Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA HANAPBUHAY SA AKING KOMUNIDAD

No description
by

Irrah Montoya

on 19 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA HANAPBUHAY SA AKING KOMUNIDAD

MGA HANAPBUHAY SA AKING KOMUNIDAD
Araling Panlipunan
Gamitin ang multi-flow map upang maipakita ang epektong pagkakaroon ng hanapbuhay sa pamilya at sa komunidad.
GUIDE CARD
ACTIVITY CARD
B. Kopyahin sa papel ang graphic organizer sa ibaba. Isulat ang mga hanapbuhay sa iyong komunidad.
Ang hanap buhay ay isa sa pinakamahalagang aspekto ng isang komunidad. Ang kinikita sa paghahanapbuhay ang tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng pamilya. Dito rin nakasalalay ang ikabubuhay at ikauunlad nila.
A. Hanapin sa loob ng kahon ang tinutukoy na hanapbuhay sa bawat bilang. Isulat ang letra ng sagot sa papel.
A. Guro
B. Nars
C. Pulis
D. Tubero
E. Doktor
F. Dentista
G. Bumbero
H. Mananahi
I. Kapintero
J. Magsasaka
K. Mangingisda
1. Gumagawa ng ating tirahan
2. Humuhuli sa masasamang tao
3. Gumagamot sa mga may sakit
4. Nangangalaga sa ating ngipin
5. Sumusugpo sa sunog sa komunidad
6. Nagtatanim ng gulay, palay at iba pang pananim
7. Nanghuhuli ng mga isda at iba pang mga pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimasang at pusit
8. Nagtuturo sa ating bumasa at sumulat
9. Gumagawa ng ating mga kasuotan
10. Nagkukumpuni ng mga sirang tubo
Hanapbuhay sa Aking Komunidad
C. Isagawa ang mga sumusunod:

1. Maghanda ng malapad na papel o manila paper at krayola.
2. Iguhit ang hanapbuhay ng iyong tatay. Kulayan.
3. Magtanong sa tatay ng kaniyang karanasan tungkol sa kaniyang hanapbuhay. Sumulat ng maikling kuwento.
4. Ikuwento ito sa klase gamit ang iginuhit na hanapbuhay nito.
ASSESSMENT CARD
Pagkakaroon ng hanapbuhay
Epekto sa komunidad
Epekto sa komunidad
Walang Hanapbuhay
Epekto sa Komunidad
Epekto sa Komunidad
ENRICHMENT CARD
Pumili ng isang hanapbuhay na gusto mo paglaki mo at iguhit sa loob ng kahon. Ipaliwanag kung bakit ito ang nagustuhan mo.
REFERENCE CARD
Araling Panlipunan
Kagamitan ng Mag-aaral
(Workbook)
SIM
Republic of the Philippines
Department of Education
Region III - Central Luzon
Tarlac City Schools Division
Tarlac West District
NORTHERN HILL ELEMENTARY SCHOOL
Tarlac City
(Startegic Intervention Material)
RACQUEL M. MONTOYA
Proponent/Writer
Full transcript