Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yeşil Lojistik

No description
by

Özgür Alkan

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik
Yeşil Lojistik Nedir ?
Çevreye en az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerini yürütmektir.

Borusan Faaliyetleri
1) TCDD ile anlaşarak Gemliğe tren gelmesini sağladı.
Yeşil Lojistigin Gelişim Aşamaları
Lojistik çevrenin önemi ve bilinci ile 1980'li yılların başından itibaren başlamıştır.


Bu başlangıç lojistik firmalarının sınırlıda olsa çevre bilincine duyarlı ve çevre dostu politikalar üretilmesi ile hayata geçirilmesi sağlanmıştır.
AB’nin Başlattıgı Başlıca Uygulamalar Şunlardır:
Yeşil Lojistik Ve Çevreye Etkileri
-Küreselleşen dünyada lojistik; çağdaş taşımacılık sisteminin merkezindedir

-Dünyanın her noktasından, her yere mal sevkiyatı yapılan günümüzde, bunu en etkin ve verimli şekilde yapmanın yollarını arayan şirketler, pek çok strateji geliştirmiş ve eğer bunu başarabilirlerse maliyetlerini kadar düşürebileceklerini anlamışlardır.

Türkiyedeki Yeşil Lojistik Uygulamarı
EKOL LOJISTIK
WWF(DÜNYA DOĞAYI KORUMA ÖRGÜTÜ) tarafından düzenlenen yeşil ofis programı’nın türkiyede ki ilk katılımcısıdır.
2) Küresel ısınmanın nedenlerinden biride karbondioksit salınımıdır.
3) Lojistik faaliyetlerinde bu kirliliğe olumsuz etkileri bulunmaktadır.
AB ülkeleri bu konuda ciddi önlemler almaya çalışmaktadır.
a) Karayolunun deniz ve demiryoluna aktarılması
b)Elektrikli Araç Üretimi
c) Depoların Çatısına Güneş Enerjisiyle Elektrik Üreten Paneller Yerleştirilmesi
d)Depoların etrafında yeşil alan bırakmak.
2000'li yıllardan itibaren lojistik sektöründe yeşil lojistik ve tedarik zinciri konseptleri müstakil olarak oluşturulmuş ve bu konseptler kapsamında çevreye uygun ürünler ve hizmetler geliştirilmeye ve üretilmeye başlanmıştır.

Bugün artık sektörlerin fabrikaların,işletmelerin olmassa olmazı konumuna gelen yeşi lojistik ve yeşil tedarik zinciri, gerek stratejiyi belirlemek gerekse rekabet avantajı yaratmada önemli birer aktör konumuna gelmişlerdir.
Günümüzde yeşilin gücünü ortaya koyan konseptlere ;

-enerji kullanımı ve çevreye etkileri dogaya verilen zararların azaltılması,

-tedarik zincirinin çevreye uyumu,

-yeni bir çevre stratejileri,

-ulaştırma,ses,ışık,yakıt,geri dönüşüm,atıkların ve kimyasalların yönetimi

-elleçleme,paketleme ve ambalajlama konuları dahil edilerek güncellenmiştir.
Yeşil lojistik, tüm lojistik etkinliklerine farklı bir açıdan yaklaşır ve aşagıdaki konularla ilgilenir:

a)Yenilenemeyen Doğal Kaynakların Tüketimi

b)Gürültü kirliliği
c)Çöplerin imha edilmesi
d)Geri dönüşüm maddelerinin fabrikalarda işlenmesi
e)Taşıma araçlarından çıkan atık ve gazlar çevreye zarar vermekte ve insanların sağlığını tehdit etmektedir.
f)Işlemlerde kullanılan araçların gaz emülsiyon ölçümleri yapılmalı, temiz akaryakıt kullanımı yaygınlaştırılmalı ve hurda araçların kullanımı engellenmelidir.
Yeşil Lojistigin Ekonomik Avantajları
Yeşil lojistik yaklaşımı ile çevresel riskleri ve bu risklerin olumsuz etkilerini azaltacak şekilde ekolojik etkinlik sağlanırken, aynı zamanda şirketlerin kâr etmek ve pazar paylarını arttırmak için kazan-kazan stratejileri geliştirmek mümkündür.

