Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grensgebied VS en Mexico

No description
by

William Mwanga

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grensgebied VS en Mexico

Grensgebied VS en Mexico
Tussen de VS en Mexico loopt een grens van wel 3200 km lang. Het is de grens tussen een rijk en een minder rijk land. Deze grens zorgt al jarenlang voor veel conflicten tussen de twee verschillende landen maar zorgt ook voor een samenwerking. Ik ga in deze prezi iets vertellen over de conflicten verschillen en overeenkomsten..
Economische verschillen
Sociaal-culturele verschillen
Demografische verschillen
Amanda Alitsi
4H2

Tussen de VS en Mexico zijn grote econmische. Een groot verschil is de arbeidsverdeling.
één van die verschillen is het BNP (bruto nationaal product) Dit zegt wat over de productie van een land in een jaar.
BNP VS
BNP Mexico
Wat duidelijk opvalt is dat het BNP van de VS veel hoger is. Je zou dus de conclusie kunnen trekken dat de VS een welvarender land is. Dit is ook zo, maar het is natuurlijk maar een gemiddelde. Ook de VS heeft mensen die onder de armoede grens leven net zoals in Mexico ook rijke mensen wonen.
Arbeid
BNP
Veel landen hebben hun bedrijven gevestigd op plekken met gunstige arbeidsvoorwaarden. De Mexicaanse kant van het grensgebied is zo'n plek. Dit komt door het verschil in loonkosten. De lonen in Mexico zijn slechts 10 tot 15 % van een loon in de VS. Veel grote bedrijven (
Multinationals
) vestigen hun bedrijven daarom ook in een lage lonen gebied zoals de grens bij Mexico. In dit gebied zijn veel Maquiladora's. Maquiladora's zijn halffabricaten. Dit zijn kleine fabrieken waar
grondstoffen
worden bewerkt. Deze producten moeten nog worden bewerkt tot een
eindproduct
wat klaar is om te verkopen. Wat voor soort producten dit zijn zie je op onderstaande afbeelding. Deze fabrieken zorgen voor veel
werkgelegenheid
in Mexico.
Een halffabricaat is een onderdeel van de
kop-staart formule
.
Deze formule bestaat uit drie stappen : Ontwerp en ontwikkeling , fabricage en marketing en distributie. De eerste en de laatste fases worden vaak in een
centrum land
uitgevoerd. Dit zijn vaak westerse landen. in dit geval de VS. De tweede fase wordt in een periferie of
semi-periferie
uitgevoerd. In dit geval is het Semi-periferie land Mexico. Mexico is een semi-periferie omdat het land niet heel welvarend is maar toch grote economische groei maakt. Het is dus niet heel erg arm maar ook niet rijk.
Werkgelegenheid in de maquiladora's


Op deze afbeelding zie wat voor soort maquiladora's er zijn.
de Maquiladora's in Mexico leiden tot
internationale arbeidsverdeling.
In Mexico worden de arbeidsintensieve handelingen verricht en in de VS de kapitaalintensieve. De landen zitten samen met Canada in een

economisch samenwerkingsverband
: de NAFTA (North American Free Trade Agreement). De NAFTA heeft gezorgd voor vrije handel. Het doel van de NAFTA is het bevorderen van de handel. Een gunstig gevolg van vrije handel
is
internationalisering
. Bedrijven kunnen zo makkelijk hun producten internationaal produceren en verkopen. Een ander gunstig gevolg is
liberalisering
. Door de samenwerking bemoeit de overheid zich minder met het bedrijfsleven. Dit zorgt voor nog meer werkgelegenheid.
geboortecijfer Mexico
Sterftecijfer mexico
Sterftecijfer VS
geboortecijfer VS
Geboorte-
en sterfte cijfer
Bevolkingsdichtheid
De VS en mexico verschillen duidelijk als je kijkt naar het demografische kenmerk : het geboorte-en sterftecijfer. Dit is de natuurlijke bevolkingsgroei. We gaan kijken of dit in beide landen hetzelfde is.
bevolking spreiding
Inwoners
VS 316.816.000 inwoners

