Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

[WTO] DS404

by thanh.thuytrieu
by

on 16 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of [WTO] DS404

nhóm3
NỘI DUNG
1
2
3
[nhóm 3]

Ngành XK tiếp tục

&

được TTXK lớn (Mỹ).
DNVN - BĐ tự nguyện không đáng kể
DS 404
"Boxes aren't necessarily bad places to think in."
HOA KỲ
#1
của Mỹ và các nước.
Employee
Đ2.4.2 ADA
BỐI CẢNH
PHƯƠNG PHÁP QUY VỀ O
Ý NGHĨA CỦA VỤ KIỆN ĐỐI VỚI VN
r
- CÁC BIỆN PHÁP CBPG
ĐỐI VỚI TÔM NƯỚC ẤM ĐÔNG LẠNH
VIỆT NAM
CỦA
(ZEROING)
1
BỐI CẢNH & DIỄN BIẾN
2
NỘI DUNG & KẾT QUẢ
ZEROING
XẢY RA TRANH CHẤP
TRANH CHẤP
3
4
PP TÍNH BĐPG (WTO)/
So sánh
ZER
ING
CÁC BƯỚC TÍNH BĐPG CƠ BẢN
tính

GT thông thường

(hoặc GT thông thường bình quân gia quyền);
i)
ii)
iii)
tính
giá xuất khẩu
(hoặc GXK BQGQ)
so sánh
GTTT BQGQ
/
GXK BQGQ
hoặc;
so sánh
GTTT
/
GXK
trên cơ sở các giao dịch với nhau.
ví dụ
......................................
tính toán thông thường
15+20+0+
(-5)+(-10)
+0+
(-5)+(-5)+(-10)
9


0.56%

BĐPG=
%
=
..............
sử dụng phương pháp
ZEROING
15+20+0+
(0)+(0)
+0+
(0)+(0)+(0)
BĐPG=
3.9%
9

%
=
DIỄN BIẾN
31/12/2003
DOC
01/02/2005
VIỆT NAM
BÁN PHÁ GIÁ
01/02/2010


YÊU CẦU
THAM VẤN
07/04/2010
VN gửi y/c thành lập đến CQ GQTC WTO
BHT
Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Mexico, EU và Hàn Quốc: BÊN THỨ 3
18/05/2010
20 – 21/10/2010
19/05/2011
chính thức thành lập
giữa Mỹ, Việt Nam và các bên thứ 3
phương pháp quy về 0

(zeroing),
thuế suất toàn quốc

(country-wide rate)

vấn đề chọn mẫu
(sampling).
BHT KẾT LUẬN
Đ2.4.2, Đ9.3 ADA
ĐVI.2 GATT 1994
Đ9.4 ADA
Đ6.10, 9.3, 11.1/3 ADA
được gửi đến các bên tranh chấp
báo cáo cuối cùng
"Cơ quan điều tra phải “so sánh giữa giá trị bình quân gia quyền thông thường với giá xuất khẩu bình quân gia quyền của tất cả các giao dịch xuất khẩu có thể so sánh được hoặc thông qua so sánh giữa giá trị thông thường với giá xuất khẩu trên cơ sở từng giao dịch”
hưởng MTS
cạnh tranh dễ dàng
Ngăn chặn việc lạm dụng CBPG
duy trì
giữ vững
. . .
. . .
ADA:
ĐI, II, VI:1 và VI:2
GATT 1994:
MARAKET & NĐT GN WTO VN:
NỘI DUNG
phương pháp quy về 0

(zeroing)
thuế suất toàn quốc

(country-wide rate)


vấn đề chọn mẫu

(sampling).
Đ1, 2.1/4, 2.4.2, 5.8, 6.8/10,
9.1/3/4, 11.1/2/3, 18.1/3/4
ĐXVI:4
23/03/2010
Phiên tham vấn diễn ra

không
thành công
BHT
phiên tranh tụng lần 1
ZEROING
/
PP TÍNH BĐPG (WTO)


So sánh
ZEROING
X
NỘI DUNG KHỞI KIỆN CỦA VN
<
Full transcript