Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Giải quyết vấn đề tôn giáo trên thế giới theo các quan điểm

No description
by

Tú An Nguyễn Trần

on 26 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Giải quyết vấn đề tôn giáo trên thế giới theo các quan điểm

Giải quyết vấn đề tôn giáo trên thế giới theo các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin
Nhóm 7
THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT GIỮA NGƯỜI CÓ TÔN GIÁO VÀ KHÔNG CÓ TÔN GIÁO, ĐOÀN KẾT CÁC TÔN GIÁO
PHẢI CÓ QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ-CỤ THỂ KHI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO
5 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN

1.

Giải quyết những vấn đề phát sinh từ tôn giáo + cải tạo, xây dựng xã hội
2.

Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng
3.
Thực hiện đoàn kết giữa người và giữa các tôn giáo
4.

Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng
5.
Phải có quan điểm lịch sử-cụ thể khi giải quyết vấn đề
TÔN GIÁO
LÀ GÌ?
GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ TÔN GIÁO + CẢI TẠO, XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI
Vấn đề 1:
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
HỆ TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO
KHÁC NHAU
Nhân sinh quan
Thế giới quan
Con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân
SAI LỆCH
Hạn chế tính tích cực + sáng tạo +chủ động
Sùng bái ->mê tín dị đoan
KHẮC PHỤC:

Thay đổi bản thân tồn tại xã hội
Xây dựng một "thiên đường" có thực
ĐỂ:
Cải tạo, xây dựng xã hội mới
Nâng cao đời sống cho nhân dân
Gạt bỏ tiêu cực của tôn giáo
Vấn đề 2:
TÔN TRỌNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ KHÔNG TÍN NGƯỠNG CỦA NHÂN DÂN
Tự do tín ngưỡng là một tư tưởng tiến bộ trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.
"Cá nhân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc lợi dụng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác"
Vấn đề 3:
Vấn đề 4:
PHÂN BIỆT HAI MẶT TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH TRỊ TRONG TÔN GIÁO
MẶT TƯ TƯỞNG
MẶT CHÍNH TRỊ
Tự biến đổi
Giá trị văn hóa tinh thần tích cực
Đề cao giáo dục đạo đức, lối sống
Kìm hãm sự tiến bộ
Nền tảng của nhận thức sai lầm
Loại bỏ mặt cực đoan, lưu giữ mặt tích cực
Xuyên tạc, kích động, chống sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội
Đấu tranh khẩn trương, kiên quyết, thận trọng, có sách lược phù hợp
Vấn đề 5:

Tôn giáo
giai cấp bóc lột
công cụ
Tôn giáo
phản động
lợi dụng
"Người Mác-xít phải biết chú ý đến toàn bộ tình hình cụ thể"
Thành viên
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Bùi Thị Hoàng Mai
Nguyễn Trần Tú An
Nguyễn Lê Hoàn Hiếu
Trần Đăng Huy
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau
"Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, để giữ gìn non sông Tổ quốc và cũng để giữ gìn tín ngưỡng tự do" (Hồ Chí Minh)
Các xung đột trên Thế giới
Hướng giải quyết
Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn.
Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo.
Các tổ chức tôn giáo được tổ chức sinh hoạt bình thường
Tăng cường đối thoại
Thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội
Trong từng thời kì:
Vai trò và tác động của mỗi tôn giáo đối với xã hội là không giống nhau.
Quan điểm, thái độ của giáo sĩ, giáo dân đối với các lĩnh vực xã hội cũng không hoàn toàn thống nhất.
Ví dụ:
Kito giáo, Nho giáo,...
PHẢI CÓ QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ-CỤ THỂ
Đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phản lại lợi ích của giáo hội
Hệ thống hoàn chỉnh các quan niệm, ý thức, tín ngưỡng tôn giáo
Hình thái ý thức duy tâm khách quan
Hậu quả khi không giải quyết tốt vấn đề tôn giáo
- Xung đột tôn giáo -> ảnh hưởng kinh tế, xã hội
- Chia rẽ đoàn kết dân tộc
- Tạo cơ hội cho các phần tử cực đoan kích động lật đổ chính quyền
Phạm Thị Hường (Quảng Trị) tự nhận "thần y", tổ chức lên đồng chữa bệnh
Bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan
Pháp luật Việt Nam

Điều 9
:
Nghị định 31/ 12001/ NĐ-CP của Chính phủ : Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi truyền bá hủ tục mê tín dị đoan

Điều 33
:
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100. 000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành nghề mê tín như lên đồng, xem bói và các hình thức mê tín khác
Cảnh hành hình giáo sĩ Pierre Borie năm 1838
"Mỗi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, và tín ngưỡng; quyền này bao gồm tự do thay đổi tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hoặc công khai trong việc rao giảng, thực hành, thờ phụng, và tu tập."
Giữa cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Shiite ở Syria, Iraq
Giữa Hồi giáo và Công giáo ở Philippines, Indonesia
Giữa Hồi giáo và Phật giáo ở miền Nam Thái Lan, Myanmar
Thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo
Tôn giáo Đền thờ Mặt Trời
Sống thác loạn -> tự sát
Giáo phái Aum ở Nhật
(dùng chất độc Sarin để tấn công tàu điện ngầm 2/1995)
TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
CÁC CHÍNH SÁCH, NGHỊ ĐỊNH VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
Nghiêm cấm việc ép buộc công dân: theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng tôn giáo để gây hại cho Đất nước hay để thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan khác.
PHÙ HỢP VỚI QUAN ĐIỂM CỦA MÁC-LÊNIN
Full transcript