Mexico 116.220.947 inwoners
De werkgelegenheid in het grensgebied leid tot veel migratie naar deze plek. De kant van Mexico is daarom ook dichtbevolkt. Toch zijn er jaarlijks nog heel veel Mexicanen die zich in de VS willen vestigen omdat de leefomstandigheden beter zijn en de lonen veel hoger. Echter ,word er een beperkt aantal visa gegeven en heeft een visum een einddatum. Hierdoor zijn er veel
illegale migranten.
Dit zijn Mexicanen die zonder toestemming de grens proberen over te komen. Dit gaat niet makkelijk , want het kilometers lange hek van prikkeldraad op de grens wordt streng bewaakt door ongeveer 30.000 man.
Illegale migratie
Er zijn ook Mexicanen die alleen
in de zomer naar de VS migreren omdat
het in de zomer in Mexico bijvoorbeeld heel erg droog is. Dit is een vorm van
seizoensmigratie
We hebben eerder al gelezen dat de maquiladora's aan de grens voor veel werkgelegenheid hebben gezorgd. Steden zoals Tijuana zijn daarom ook erg
dichtbevolkt
. Er wonen zo'n 1,5 miljoen mensen. Dit komt doordat een stad als Tijuana een grote pull factor heeft. Dit is de aantrekkingskracht van een gebied. In dit geval is het de werkgelegenheid. Mensen vertrekken vanuit bijvoorbeeld een krottenwijk naar een maquiladora gebied voor het vinden van een baan. De push factoren zijn dan waarschijnlijk de slechte leefomstandigheden waar de mensen in wonen. De meeste mensen wonen verspreid over de hoogvlakte. Alleen de grote steden zijn verder dichtbevolkt. Toch zijn niet alle grenssteden dicht bevolkt. In Amerika geldt hetzelfde. Er wonen veel mensen langs de kust omdat daar de belangrijke steden zijn waar veel werk te vinden is.
In zowel Mexico als de VS is de bevolking spreiding erg ongelijk. In de VS wonen de meeste mensen aan de west kust of in het noordoosten en in Mexico wonen de meeste mensen in de hoogvlakte zoals al eerder genoemd is.
De bevolking in Mexico groeit jaarlijks met 1,5 %. er is dus een hoog groei tempo dit betekent dat er veel jonge mensen zijn. Dit verklaart waarom het sterftecijfer laag is en het geboorte cijfer juist hoog. Er is sprake van een
hoge natuurlijke bevolkingsgroei.
In Amerika is dit juist andersom. Er worden jaarlijks minder mensen geboren. De bevolking groeit dus minder snel. Er zijn hierdoor juist veel oudere mensen waardoor het sterftecijfer hoger ligt. Hier is sprake van een
lage natuurlijke bevolkingsgroei.
Bevolkingsdichtheid VS
Bevolkingsdichtheid Mexico
De VS en Mexico hebben beide een hele andere cultuur, maar omdat de twee landen door de grens veel met elkaar te maken hebben nemen ze toch dingen van elkaar over.
Mexico
VS
De VS is een vermenging van veel culturen. In onderstaande cirkeldiagram is te zien welke etnische groepen er in de VS leven. Wat meteen opvalt is dat de grootste groep de blanken zijn. Dit valt ook te verklaren omdat dit de eerste of oorspronkelijke bewoners zijn. Een cirkeldiagram als deze zou er waarschijnlijk heel anders uit zien langs de grens. Er zouden dan juist veel meer Mexicanen wonen. Dit is namelijk een
vestigingsgebied
zoals ik heb uitgelegd in de andere cirkels.
Etnische groepen in de VS
Conflict
Bord langs de grens
