Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een goed TEAM

Bijeenkomst Zangleiders De Nieuwe Rank
by

Frans Korpershoek

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een goed TEAM

Godgegeven Visie Prayer Bloeiend Vruchtbaar T - Toewijding Oneindige bron Relaties Een gemeente die
nieuw leven geeft Een gemeente die
bloeit en straalt Gods helende en
herstellende kracht
is werkzaam Een goed TEAM A - Attitude / Wat is je houding M - Meeleven in de kerk Pionieren Relaties Aanbidding Youth Echtheid & Authentiek Realiteit E - Excellent Kleurrijk
Veelzijdig Een gemeente die
gezien mag worden Geloof, Hoop
en Liefde Een gemeente
die niet alleen
binnen haar
muren werkt
maar uitreikt Vernieuwing en groei Jonge mensen
als uitgangspunt Fris en toch geworteld Een goed Team Wat maakt dat een TEAM goed is? T - Toewijding
E - Excellent
A - Attitude (Hoe is je instelling/houding?)
M - Meelevend lid van de gemeente Een boom Als symbool voor De Nieuwe Rank Een plek waar je je op een
veilige manier kunt
ontwikkelen, inzetten en waar
je mag ontdekken. Waar je beschutting vind Gebed staat centraal in deze visie We willen iedereen stimuleren om tot een persoonlijke relatie te komen met God. We willen bouwen aan onderlinge relaties binnen de gemeente, waar een ieder zichzelf mag en kan zijn. Waar onderlinge betrokkenheid is en we samen mogen groeien in geloof en gemeenschap. - Op tijd komen (Romeinen 13:11)
U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. (Deze is voor boven je bed) - Teamavonden
Kom als team buiten de oefentijden en de diensten ook samen als muzikanten/zangers/geluidstechnici (Beamermannen/vrouwen). Zonder dat je een programma hoeft te hebben kun je levens met elkaar delen en God aanbidden zonder de verantwoordelijkheid om een hele gemeente voor te gaan. Hier kun je ook uitstappen in het Pionieren. - Oefentijden
Oefenen is belangrijk om ontspannen een gemeente voor te gaan. Als je vertrouwd raakt met arrangementen, de liederen en het verloop dan kun je je makkelijker gaan richten op Gods Geest die je zal leiden.

Wees voorbereid en neem alles mee wat je nodig zou kunnen hebben. Als je gitarist bent en je wilt graag 16 extra gitaren en pedalen gebruiken, kom dan ruim van te voren om te installeren. Laat er geen oefentijd aan verloren gaan. - De diensten
Zondag is de dag waar het op aan komt. Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen waar je bij betrokken bent als teamlid. Kijk er dan ook naar uit! Het is een voorrecht om de gemeente voor te mogen gaan en je doet natuurlijk je uiterste best voor God. Als jouw team niet aan de beurt is kan je nog steeds aanbidding voorleven, kom dus niet alleen wanneer je aan de beurt bent. Als je niet op tijd komt of je inzet, laat het zien dat het niet je prioriteit heeft. Als je effectief wilt zijn als Team dan moet je je aan elkaar Toewijden!

Dit was de T van Toewijding! Zijn er nog vragen voordat we naar de E van Excellent gaan? Samenwerken is sleutel..
Kijk en wees verwonderd! We streven naar perfectie en nemen genoegen met excellentie, God verdient het beste van ons.

- Oefening baart kunst
Hoeveel tijd besteed jij aan het beoefenen van je instrument/stem, het leren van nieuwe liederen en jezelf geven aan de taak die je hebt in verhouding met de tijd dat je op het podium staat?

Vaardigheden zijn net spieren, ze verbeteren alleen maar wanneer je regelmatig oefent.
Kijk naar 's werelds beste atleten. Zij stoppen niet als ze succes beginnen te krijgen. Integendeel, ze huren een betere coach in om nog meer in hun talent te investeren.

Wees niet tevreden met middelmatigheid. Investeer in apparatuur, neem lessen, vraag raad, verbeter jezelf. Blijf scherp, uitgedaagd en durf risico's te nemen. - Mond tot mond
Als je een team bent dan probeer je elkaar in alles te betrekken en elkaar te helpen groeien. Excellentie trekt Excellentie aan. Als je wilt groeien als team dan is het handig dat je goede muzikanten/zangers aantrekt.

