Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KRISTENDOMENS RIKTNINGAR

No description
by

Stina Larsson

on 19 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KRISTENDOMENS RIKTNINGAR

2010
1054
1517
KRISTENDOMENS RIKTNINGAR
KYRKAN SPLITTRAS
Kyrkan växer. Organisationen utvecklas.
Prästerna
ansvarar för församlingar.
Biskopar
ansvarar för större områden med flera församlingar.
Romarriket delas
i öst och väst år 395. Människorna börjar fira gudstjänster på olika sätt i Västrom och i Östrom. Man försökte komma överens om vem som skulle
bestämma
i kyrkan och var
kyrkans centrum
skulle vara. Det gick inte.
Kyrkan delas år 1054 i:
*
VÄSTROM
→ (Romersk)
KATOLSKA KYRKAN
.
De ville ha
Påven
som ledare, (påve = fader), och sitt centrum i
Rom
.

*
ÖSTROM
→ (Grekisk)
ORTODOXA KYRKAN
. De ville ha flera
biskopar
,
Patriarker
, som ledare och sitt centrum i
Konstantinopel
(Turkiet).

OBS! Båda dessa kyrkor är
kristna
, de har olika traditioner och olika sätt att ledas.
Romersk KATOLSKA KYRKAN
Hur många?
1,2 miljarder, ca 50 % av alla kristna, 150 000 i Sverige.
Katolsk
= Allmän, till för alla.
Katolska länder:
Irland, Italien, Medelhavsländerna, Latinamerika
Centrum:
Vatikanstaten, i Rom
(Klicka för att se var!)
-----------------------------------------------------------------
Ledare:
Påven, ordet betyder Pappa. Påven är biskop i Rom. Påven bestämmer tillsammans med:

Kardinalerna.
Det är de främsta
biskoparna
. Man måste vara kardinal för att kunna bli vald till Påve. Under biskoparna finns präster i den hierarkiska ordningen (olika mycket makt).

Till sin hjälp har påven också sin:

Kurian,
en slags regering. Den består av ca 500 människor som hjälper Påven och behandlar frågor som gäller tron och kyrkan.
(Klicka för att läsa mer om påven!)
-----------------------------------------------------------------
Gudsrelation:
Inom Katolska kykan finns
sju heliga sakrament.
Det är särskilt heliga handlingar. Genom dem får människan kraft och hjälp från Gud. I
tabernaklet
(sakramentsskåp) förvaras vinet och brödet till nattvarden.
Kyrkan:
I en katolsk kyrka finns helgonstatyer och kyrkan är öppen även på vardagar.
(Klicka för att se de sju sakramenten!)
-----------------------------------------------------------------
Övrigt:
Katolska kyrkan är emot
aborter, dödsstraff, sex före äktenskapet, nej till preventivmedel, skilsmässa och kärlek mellan människor av samma kön.
Präster får ej gifta sig och kvinnliga präster är ej tillåtet. Alla katoliker är inte överens om allt detta.


4. ÄKTENSKAPET 5. PRÄSTVIGNINGEN 6. BIKTEN 7. DE SJUKAS SMÖRJELSE
1517....
1517- Martin Luther
spikar upp sina 95 teser (påståenden) på kyrkporten i Wittenberg. Det är starten på
Reformationen
och den
Protestantiska kyrkan,
kristendomens tredje riktning, den riktning som svenska kyrkan tillhör.
Uppgift:
Slå upp sid. 220 i boken.

Diskutera punkt 1 o 2 under rubriken "Varför ingen familj"

Är ni färdiga?
Diskutera påståendena under rubriken "Kvinnan kan inte bli präst"
Katolska kyrkans utbredning:
Påven
Uppgifter
:
- Leda kyrkan.
- Utse helgon.
- Skriva Rundskrivelser där han ger råd om politik, tro eller annat.
- Vara en förebild, är ofelbar enligt katolikerna.
- Ingen kvinna kan bli präst eller påve inom katolska (tradition).

Påvevalet:
Konklaven
(alla kardinaler) röstar om vem som ska bli påve. För att bli det ska man ha fått 2/3 av rösterna.
Inget resultat? - Svart rök
Ny påve är vald? - Vit rök.

Bildkälla: Aftonbladet
Bildkälla: Katolik.nu
Nuvarande påve heter
Franciskus
, född 1936 i Argentina. Den förste påven från Latinamerika.
Sju sakrament - heliga handlingar

1. DOP 2. KONFIRMATION 3. NATTVARD

Enbart för man och kvinna.
En ok att skilja sig. Undantagsfall.
Särskilda prästlöften ges.
T.ex att leva i celibat (ej ha sex.
Bekänna sina synder. ångra sig.
Den som är svårt sjuk får besök från prästen. Smörjer panna o händer på den sjuke. Ber.

