Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reinaert

Text analysis of medieval epic bestseller
by

Stefan Flipkens

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reinaert

VAN DEN VOS REYNAERDE
Comburgse handschrift
Dyckse handschrift

Als je goed kijkt, zie je dat er aan het Comburgse
handschrift geprutst werd...

Vanden coninc Arture *
Es bleven menighe avonture *
Die nemmer mee ne wert bescreven.
Nu hebbic ene scone up heven
Consticse wel in twalsche vinden *
Ic soudse jou in dietsche ontbinden:
Soe es utermaten scone!
Alle die ingle vanden trone
Moeten mi gheven herte ende sin
Ende zulke wijsheit daer in
Ende minen sin also ghestarken
Dat sire doghet in moeten marken
Alle diese zullen horen.
God die dor ons was gheboren
Ende vanden stene maecte broot
Verlene mi die wijsheit so groot
Indesen bouc, sonder meswende
Van beghinne toten ende!
Dies biddic Gode dor zine ghenaden
Dat hi mi vergheve die mesdaden
Die ic an dese redene doe
Bede spade ende vroe.’
Dies bat Penninc diene maecte *
Ende menighen nacht daer omme waecte

Mijns dichtens ware een ghestille,
Ne hads mi eene niet ghebeden
Die in groeter hovesscheden
Gherne keert hare saken.
Soe bat mi dat ic soude maken
Dese avontuere van Reynaerde.
vrouw als opdrachtgeefster was gebruikelijk in die tijd
zij keert gherne hare saken:
- zij doet op hoofse wijze haar zaken
- zij draait graag haar achterwerk
Al begripic die grongaerde
Ende die dorpren ende die doren,
Ic wille dat die ghene horen
Die gherne pleghen der eeren
Ende haren zin daer toe keeren
Datsi leven hoofschelike,
Sijn si arem, sijn si rike,
Diet verstaen met goeden sinne.
Nu hoert hoe ic hier beghinne!
Oost-Vlaamse uitspraak van heren was "eren"...
Dus waar heeft men het hier over: de hoofse eer naleven of de hoofse heer verplegen?

Je moet het verstaan met "goeden sinne". Zin waarin?
Erg dubbelzinnig allemaal!
Waarom schrapte de corrector dus "Madocke"? Wellicht omdat hij het woord
"Madocke"

niet meer kende
en dus verving door "vele bouke". Het feit dat hij Madocke niet meer kende, impliceert dat het
Comburgse handschrift veel later na de publicatie van "madocke"
werd gemaakt en dus niet zo oud is als het Dyckse handschrift.

Uit onderzoek blijkt nu dat
"madocke" de titel
was
van een boek over dromen.
Dat blijkt ook qua betekenis beter te passen dan vele bouke, zeker als we naar de
tweede regel
kijken...

Willem, die vele bouke maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaerde
In Dietsche onghemaket bleven
- Die Willem niet hevet vulscreven -
Dat hi die vijte van Reynaerde soucken
Ende hise na den Walschen boucken
In Dietsche dus hevet begonnen.
God moete ons ziere hulpen jonnen.
Van den Vos Reynaerde
Walewein
Full transcript