Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dogal kaynaklar nelerdir

No description
by

Esmanur Adar

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dogal kaynaklar nelerdir

Dogal kaynaklar nelerdir?
Dogal Kaynakların Faydaları
Doğal kaynakların insan ve toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır Yaşamı fonksiyonel hâle getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan sağlanmaktadır .
Tükenebilen Doğal Kaynaklar kullanıldığı müddetçe yerine yenisi oluşamayan veya oluşması milyonlarca yıl süren bu yüzden kullanıldıkça tükenen kaynaklardır.Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir Tükenir özellikteki kaynakların bir özelliği de çevreye zarar veren özellikte olmalarıdır.
Tükenmeyen doğal kaynaklar kendi arasında daimi kaynaklar ve belli koşullar dâhilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır.
1-)Daimi Kaynaklar: Kullanıldığı zaman kendilerini üreme veya madde döngüleri yoluyla yenileyerek tükenmeyen kaynaklardır Genelde tüm canlı kaynaklar bu gruba girer:Su, rüzgâr, güneş, dalga.
2-)Yenilenebilen Kaynaklar:belli ölçülerde kullanıldığı zaman veya olağan yıllık artışlarını aşmayacak şekilde kullanıldığı sürece madde döngüler yoluyla kendilerini yenileyebilen kaynaklardır
DOGAL KAYNAKLAR
Doğal Kaynaklar,toplumların kalkınmasında önemli rol oynamış olan maden ve petrol gibi yeraltı kaynakları, su,orman,çayır ve meralar, toprak ve toprak ürünleri
Doğal Kaynaklar
Tükenmeyen Doğal
Kaynaklar
Tükenebilen Doğal
Kaynaklar
Daimi

Kaynaklar
Yenilenebilen
Kaynaklar
Rüzgar
Dalga
Günes
Su
Orman
Jeotermel
Toprak
Hava
Dogal gaz
Petrol
Madenler
Kömür
Etrafımıza baktığımızda insan eliyle yapılmış
yollar,köprüler,fabrikalar,binalar,otomobiller,barajlar
görürüz.Bir an olsun dünya üzerinde insan faaliyetleri-
nin hiç olmadığını yada yaşanmadığını düşünelim.
O zaman ,dünyadaki doğal kaynaklar hiç değişmeden
var olmaya devam ederdi.Oysa günümüzde doğa,
insan faaliyetleri sonucunda
şekillenmektedir.Söz konusu bütün insan faaliyetleri
için doğal kaynaklar kullanılmaktadır.
gibi yaşam için gerekli ham maddelerdir.Doğal kaynakları şemadaki gibi tükenmeyen ve tükenebilen kaynaklar olarak sınıflandırabiliriz.Bunlara ilave olarak doğal oluşum turizm alanları da bir ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar kapsamında değerlendirilebilir.
Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynakları “doğal kaynak” olarak adlandırılır Kısaca doğada bulunan ve insan ihtiyacını karşılayabilecek her şeye denir
A)Tükenmeyen Dogal Kaynaklar
B)Tükenebilen Dogal Kaynaklar
Daimi Kaynaklar
sistemlerin çevreye zararları oldukça azdır
1-Rüzgâr: Yüksek ve alçak basınç merkezleri
arasındaki basınç farkından kaynaklanan yatay
yönlü hava hareketleridir Rüzgâr enerjisinden
elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır
Rüzgâr enerjisinden yararlanabilme, rüzgârın
esiş hızına bağlı olduğu için sınırlı bölgelerde
kullanılabilmektedir Rüzgâr enerjisi kullanan
2-Dalga: Dalgalardaki enerjinin kaynağı
rüzgârlardır Sadece deniz kıyılarında yararlanılabildiği için Dünya'da kullanma olanakları sınırlıdır Tüm Dünya'da bir yılda dalgalardan elde edilecek enerjinin, 200 milyon taş kömüründen elde edilecek enerjiye denk geldiği tahmin edilmektedir
3-Güneş: Güneş enerjisinden ısıtma ve soğutma sistemlerinde, elektrik enerjisi üretiminde, havalandırma tesislerinde yararlanılmaktadır Gelecekte güneş enerjisine dayalı teknolojilerin gelişmesiyle güneş enerjisi kullanımı daha da yaygınlaşacaktır
4-Su: Su canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu bir kaynak olup, yaşamın sürekliliğini sağlayan doğal bir kaynaktır Ayrıca döngü yoluyla belli ölçülerde kendini yenileyebilen bir kaynaktır Ayrıca içinde çeşitli canlıların yaşadığı doğal bir ortamdır
Yenilenebilen Kaynaklar
Başlıca su kaynakları; Okyanuslar, denizler, akarsular, göller, sulak alanlar, buzullar, yeraltı suları ve havadaki su buharıdır
Orman: Ormanlar doğru bir şekilde işletildiği ölçüde kendini yenileyen
bir kaynaktır Ayrıca çeşitli bitki ve hayvanları barındıran bir ekosistemdir Ormanlar, sayısız ürünleriyle ve işlevleriyle yüzyıllardır insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