De VS heeft een groot aantal illegale Mexicaanse inwoners. Al die mensen hebben werk nodig. Vele hebben laaggeschoolde banen waarbij ze niet eens een minimum loon krijgen. Hier valt niks aan te doen want ze hebben geen papieren en kunnen daarom niks anders. Maar er zijn ook Mexicanen die succesvolle bedrijven runnen. Gevolg is dat ze allemaal mee helpen aan de groei van de Amerikaanse economie. Dit lijkt erg positief , maar de meningen verschillen. Veel Amerikanen zijn namelijk niet blij met al die migranten. Veel mensen vinden dat hun banen worden ingepikt en dat ze hierdoor werkloos raken. Ook vinden veel Amerikanen dat er veel te veel Mexicanen in hun omgeving leven.Er zijn hierdoor veel spanningen. Dit leid soms ook tot rellen.
Religies in de VS
Op de onderstaande kaarten zijn de religies in de VS te vinden. Je kan zeggen dat een overgroot deel van de bevolking katholiek is. Om precies te zijn is dit 26 %.
Religies
Etnische groepen
Religies Mexico
Net zoals in de VS zijn veel mensen in Mexico katholiek. Meer dan 50 % van de bevolking.
Als mensen aan Mexico denken zien ze vaak dit soort kleding voor zich en vooral een sombrero. Dit is zeker typisch Mexicaans maar wordt lang niet door iedereen gedragen. De werkende mensen in de maquiladora steden bijvoorbeeld dragen gewoon westerse kleding. Het verschilt dus heel erg waar je woont. Elke staat heeft zijn eigen klederdracht. Dit soort kleding wordt bij bepaalde gelegenheden nog gedragen.
Wat nemen ze van elkaar over?
De VS en Mexico hebben door de maquiladora's veel met elkaar te maken. Veel mensen reizen dagelijks heen en weer van het ene naar het andere land. Zo is er een smeltkroes ontstaan van de culturen. Zo worden er in veel restaurants door het hele land bijvoorbeeld taco's gecombineerd met de typisch Amerikaanse hamburgers. Ook ontstaan er veel gemengde huwelijken. Wat ook een erg belangrijke verandering in de cultuur is is het aantal Spaanstaligen. Op de kaart hieronder wordt duidelijk dat langs het grensgebied veel mensen Spaans spreken. Dit is te verklaren doordat zich daar veel Mexicanen gevestigd hebben. De officiële taal van Mexico is Spaans.
Gebieden waar Spaans wordt gesproken
Belangrijk in de Mexicaanse keuken : taco's en tortillas's
Religies
Kleding
Eten
De maquiladora's lijken veel voordelen te hebben , maar het heeft toch ook twee grote nadelen en dat zijn de
lucht- en watervervuilingen
. Dit wordt veroorzaakt door al die maquiladora fabrieken in het zuidwesten van Californië. En ook al het autoverkeer. Er zijn grote afvalbergen ontstaan in het deel van Mexico, omdat de kosten voor afval storten hier veel lager zijn. Ook is er een verdrag gesloten waarin staat dat een land hun afval moet terug brengen naar het land waar ze de grondstoffen vandaan hebben. Dit doen veel mensen niet en dumpen het gewoon in rivieren. Er is nu dus een grote stroom van afval van de VS naar Mexico. Ook de rivieren als de Rio grande en de Tijuana voeren veel afval af. Dit is niet alleen een probleem voor het grensgebied maar voor veel meer gebieden omdat het zich verplaatst. Een gevolg is vuil drinkwater.
Conflict
Een ander nadelig gevolg van de maquiladora bedrijven is de groei van het aantal mensen in dit gebied bij Mexico. Het gebied kan op een gegeven moment al die mensen niet meer op nemen. Er ontstaan hierdoor nieuwe woonwijken. Maar door de woningnood worden de huizen van allerlei materialen gemaakt vooral uit afval. Er is gebrek aan bijna openbare voorzieningen. Ook de luchtvervuiling is een groot probleem. dit zijn
krottenwijken.

Luchtvervuiling door fabrieken
Full transcript