Böylelikle mâliyetler azaltılıp verimlilik arttırılabilir, ürün kalitelerinde iyileşmeler sağlanabilir ve toplumla ilişkiler güçlenir.

Eğer bir firma Yeşil Lojistik uygulamasına geçmek istiyorsa önce uzun vadeli düşünce yapısına sahip olmalı. Yani Yeşil Lojistik'in bir firmaya getireceği fayda uzun vadede daha iyi anlaşılabilir ;
a) Araç alımında en yüksek normu tercih etmek,
b)Şoförlerinizi ekonomik sürüş eğitiminden geçirmek,

c)Deponuzu daha modern yapmak

Yeşil Lojistik uygulaması sizi başlangıçta daha büyük yatırımlara yönlendirebilir. Ama şunu unutmayın: "Yeşil Lojistik uygulayan firmaların işletme toplam maliyetleri yüzde 50 azalıyor"

Dünyadaki Yeşil Lojistik Faaliyetleri:
Dünyada birçok firma, tersine lojistiği hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemini fark etmiş ve bunu isletme misyonlarına taşımış bulunmaktadır.

Bu sebeple firmalar sadece kendilerini değil, çalıstıkları tedarikçilerini de bu bağlamda seçmektedir.
Yasal Düzenlemeler
1980’lerin sonlarına kadar kontrol edilmeyen geri dönüsler, daha sonra perakendecilerin bunu bir rekabet avantajı aracı olarak görmeleri ile birlikte ayrı bir yönetim alanı haline gelmistir.

Genel olarak, satılan tüm ürünlerin %20’sinin geri döndüğü ve firmaların lojistik maliyetlerinin %5’ini tersine lojistik için harcandıkları düşünülmektedir.
Çevresel etkilerin en önemli sorun olarak görüldüğü Almanya ve Kuzey Avrupa’da yasaların geliştirilmesi ve uygulanmasına dikkat edilmektedir.

Benzer şekilde ABD’nin birçok eyaletinde de buna benzer yasalar geçerli olmaya başlamıştır
Avrupa Birliği, Ocak 2003’te WEEE ( Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanları) yönergesini yayınlamıstır.
Bu yönergenin hedef noktası, elektrik ve elektronik ürünlerinin atıklarının birikmesininengellenmesi, aynı zamanda bu tip ürünlerin yeniden kullanımının ve materyal geri kazanımının desteklenmesidir .
Hem AB kökenli firmalar hem de AB’ye satıs yapan çok uluslu birçok firma, bu kurallara uymak durumundakalacaktır

Ürün Kazanımı Açısından yapılan bir düzenlemede ELV (End of Life VehicleDirectives-Yasam Sonu Taşıt
Düzenlemesi)’dir.


Bu düzenlemeye göre ELV uyarınca araçların geri dönüstürülebilme oranı, 2015 yılı için %95 olarak belirlenmiştir.
Omsan Lojistik
1)Firma Türkiye genelinde 6 bin 500 atık yağ üreticisiden topladığı 17 bin 640 ton atık yağı bertaraf tesislerine taşımaya başladı.
2) Blok tren uygulamasıyla 4 bin 751 ton zararlı gazın atmosfere karışmasının önüne geçti.
2) Türkiye’de ilk yeşil liman projesini uygulamaya koydu.
1) insanlık için en büyük tehdit küresel ısınma
Ekol Lojistik Faaliyetleri
1) euro5 ekol araçlardan oluşan yeni filo.
(NO (azot oksit), CO (karbon monoksit), HC (hidrokarbonlar) ve partikül emisyonlarını kademeli olarak azaltmaktadır.)

2) Atık yönetimi
3) Elektrik tüketimi
4) Kağıt tüketim tasarrufu
WWF FAALIYETLERİ (DÜNYA DOGAYI KORUMA VAKFI)NIN TÜRKIYEDEKI UYGULAMARI:
1) Eğirdir Gölü’nü korumak için yürüttüğü Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi

2) Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde yürüttüğü projeyi tamamlıyor.
Aynı zamanda bu konseptler içerisinde tüketicilerde aktif ve etkin bir hale getirilmiştir.
Full transcript