*Ormanların ekonomik Yararları:
Ana ürünler olarak; Odun, kertse, kâğıt, mobilya, tel ve maden direği, travers;
Yan ürünler olarak kozalak, şimşir, reçine, palamut, kestane, reçine, ıhlamur, ada çayı, sığla yağı vb elde delir
1-)Doğal Gaz: Petrol katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur Petrolün gaz hâline doğal gaz adı verilir.Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil yakıttır
2-)Petrol: Yerküre içerisinde organik maddelerin başkalaşımı ile oluş depolanmış sıvı hâle verilmektedir.Petrol, kolay taşınabilmesi (pipe-line), kolay tüketilmesi, kalorisinin yüksek olması, hava kirliliğine daha az neden olması ve katı atık bırakmaması ile kömürden daha üstündür.
3-)Kömür: Kömürler % 55 ile % 95 arasında serbest ve bileşim hâlinde kayaçlardır.Kömürler genellikle bitkisel kökenlidirler.Kömürler, oluşumu ve içindeki karbon miktarına göre eşit şekillerde sınıflanır Antrasit, taşkömürü linyit, turba gibi sınıflara ayrılır.
4-)Madenler: Yer kabuğunun yapısında bulunan ekonomik değeri olan mineral bileşikleridir.Demir, bakır, krom, alüminyum, çinko, bor mineralleri, kükürt, zımpara taşı, barit, tuz, manganez, antimon, cıva, kurşun-çinko, volfram, gümüş, nikel, asbest, flüorit, fosfat, doğal soda, kalay, manyezit vb.

Fosil Yakıtların yakın gelecekte tükeneceği öngörülmekte ve alternatif kaynaklar aranmaktadır.
Tükenmeyen kaynaklar olarak nitelenirilmesine rağmen ormanların yerleşim alanlarına açılması ormanları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.Topraklar bilinçsiz kullanım yüzünden verimsizleşmekte,havamız kirlenmekte,jeotermal kaynaklarımız ise yeterince değerlendirilememektedir.
İnsanlar da doğadaki her canlı gibi yaşamak için madde ve enerji kullanmak zorundadır Canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını doğal kaynakları kullanarak karşılarlar İnsanlar ilk çağlardan itibaren doğal kaynaklardan farklı şekillerde yararlanmışlar, bunun sonucunda da medeniyetler ortaya çıkmıştır Sanayi toplumu, uzay çağı ve bilgi toplumunun doğuşu da doğal kaynaklardan sağlanan ürünler sayesinde gerçekleşmiştir
Etrafımıza baktığımızda insan eliyle yapılmış yollar, köprüler, fabrikalar, binalar, otomobiller, barajlar görürüz Bir an olsun dünya üzerinde insan faaliyetlerinin hiç olmadığını ya da yaşanmadığını düşünelim O zaman dünyadaki değişim doğal haliyle devam edecekti Oysa doğa insan faaliyetleri sonucunda şekillenmekte, insanların yaşadıkları alanları kendilerine uyarlaması ile farklı bir boyut ve özellik kazanmaktadır...
Full transcript