ORTODOXA KYRKAN
Källa: Wikipedia
Patriarken i Konstantinopel
Nuvarande patriark i Konstantinopel heter
Bartholomeus I.
Valdes 1991, född 1940 i Turkiet
Historiskt har det varit stora motsättningar (bråk) mellan påven och patriarken i Konstantinopel:
-
500-talet:
Påven blir erkänd som kyrkans högste ledare. Det ville inte Patriarken i Konstantinopel acceptera.
-
1054:
Påven skickade en banbulla till Patriarken vilket innebar att han blev utesluten av kyrkan. Då bröts kontakterna mellan öst och väst och kyrkan
delas
.

Patriarken bad efter ett tag om hjälp mot islams utbredning. Det resulterade i en
katastrof
. Korsfarare från Europa plundrade Konstantinopel, brände hus och mördade många kristna.
- 1400-talet:
Muslimerna tar makten över staden som idag heter Istanbul och de flesta där är muslimer.
Hur många?
ca. 250 miljoner, ca 12 % av alla kristna, rysk-ortodoxa är störst.
Ortodox
= Renlärig,
Ortodoxa länder:
Grekland, Ryssland, Rumänien, Bulgarien, Serbien
Tidigare centrum:
Konstantinopel (Istanbul) i Turkiet
-----------------------------------------------------------------
Ledare:
Varje land har sitt eget kyrkliga överhuvud som ofta kallas
Patriark,
betyder också fader.

Patriarken av Konstantinopel (nuvarande Istanbul) har av historiska skäl en hedersplats bland dessa ledare. (ne.se)
------------------------------------------------------------------------
Gudsrelation:
I ortodox tradition är en
asketisk
livsstil, (återhållsamt, enkelt),
lovsång
och
bön
viktiga medel för att närma sig Gud. Gudstjänsterna är långa med mycket sång och man står upp hela gudstjänsten.

I kyrkan skiljs församlingens utrymme från altarrummet av en vägg som kallas
ikonostas
. På den hänger bilder av Jesus, Maria och helgon. Dessa bilder kallas ikoner. Man menar att dessa personer också deltar i gudstjänsten. (ne.se)

Även inom Ortodoxa kykan finns sju sakrament. De kallas för
mysterier
.
Dop och konfirmation kommer direkt efter varandra (doppas helt i vatten). Nattvard ges till alla, även barn.
-----------------------------------------------------------------
Övrigt:
Skilsmässa kan tillåtas men du måste få kyrkans tillåtelse innan du gifter om dig. En präst får vara gift men det måste vara gjort innan prästvigningen. Munkar och biskopar måste vara ogifta. Kvinnor får ej vara präster.
Martin Luther lade grunden till
reformationen
(förnyelsen av kyrkan).
Martin var
munk
. Han gjorde allt för att vara en god kristen men kände att det inte räckte.

Ledare/Gudsrelation:
Han förstod sen att det inte spelade någon roll vad han
gjorde
. Det är
Gud
som räddar människorna då Jesus dött för vår skull. Människan behöver bara göra en sak:
TRO
.
Luther var även emot avlaten och avlatsbreven.
Avlatsbrev
= att man kunde köpa sig fri från sina synder genom att köpa ett brev från Katolska kyrkan. Gud har räddat oss genom att låta sin son Jesus dö för oss. Därför är våra synder redan förlåtna.

1517 spikar han upp 95 teser (påståenden) om sin kritik mot Katolska kyrkan på kyrkporten i Wittenberg. Dessa spreds fort och även andra började diskutera kyrkan.
Påven blev ar
g och sände en
bull
a, (varning), från kyrkan
.
Luther fortsatt
e. Påven bannlyste honom och han blev sen fredlös av kejsaren.
Bannlysningen och bullan är fortfarande kvar...


Luther tyckte att alla skulle kunna
förstå guds ord
. På den tiden var alla gudstjänster och Bibeln på latin. Därför översatte han NT till tyska och skrev
”Lilla katekesen”
som innehåller enkla förklaringar till kristendomen.

Martin Luther grundade den kristna riktningen som kallas för
Protestantismen
. Svenska kyrkan och de flesta frikyrkor i Sverige är protestantiska.


MARTIN LUTHER
(1483-1546)
Viktiga punkter i hans tro:

* Människan blir endast frälst genom sin
tro,
inte genom vad vi gör.

*
Bibeln
ska människan lyssna till,
inte till påven.

* Katolska kyrkan har sju sakrament men Bibeln nämner bara två;
dopet och nattvarden.
Därför är det de två som är viktiga!

* Gudstjänsten ska va på
folkets språk
, man måste förstå vad som sägs, förstå vad man tror på. Väldigt få kunde latin, som var kyrkans språk.

* Den kristne ska leva
ute i samhället
, ej stänga in sig i ett kloster.
Kyrkporten i Wittenberg...
Martin bränner upp den bulla (varning) han fått från påven.
Full transcript