Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religionskunskap 1 introduktion

No description
by

Martin Wetterborg

on 17 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religionskunskap 1 introduktion

Religionskunskap 1
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Redogöra
Analysera & diskutera
Redogöra
E:
Översiktligt

C:
Utförligt

A:
Utförligt och nyanserat
Analysera & diskutera
E:
Enklelt

C:
Välgrundat

A:
Välgrundat och nyanserat
Kursens upplägg
Arbetsområde
Religioner i öst
De abrahamitiska religionerna
Icke-religiösa livsåskådningar
Moral och etik
Identitet och identitesskapande
Uppgifter
Inlämningsuppgift
Prov + inlämningsuppgift
Inlämningsuppgift + seminarium
Kursens bok
Religionskunskap för gymnasiet
ISBN: 978-91-27-41548-5
Plagiat
I inlämningsuppgifter ska du använda ditt egna språk. Det är
absolut förbjudet
att kopiera från böcker, internet eller andra källor. Du får använda dig av vilka källor du vill, men du måste alltid ange källan i uppgiften.

Upprepade försök att fuska kan leda till att du får
F på kursen
.
SLUT
Diskussionsfrågor
Kristendomen
, de övriga
världsreligionerna
och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Olika
människosyn
och
gudsuppfattningar
inom och mellan religioner.
Religion i relation till
kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Individers och gruppers identiteter
och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
Olika uppfattningar om relationen mellan
religion och vetenskap
i den aktuella samhällsdebatten.
Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom
normativ etik
samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
Analys av argument i etiska frågor
med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
Är religion någonting
positivt
eller
negativt
?
För världen
För individen
Har religionen spelar ut sin roll?
Betyget E
Eleven kan
översiktligt
redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven
enkla
samband och drar
enkla
slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven
översiktligt
redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med
enkla
argument.
Eleven ger
några
exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en
enkel
analys av denna relation i vilken eleven beskriver
enkla
samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan
översiktligt
redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan
översiktligt
redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en
enkel
analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan
översiktligt
beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en
enkel
analys av modellerna och använda dem för att ge
enkla
argument i
någon
fråga. Eleven för
enkla
resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Full transcript