Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Танилцах дадлагын тайлан

No description
by

otgoo lhasuren

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Танилцах дадлагын тайлан

Зуслангийн танилцуулга
Энх хүүхдийн зуслан нь 1981 онд байгуулагдсан. Одоогоор 300 хүүхдийг хүлээн авах хүчин чадалтай, 24 цагийн гэрэл цахилгаантай, төвийн эрчим хүчинд холбогдсон, 200м-ийн гүнээс ундран гарах дээд зэргийн ус хэрэглэдэг, тохилог дулаан орчин, байртайгаар ажиллаж байна.
Нью Дарьганга хүүхдийн зуслан
Нью Дарьганга хүүхдийн зуслан нь Сүхбаатар аймгийн Дарьганга суманд 1979 онд 50 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар байгуулагдсан. Одоогоор 6 бүлэгт 250 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай болсон.
Танилцах дадлагын ерөнхий зорилго

Нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж нийгмийн ажлын мөн чанар, нийгмийн ажилтны үйл ажиллагаа, үйлчлүүлэгчийн ялгаатай байдлын талаар ойлгож ухамсарлахад танилцах дадлагын зорилго оршино
Дадлага ажлын тусгай зорилго
Дадлага ажлын зорилт.

Хүүхэд тус бүрийн ялгаатай байдлыг таньж мэдэх
Хүүхэдтэй ажиллах, бүлэг удирдах аргад суралцах
Онолын мэдлэгээ практикт туршиж бататгах
Байгууллагын дотоод дүрэм, журмыг баримтлан ажиллах
Байгууллагын ажилтнууд болон бусад багш нартай хамтран ажиллах
Зорилгодоо хүрэхийн тулд ажилласан байдал
Дадлагын давуу талууд:
Давуу талууд :
Анхны танилцах дадлагын хүрээнд янз бүрийн хүүхэдтэй ажиллах, бүлэг удирдах зэргээр мэргэжлийн чиг баримжаа бий болоход дөхөм болсон
Цаашид хүүхэдтэй ажиллах мэргэжлийн итгэл нэмэгдсэн
Онолын мэдлэгийн практикт ажиглахад дөхөм болсон
Цаг баримталж сурсан
Хамтран ажилласан багш нараас хүүхэдтэй ажиллах арга барил, ур чадваруудад суралцсан
Сумдын ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд ирсэн
Санал зөвлөмж:
Оюутнуудад: - хувийн бэлтгэлээ хангаж очих жишээ нь тоглоом болон сургалт тавих материалуудтай очих
тухайн зуслангийнхаа талаар сайн мэдээлэлтэй байх
 Зусланд:- Зуслангийн гадаад орчныг сайжруулах
Бие засах газрыг стандартын орчинд байрлуулах
Бүлгийн байшингуудыг засварлах \ өнгөөр ялган будах, борооны ус дусахгүй болгох г.м\
нь зөв болов уу! Гэдэг саналыг дэвшүүлж байна.

Танилцах дадлагын тайлан
НА-3А Л. Отгонбаатар
Н. Дашдорж
А. Оюунчимэг
н. Баярчимэг

Тус бүр 100-120 хүүхдийн бүлгийн багшаар 2 ээлж ажилласан.
Спорт урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулж бүлгүүдээ тэгш хамруулан оролцуулсан.
Зуслангийн багш нартай хамтран хүүхдүүдэд сургалт тавьж, зохион байгуулан, зарим үйл ажиллагааг хөтлөх зэргээр бүлгийн хүүхдүүдийг зохион байгуулж, удирдан харилцааны болон ярих ур чадваруудаа хөгжүүлсэн
Хүүхдүүдээс зуслангийн талаар судалгаа авч өөрсдийн мэргэжлийн ур чадвар болох судалгаа авах ур чадвараа хөгжүүлсэн.
Нийгмийн ажилтны ёс зүй, үнэт зүйлсийг баримтлан хүүхдүүдтэй ажиллаж, тэдний насны онцлог ялгаатай байдлыг хүндэтгэн ажиллах зэргээр онолын мэдлэгээ практикт хослуулан ажилласан
Хүүхэдтэй болон бүлэгтэй ажиллах арга зүйд суралцан, байгуулагын хамт олонтой харилцаж, харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх, нийгмийн ажилтан болохын хувьд мэргэжлийн чиг баримжааг өөрсдөд бий болгоход оршино.
Бүлгийг хариуцан ажиллах явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх, биеэ зөв боловсон авч явах, хүүхдүүдтэй ажиллах, хөрвөх чадвартай болох, мэргэжлийн чиг баримжааг эзэмшсэн. Онолын мэдлэгээ практикт бататгах, цаг баримтлах, бүлгийг удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулах, үзүүлэн бэлтгэж түүнийгээ ашиглах, хүүхдийн өмнө биеэ зөв авч явах, хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх өөрийгөө хөгжүүлэх гэх мэт олон зүйлийг сурсанаар эерэг үр дүн гарсан. Зуслангийн удирдах, зөвлөх багш нар болон нийгмийн ажилтнаас зөвлөгөө, тусламж авч тэднийхээ халуун дулаан уур амьсгал, бидэнд итгэх итгэлийг алдалгүй амжилттай сайн дадлагаа хийж гүйцэтгэсэн.
GOAL!
Full transcript