Leer gemeenteleden kennen. Als je nooit een praatje maakt met mensen in jouw kerk dan dien je ze niet naar behoren. Er kan nooit iets moois groeien uit een muziek/aanbiddingsteam dat zich terugtrekt in hun eigen cirkeltje. Wees open, ontmoet mensen, praat met ze en weet wat er speelt in de kerk. Wat het niveau van een zanger/muzikant ook is, als we als team goed willen functioneren dan kunnen we allemaal nog stappen zetten, zowel in ons talent dat we van God hebben gehad als in onze relatie met Hem. Op beide gebieden willen we een cultuur creëren van excellentie. Je kunt een excellent team worden door je met hart en ziel toe te wijden aan elkaar, aan je instrument en natuurlijk aan God.

Laten we kijken naar onze Attitude. - Haaks op onze cultuur
In het team gaat het minder om je gaven, maar meer om de vraag: Wil je je geven?
De houding die je in dit team aanneemt is er een die haaks staat op de cultuur van nu. Een houding van dienen waar, wanneer en hoe dan ook. Een positieve vooruitstrevende houding zonder competitiedrang, zonder vergelijken en zonder veroordelen. We mogen in nederigheid de ander hoger achten dan onszelf.

We staan niet zelf in de spotlight, maar we zetten God/Jezus in de spotlights! In alles wat we doen wijzen we naar Hem! We treden niet op, maar we prijzen Hem. - Effectief zijn
Om effectief te willen zijn als team moeten we niet uit zijn op een hogere positie, maar we mogen nederig zijn en bereid om te willen dienen.

De beste manier om iets te houden is door het weg te geven. (Het los te laten) Dat is een principe van God. Verloochen jezelf en verhef de ander. God heeft ons geadopteerd in een gezin, onze gemeente. Het is een voorrecht om daar deel van te mogen zijn. We mogen er groeien en ontwikkelen, ons geestelijke leven maar ook onze gave.

Het belangrijk dat elk teamlid op een plek is waar hij of zij verantwoording aflegt over zijn/haar leven. Een plek waar je liefde geeft en ontvangt. Het is sterk aan te raden om iedereen van het team deel te laten zijn van een kring/kleine groep/huisgroep/celgroep om samen te eten, bijbelstudie te doen, te bidden/aanbidden en het leven met elkaar te delen.

Vermijd dat teamleden van de muziek alleen op komen draven als er iets is wat alleen muziekgerelateerd is.
Je wilt niet het risico lopen dat teamleden niet meer betrokken zijn. Hoe kan je nu niet betrokken zijn bij de mensen die je voorgaat in aanbidding? Werk als muziekteam aan een goede relatie met het leiderschap van de kerk, dien hun visie en steun ze. Dit is een van de belangrijke relaties binnen de gemeente. Als er geen eenheid is over de aanbidding, die toch de hartslag van de kerk is, dan zal dat gevolgen hebben voor de hele gemeente.
Dit geld ook voor relaties binnen het team.

Hier zijn 3 belangrijke principes die we toe kunnen passen in onze relaties naar elkaar en naar het leiderschap.
1. Trouw
We moeten trouw zijn aan onze leiders. (Heb 13:17)
We zullen zaaien wat we oogsten. Als we ontrouw zijn naar de mensen die we dienen dan kunnen we verwachten dat we ontrouw oogsten bij de mensen die ons leiden.
Als we onze leiders eren en dienen dan oogsten we ook trouw. Je zult merken dat er een sfeer van vertrouwen ontstaat, in die sfeer kunnen geweldige dingen gebeuren! 2. Vriendschap
Vriendschap is de lijm in een gezonde bediening. Koester de vriendschappen met elkaar en met het leiderschap dan ook. Johannes 15:15 We zijn geen slaven meer!

We willen in eerste plaats vrienden van elkaar zijn. Vrienden vertrouwen elkaar, hebben plezier en weten instinctief wat de ander denkt. Je vind het ook plezierig om in elkaars gezelschap te zijn. Het bouwen van vriendschappen kost tijd. Als we vrienden worden van onze leiders dan mogen we ook leren om onze levens met hen te delen. 3. Eerlijkheid
Trouw en vriendschap zorgen voor een veilige sfeer waarin we eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.
Het is goed om regelmatig een eerlijk gesprek met elkaar te hebben.
Dat is niet makkelijk mogelijk als de vriendschap er niet is. Visie in daden omgezet
Het kan zijn dat je veel te hoge verwachtingen hebt van elkaar als je kijkt naar wat er binnen korte termijn veranderd moet worden. Soms investeren teams 3 jaar trouw in hun bediening en is het de volgende club mensen die het mag gaan oogsten. Onderschat niet wat er in 3 jaar kan veranderen.

Als we toegewijd zijn, excellentie nastreven, een juiste attitude stellen boven onze gaven en tenslotte meelevende gemeenteleden zijn dan is er geen grens aan wat we zien gebeuren.

Filipenzen 2:1-3
Full transcript