Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikative funktioner

med udgangspunkt i side 18-21 i Det sproglige i dansk samt opgaver fra Tekster og arbejdsspørgsmål
by

Johan Brøndsted

on 14 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikative funktioner

kontekst, afsender, modtager og kommunikative funktioner
Kommunikation
Kommunikative funktioner
Kommunikative funktioner
kom med alternative ord som man kunne bruge i stedet for de seks begreber:
Begreberne
1. Ved Betinas konfirmation
2. Hvis du er fan, ...
3. Red kvindeliv!
Opgaver 1
4. I (fra digtsamlingen "Force majeure")
5. Himmelhunden
Opgaver 2
Fik du fat i pointen?
1. social
2. informativ
3. metasproglig
4. poetisk
5. impressiv
6. identitetsgivende
Yderligere begreber i dag:
Idealmodtager: den type, som teksten er henvendt til
Genretræk: De træk som tilsammen gør, at teksten indgår i en bestemt genre (kan evt. springes over)
kontekst: den sammenhæng teksten indgår i
Eksempler på genretræk:
opsætning (typografi/layout) - beskriv opdeling i afsnit/strofer, placering på side, linieskift, overskrifter med mere
anvendelse af (lyrisk) 'jeg' i teksten (i digte og sange)
Sproglige træk: rim (enderim og alliterationer=bogstavrim), gentagelser (fx omkvæd), omskrivninger og metaforer, mangel på komma og punktum, andet, fx udeladelse af ord for at få versefødderne (rytmen) til at passe med melodien
emnet: hvad handler teksten om? kan være med til at placere den i en bestemt genre
se eventuelt mere i analysemodellerne:
Bestemmelse af genren: lyrik, epik og drama: digte, sange, avisartikler, kampagnetekster, lejlighedssange, nyhedsbreve, viser med mange flere
Sprogets anvendelsesmåder
1. social: skabe fællesskab, hverdagssprog, holder samtalen i gang, gentagelser, 'ligegyldigheder' - fra vigtig viden til ligegyldig information.
2. informativ: oplysende, konkret og relevant information, viden som ikke er kendt i forvejen.
3. metasproglig: omtale kommunikationen direkte
4. poetisk: ordspil, rim og rytme fx i slogans, litteratur, sangtekster og lyrik,
5. impressiv: påvirke sin modtager til at gøre noget som hun ellers ikke ville have gjort.
6. identitetsgivende: stil eller 'image' gennem sproget - fx dialekt, slang og - der opbygger afsenders identitet.
Måder du bruger sproget på. Du kan fx være
Forstår du, hvad jeg mener?
Full transcript