Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modelo ng Komunikasyon ni Aristotle at Shannon-Weaver

No description
by

Aldrin Dinglasan

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modelo ng Komunikasyon ni Aristotle at Shannon-Weaver

Modelo ng Komunikasyon ni Aristotle at Shannon-Weaver
Modelo ng komunikasyon
Ay ang mga dayagram o representasyon sa naglalahad sa ibat ibat ng teorya hinggil sa pinag-aaral ng komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang biswal na paaran o paglalarawan. Ginagamit ang mga ito upang higit na maipaliwanag at bigyang linaw ang mga elemento at proceso n gkomunikasyon.
Aristotle
Iskolar
Kauna-unahang nagpaliwanag sa proseso ng komunikasyon
Klasikong modelo ng komunikasyon
Inilahad ang proseso ng komunikasyon na tulad sa sitwasyong pangretoriko:
Tagapagsalita – Ispiker
Argumento- Talumpati
Tagapakinig- Awdyens

Modelong Aristotle
Nagpapakita ng linear na katangian ng komunikasyon.

- Ang tagapagsalita ang lilikha ng mensahe at babalangkas nito sa kongkreto at malinaw na paraan upang maunawaan ng tagapakinig ang nilalahad o nais iparating.

- Ang layunin ng komunikasyon at ang tanging maimpluwensyahan ng tagapagsalita at mabago nito ang damdamin ng kanyang mga tagapakinig.

3 Sangkap ng komunikasyon
Inilalahad ang mga payak na element ng:

Pananalita
Mensahe
Tagapakinig
Tumutukoy sa
nagsasalita
Ang nagbibigay ng mensahe
Pananalita
Mensahe
Ang nakikinig
Ang tumatanggap
ng mensahe.
Tagapakinig
Ang sinasabi
Modelong Komunikasyon g Shanon-Weaver
(1949)
Ang Shannon at Weaver ay modelo ng komunikasyon ay ginawa sa pamamagitan ni Chaulde Shannon at Warren Weaver. Naglalaman ang modelo ito ang source, mensahe, channel at receiver ngunit hindi matugunan ang sociological o sikolohikal na aspeto ng komunikasyon. Ang modelong Shannon-weaver ay naglalarawan sa teknolohikal ng komunikasyon
Ang pinagmulan ng mensahe upang
maihatid sa iba.
Source
Channel.
Ang Channel ay paraan ng pagawa ng mensahe. Sa kasong ito tayo ay gumagamit tayo ng ating 5 sense.
• Seeing
• Hearing
• Touching
• Smelling
• Tasting
Ang mensahe ay product ng source o encoder. Sa kasong ito ang mensahe ay ipabatid ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya.
Message
Ito ay pinakamahalagang link sa proseso ng komunikasyon
ayon dito Shannon-Weaver chart.
Receiver
Gawain: Buuhin ang nasa patlang.
1. Sayagram o representasyon sa naglalahad sa ibat ibat ng teorya hinggil sa pinag-aaral ng komunikasyon.

_ e_ _ _ n_ K_ u _ i _ _ s _ _ o _
2. Siya ay iskolar at kauna-unahang nagpaliwanag sa proseso ng komunikasyon.

A _ _ s _ o _ _ e
3. Nagpapakita ng linear na katangian ng komunikasyon.
M _ _ e _ l _ n _ _ r _ _ t _ t _ e
4. Tumutukoy sa nagbibigay ng mensahe.
P _ n _ n _ _ i _ t _
5. Ito ang sinabi ng Ispiker o tagapagsalita.
M _ _ s _ _ e
6. Sila ang tumatanggap ng sanasabi o audience.
T _ _ a _ a _ i _ i g
7. Ito ay teknolohikal na komunikasyon.
K _ m _ n _ _ a s _ o _ g S _ a_n_ _ _ e v _ _
8. Siya ang pinagmumulan ng mensahe.
S _ _ r _ e
9. Produkto ng source o encoder
M _ _ s _ g _
10. Ito ay ginagamitan ng 5 sense.
C _ _ n _ e _
Full transcript