Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Significante cijfers

Scheikunde H/V 4
by

Harriet van den Berg

on 2 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Significante cijfers

Significante cijfers
"Getallen die betekenis hebben."
Significante cijfers
Het gaat dus niet over aantallen.
Dus:
1 auto blijft 1 auto
2,0 tuinstoelen blijven 2 tuinstoelen
3,000 erlenmeyers blijven 3 erlenmeyers
Hebben we het over een
1,0 liter is NIET gelijk aan 1,00000 liter!
Waarom?
1,000000 Liter
Betekent:
De waarde is afgelezen tussen maatstreepje 0,999999 L en maatstreepje 1,000001 L
Er is gebruik gemaakt van zeer nauwkeurig glaswerk
Betekent:
Je mag dan de meetwaarde niet weergeven als 1,00000 L, want dan lijkt het net alsof je ook zeer nauwkeurig gemeten hebt.
vijf van de zes nullen die je opschrijft zijn dus in feite onzin.
Voorbeelden:
1,0 twee significante cijfers
5,000
0,70
0,0000123
drie significante cijfers
want:
0,0000123 = 1,23 x 10
Rekenregels:
De uitkomst van een berekening mag nooit nauwkeuriger zijn dan de waarden waarmee gerekend wordt.
De minst nauwkeurige waarde die in de berekening gebruikt wordt, bepaalt de nauwkeurigheid van de uitkomst.
Regel 1: Vermenigvuldigen en delen
Regel 2: Optellen en aftrekken
Regel 3: Afronding
Regel 4: Algemeen
Let op:
Bovenstaande regels gelden alleen voor gemeten waarden
Telwaarden zijn geen meetwaarden.
Telwaarden doen dus niet mee bij het bepalen van het aantal significante cijfers.
Nu even oefenen.
bij waardes die je kunt:
meten
aflezen
schatten
spelen alleen een rol
Significante cijfers spelen alleen een rol bij waardes die je kunt:
De waarde is afgelezen tussen maatstreepje 0,9 L en maatstreepje 1,1 L.
1,0 L
twee significante cijfers
vier significante cijfers
-5
Het aantal significante cijfers van de uitkomst is gelijk aan het kleinst aantal significante cijfers van de meetwaarde waarmee de berekening is uitgevoerd.
Voorbeeld: 1,0 L x 2,500000 g/L = 2,5 g
Het aantal cijfers achter de komma van de uitkomst is gelijk aan het kleinste aantal cijfers achter de komma van de meetwaarde waarmee de berekening is uitgevoerd.
Voorbeeld: 1,000000 g - 0,25 g = 0,75 g
Bij afronding let je op het eerste "niet-significante" getal
Voorbeeld:
2,2498 gram wordt in twee cijfers significant:
2,2 gram
3,27529 Liter wordt in drie cijfers significant:
3,28 Liter
Bovenstaande regels mag je maar één keer toepassen in een berekening: namelijk op de uitkomst!
Tussenantwoorden nooit afronden of op significantie gaan toetsen!
Nullen aan het einde van een getal zijn significante cijfers.

Nullen aan het begin van een getal zijn geen significante cijfers.
De fout in een meetwaarde zit in het laatste getal
De meetwaarde 1,3 L zit tussen 1,25 en 1,34L
Heeft dus een fout van max 0,5 L

Let op:
Telwaarden doen dus niet mee bij het bepalen van het aantal significante cijfers.
Rekenregels:
De uitkomst van een berekening mag nooit nauwkeuriger zijn dan de waarden waarmee gerekend wordt.
De minst nauwkeurige waarde die in de berekening gebruikt wordt, bepaalt de nauwkeurigheid van de uitkomst.
Rekenregels
Meetwaardes en GEEN telwaardes
Nullen aan het einde van een getal zijn significante cijfers.
Nullen aan het begin van een getal zijn geen significante cijfers.
Rekenregels
Vermenigvuldigen en delen:
Kleinst aantal significante cijfers
Optellen en aftrekken:
Kleinst aantal decimalen
Alleen eindantwoord afronden
meetwaarde, dan geldt:
Getallen die iets zeggen over de nauwkeurigheid van meetwaarden.
"Getallen die betekenis hebben."
In hoeveel significante cijfers is de volgende meetwaarde gegeven:
0,530 x 10 cL
Oefeningen
-4
B
Je hebt m.b.v. een maatcilinder heel nauwkeurig 1,0 L water afgemeten. Je voegt hier vervolgens 1,0 mL water aan toe.
Wat is het eindvolume?
A
Een klaslokaal heeft de volgende afmetingen: 8,2 m bij 15,5 m bij 2,5 m. Wat is de inhoud van dit lokaal?
B
5 legoblokjes wegen samen 14 gram. 123 legoblokjes wegen:
Je bent vanochtend op de weegschaal gaan staan, deze gaf 60,0 kg aan. Daarna heb je 2 boterhammen gegeten van elk 100,0 gram. Hoeveel weeg je na het ontbijt.
A 2 B 3 C 4 D 7
A. 1,0 L B. 2,0 L C. 1,001 L D. 1001,0 mL
A. 318 m B 3,2x10 m3 C. 317,8 m D. 3x10 m3
2
2
A 344 gram. B. 2x10 gram C. 3x10 gram D. 3,4x10 gram
2
3
2
D
A. 60,2 kg B. 60,02 kg C. 6x10 kg D. 60,0 kg
1
A
Full transcript