atmosferskom tlaku
<0ºC – led
0ºC - 100ºC – tekućina
>100ºC – vodena para
Viskoznost
Fizikalno svojstvo vode, pokazuje njen otpor ka tečenju

Ovisi o termodinamičkom stanju, međumolekularnim silama i obliku molekule
viskoznost ≠ gustoća (primjer: alkohol)
Polarnost
Za molekulu koja ima više ili manje polarni karakter kažemo da je DIPOL
Dobro otapalo za sve ionske (polarne) spojeve
Kod 0°C voda je jaki dipol i zbog toga izrazito polarna
Kapilarnost
Sklonost vode da ulazi i izlazi iz uskih cijevi
posljedica adhezije i kohezije
Površinska napetost
posljedica privlačnih sila molekula vode u tekućini (vodi)
površina se onda ponaša kao elastična opna
molekule površine tekuće vode pokazuju skolonost povezivanja istovrsnih molekula (kohezija), ali ne pokazuju sklonost povezivanja s molekulama zraka iznad nje (adhezija).
sapuni i deterdženti zbog strukture svojih molekula prodiru u molekule prljavštine (masti), a voda ih otapa i ispire
Voda kao univerzalno otapalo
Ovisno o vrsti oto­pljene tvari postoje tvrde, meke i mineralne vode
Mnoge tvari otapaju se u vodi pri sobnoj temperaturi
Topljivost tvari se povećava mješanjem ili zagrijevanjem tvari
pH vrijednost
Neutralan pH (7)
Kisele kiše
Ako je pH vrijednost neke tvari manja od 7 tada smatramo tu tvar kiselom, a ako je veća od 7 tada je ona lužnata
pH = – log [H+]

HVALA NA PAŽNJI!
Sadržaj
1. Uvod
1.1 Općenito o vodi
2.1 Gustoća
2.2 Anomalija vode
2.3 Ledište i vrelište
2.4 Viskoznost
2.5 Polarnost
2.6 Kapilarnost
2.7 Površinska napetost
2.8 Voda kao univerzalno otapalo 2.9 pH vrijednost
2.10 Amfoternost

2. Svojstva vode
Amfoternost
Amfoternost
može se ponašati kao kiselina ili baza ovisno o mediju u kojem se nalazi
može stvarati katione i anione
U čistoj vodi postoji ravnoteža autoionizacije vode, tj. autoprotoliza
Full transcript