Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentasyon para sa Araling Panlipunan IV :)

No description
by

on 28 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentasyon para sa Araling Panlipunan IV :)

Ang Pangangailangan
at Kagustuhan, Kakulangan at Kakapusan
Ngunit sa pag-aaral ng Ekonomiks ating matutunan na..
Ang Pangangailangan ay,
=)
Kakulangan,
ito ay isang kalagayang panandalian lamang.
Kakapusan
ang sinasabing pangunahing dahilan ng pagkakaroon
ng mga suliraning pang ekonomiya
Pangangailangan
Maaring para sa isang
kabataan tulad ko ang
pangangailangan ay..
ang mga simpleng bagay na maaring
bubuo sa pagkatao natin o hindi naman
kaya ang mga bagay na hinahanap natin
sa pang'araw-araw nating buhay
maaari namang ito ang mga
bagay na iniisip natin na hindi
natin ikabubuhay kung wala ito..
Ilan na dito ay ang..
ANO NGA BA ANG
PANGANGAiLANGAN?
PERA
, sinasabing pera ang
nagiging daan upang makamtan
ng tao ang kanyang mga nais at
pangangailangan.
- ang mga bagay o
serbisyo na kailangan ng
tao upang mabuhay

PAGMAMAHAL
, bilang isang
kabataan, ito ay nagiging ating
motibo para magpatuloy kamtin
ang ating mga pangarap.
PAGAALAGA o KALiNGA
, na siyang
nagpaparamdam sa atin ng importansya at
ating kahalagahan na maaring magtulak sa
atin upang ipagapatuloy ang ating mga nasimulan.
O hindi naman kaya
ay
ATENSYON
.
Mas maraming bagay tayong naiisip na
ating pangangailangan, lalo na sa ating
edad na kung saan maraming bago at
kaaya ayang bagay ang pumapaligid sa atin.
Ilan lamang ito sa mga pangangailangan ng
isang kabataan na kadalasa'y hindi na pupunan
o hindi sapat na napagbibigyan..
KALAYAAN
, pagpapahayag ng nadarama o ng mga
saluobin, pag gawa ng mga bagay na wala
sino man ang pumipigil at pagkilos ayon sa
ikasasaya at kung ano sa tingin niya ang
makabubuti para sa kanya.
MAGANDANG EDUKASYON
, ang susi sa mas maganda at maayos na kinabukasan para sa bawat isa.
Ang magaangat ng pamilya at makakapag
bigay kasiyahan kanino man.
Dumarating din ang mga pagkakataon na
naiisantabi natin ang reyalidad ng kung ano
nga ba nga pangangailangan sa
kagustuhan lamang..
At bilang isang mamayan, likas sa atin ang walang hanggang pangangailangan upang mabuhay.
Dito nahahati ang pangngailangan sa..
Basic Needs o Pangunahing Pangangailangan
Ito ang mga pangangailangan na likas sa tao at karaniwang hinahanap o hindi kaya pinupunan bawat araw ng kanyang pamumuhay. Ilan na dito ay ang..
PAGKAiN
, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at ng nutrisyon para sa mga hayop, at karaniwan galing ito sa mga ibang hayop o halaman.
KASUOTAN
, halos lahat ng mga tao ay nagsusuot ng mga damit. Nagbibigay ng pruteksyon ang mga kasuotan sa katawan ng tao mula sa init ng araw at matataas na mga temperatura sa mga bansang tropikal. Isinasanggalang din ng mga damit ang katawan ng tao mula sa napakalalamig na mga temperatura.
TiRAHAN
, nagbibigay ito ng kanlungan sa isang
nilalang laban sa presipitasyon, hangin, init, lamig,
at mga tao o hayop na ibig pumasok na walang
pahintulot.
Hindi natatapos sa pangangailangan ang paghahangad
ng tao sa mas mabubuting bagay at dito naman
pumapasok ang,
Secondary Needs o Kagustuhan
pumapasok ang kaisipan ng kagustuhan o minsa'y tinatawag na ding
LUHO
o
luxury
..
Ito ay maaring mga bagay na makapagpapasaya
o hindi naman kaya ay pangangailangan na
hindi gaanong nabibigyang pansin
Kadalasan, ang pangunahing pangangailangan
ang nagiging rason ng tao para siya ay kumilos
at maging abala sa ibang bagay..
Hindi sapat sa tao ang simpleng
pagkain, bahay o damit lamang.
Kadalasan nag hahangad tayo ng ilang
bagay na sa tingin natin ay ikaliligaya
natin.
EDUKASYON
, ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting
paghusga at karunungan. Isa sa mga pangunahing
layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura
sa mga susunod na salinlahi. Ang edukasyon
ay isang puhunan ng bawat mamamayan
ng isang partikular na bansa upang maging
produktibo ang bawat isa sa
pagpapataas ng ekonomiya.
GAMOT
, maaaring maging negatibo ang
kahulugan, bilang ang pagkawala ng sakit,
gumagana bilang ang kakayahan na
malabanan ang araw-araw na gawain, o sa
positibong kahulugan, bilang maging
husto at magaling
O hindi naman kaya ay
SEGURiDAD
, bilang isang
kondisyon, ay ang antas ng paglaban sa,
o proteksyon mula sa pananakit. Ito ay
naaangkop sa anumang marurupok at
mahahalagang tao o ari-arian, tulad ng
isang tao, tirahan, komunidad,
bansa, o organisasyon.
Minsan meron namang mga kagustuhan ang tao
na iniisip niyang pangangailangan niya ito at dito,
Ang
KAGUSTUHAN
ay ang paghahangad para sa isang tao o
bagay o pag-asa para sa isang resulta o kinalabasan. Ang
katulad na diwa ay ipinapahayag ng mga damdaming
katulad ng pagmimithi. Kapag ang isang tao ay naghahangad
ng isang bagay o ng isang tao, ang kanilang pakiramdam
ng pag-asam ay pinasisigla ng kasiyahan o ng pagkaisip
ng bagay o ng tao, at nais nilang gumawa ng mga
kilos upang makamit ang kaniyang layunin.
Maaring ito rin ang mga bagay
na hinahangad natin para
ma'satisfy ang ating sarili at
ang ating kaligayahan..
Dito pumapasok ang mga materyal at mga pangsariling bagay tulad ng..
GADGETS
PARTY o KASiYAHAN
ALAHAS
Kagustuhan
sinasabing ang kalagayang ito ay likha rin ng tao.
ito rin ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang ng supply o produkto
Hoarding
ay ang pagtatago ng supply
Kartel
pangkat ng malalaking negosyanteng tao na kumukuntrol at nagmamanipula ng distribyuson, pagbili at pagpresyo ng mga produkto
ang
KAKULANGAN
ay pansamantala lamang, kapag naisaayos na ang suppy, maaaring mawala na ang pasanin o ang naibungang problema
at sa huli, patuloy na mapagbibigyan ang at matutugunan ang pangangailangan ng tao at kanyang paligid.
ito ay tumutukoy sa hindi sapat na pinagkukunang yaman upang mapunan an pangangailangan at kagustuhan ng tao.
Gaya ng pangangailangan ito ay nahahati sa dalawang aspeto o kaanyuan,
a. Pisikal na Kalagayan
b. kalagayang pangkaisipan
limitadong pinagkukunang yaman
walang hanggang pangangailangan at
kagustuhan ng tao
Palatandaan ng Kakapusan
bilang pagtaas o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin
kapag wala ng mabili sa kabila ng pagkakaroon ng pera
kapag marami ang nagkakasakit sanhi ng pagkagutom
kapag pilit na nagaangkat ang pamahalaan kahit na naghihirap din ito
Dahilan ng Kakapusan
maaksayang pag gamit
non-renewbility ng mga pinagkukunang yaman
o maaring, ang walang hanggang pangangailang ng tao o ng gumagamit nito.
Epekto
kakulangan ng supply na produkto sa mga pamilihan
pagkakaroon ng Panic Buying
kahirapan
implasyon
pagkalat ng mga sakit
Solusyon
pagpapahigpit ng pagpapatupad ng mga batas
malawakang pagtitipid
Dahil sa suliraning ito, kailangan pag isipan ng ating bansa kung anong produkto at serbisyo ang gagamitin.
Mahalaga ding tukuyin kung ano ang gagawin at paano, para kanino ito gagawin..
Dapat ding tandaan natin na lahat ng bagay ay may limitasyon.
Hindi din lahat ng pangangailangan ay kayang punan ng mga bagay sa ating paligid.
Maaring walang hanggan nga ang pangangailangan natin bilang isang tao,
ngunit kaparis nito ay ang responsibilidad na alamin ang ating limitasyon,
palitan ang ating mga napinsala
at higit sa lahat gamitin itong tama at sakto lamang sa pangangailangan.
Full transcript