Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

No description
by

Hasan Buzgulu

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

10240012 DiCLE GÖKSEL
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
Muskovit
Muskovit, Rusya’nın Muscovy bölgesinde eski zamanlarda binaların dış cephelerinde cam olarak kullanılmaktaydı ve ismi bu bölgeden gelmektedir.
Muskovit kayaç oluşturan önemli bir mineral olup mağmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların ana bileşenlerini oluşturur.
Muskovitin düzgün ve muntazam bölünme göstermesi yapraksı yapısından ileri gelmektedir.

Toz mikanın en büyük kullanım alanını oluşturan boya sanayinde kuru, yaş ve mikronize mika kullanılmakta ve böylece emülsiyon ve sentetik boyalar, korozyona karşı kullanılan boyalar alüminyum, dahili harici boyalar elde edilmektedir.

Otomobil lastiklerinin kullanılmasında, plastik dolgularda yeniden sıkıştırılarak izolasyon malzemesi olarak kullanılırlar.
MİKA
İÇİNDEKİLER
Tanım
Mika Türleri
Mika Yataklarının Oluşumu
Ticari Özellikleri ve Kullanım Alanları
Dünyadaki önemli Mika Üreticileri
Türkiye’de Mevcut Durum ve Önemli Yataklar

Mika; farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip levhamsı, kompleks bileşimli minerallere verilen isimdir. Erimiş magmanın katılaşmasıyla oluşan kayaçların hemen hepsinde bulunur.
Mika başlıca granit bileşimli mağmatik kayaçlarda, şist ve gnays gibi metamorfik kayaçlarda bulunan bir mineraldir.
Mikayı öbür minerallerden ayıran en önemli özelliği, yalnızca tek bir doğrultuda yarılmasıdır. Mika, bazen 0,025 mm den daha ince levhalar ya da yapraklar halinde dilimlenebilir. Bu yapraklar oldukça dayanıklı ve esnektir, kolayca kırılmaz; ama aynı zamanda tırnakla çizilecek kadar yumuşaktır.
Mikalar, saydam ile siyah arasında
değişen çok çeşitli renklerde,
örneğin kırmızı, sarı, yeşil ve kahverengi olabilir.
-Kimyasal olarak kararlı olup, ışık, elektrik, su, yağ çözücüler, asitler (hidroflorik asit ve konsantre sülfürik asit haricinde), alkaliler ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması,

-Neme, yanmaya, erimeye karşı dayanıklı olması, sıcaklık artışı ve azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikleri göstermemesidir.
*Mika diğer endüstriyel hammaddelerde mevcut olmayan, şu fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere sahiptir:

-Üstün mekanik, ısı ve elektriksel özelliklere sahip, yüksek gerilme ve bükülme dayanımı gösteren, şeffaf, elastik, esnek, sert ve nispeten ucuz doğal bir mineral olması,
ÖNEMLİ MİKA TÜRLERİ
Mika kimyevi bakımdan genel olarak potasyum - alüminyumlu mika, magnezyumlu mika, florlu ve lityumlu mikalara ayrılabilir :
1. K, Al ’ lu mikalar:
      Muskovit, H2KAl3(SiO4)3
      Paragonit, H2NaAl3(SiO4)3
2. Magnezyumlu mikalar:
    Biyotit, (H, K)2(Mg, Fe)2(Al, Fe)2(SiO4)3
    Flogopit, H2KMg3Al(SiO4)3
3. Flor ve lityumlu mikalar:
    Lepidolit, (F, OH)2(Li, K)2Al2Si3O9
    Zinvaldit, (F, OH)2(Li, K)2Al3FeSi5O16
Kimyasal Bileşimi: KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2

Kristal Sistemi: Monoklinik

Kristal Biçimi : Kristalleri daima yapraksı-levha

İkizlenme: bazen

Sertlik : 2 – 2,5

Özgül Ağırlık : 2,83

Renk (makro): Renksiz; bazen açık gri, yeşil, sarı, kahverengi ve eflatun; gül kırmızısı, koyu kırmızı

Renk (mikro): çoğunlukla renksiz, bazen soluk sarı-soluk yeşil

Bozunma : Alterasyona duraylıdır.

Biyotit
Biyotit minerali birçok magmatik kayacın yanı sıra bölgesel ve kontakt metamorfik kayaçların ana bileşenlerinden birini oluşturur. Biyotit, düşük izolasyon özelliği ve yapısındaki demirin kolayca oksitlenmesi nedeni ile endüstriyel önem taşımamaktadır.

Kimyasal Bileşimi: K (Fe, Mg)3 AlSi3 O10 (OH,F)2

Kristal Sistemi: Monoklinik

Kristal Biçimi : levhamsı, prizmatik

İkizlenme: Görülür ancak ince kesitte ayırt edilmez.

Sertlik : 2 ,5– 3

Özgül Ağırlık : 2,8 - 3

Renk (makro): siyah, kırmızımsı kahverengi

Renk (mikro): mavimsi, yeşilimsi, kahverengimsi, kırmızımsı

Flogopit
Flogopit, kırmızı - kahve rengi nedeniyle Yununca phlogopas yani ateş görünümlü olarak adlandırılmıştır.
Flogopit mika grubu içerisinde oldukça ender bir mineraldir. Diğer mika minerallerine nazaran daha üstün ısı ve elektriksel yalıtım özellikleri nedeniyle üretilmektedir.

Kimyasal Bileşimi: K Mg3 [AlSi3 O10 (OH,F)2]

Kristal Sistemi: Monoklinik

Kristal Biçimi: prizmatik-levhamsı kristaller halinde olup, levhalar bükülebilir ve elastiktir

İkizlenme: nadir

Sertlik : 2 – 2,5

Özgül Ağırlık : 2,83 gr/cm3

Renk (makro): Sarımsı kırmızı-kahverengi, eşilimsi kahverengi, kırmızı; bazen renksiz, beyaz;
şeffaf

Renk (mikro): renksiz, sarımsı, yeşilimsi,

pembemsi, kahverengimsi

Parlaklık: İnci parıltılı-yarımetalik

Alterasyon: Metamorfizma sonucu talka dönüşür


Lepidolit
Lepidolit lityum cevheridir ve genellikle granitik küttelerle bulunur. Lepidolit kuvars, feldispat, spodumen,turmalin ve özellikle elbait ile beraber bulunur.

Kimyasal Bileşimi: KLi2Al(Al, Si)3O10(F,OH)2

Kristal Sistemi: Monoklinik

Kristal Biçimi: levhamsı,ince saçınımlı pulcuklar şeklinde 

İkizlenme: görülür

Sertlik : 2,5 – 4

Özgül Ağırlık : 2,84

Renk (makro): pembe ,soluk leylak, mor; bazen renksiz, beyaz, grimsi, sarımsı;

Renk (mikro): renksiz

Parlaklık: İnci parıltılı

Alterasyon: Alterasyona çok dayanıklıdır.

MİKA YATAKLARININ OLUŞUMU
Flogopit:
Pegmatik kayaçlar ile metakarbonatlarda, Mg’ca zengin pegmatitlerde, ultrabazik kayaçlarda oluşur.
Biyotit:
Özellikle asit ve ortaç bileşimli magmatik kayaçlar, kontakt ve bölgesel metamorfik kayaçlar içerisinde sıkça görülür.


Muskovit:
Sadece pegmatit yataklardan elde edilir.Metamorfik kayaçlarda şist ve gnayslarla bulunur. Bazen çeşitli silikatların, özellikle de feldispatların bozuşması sonucu küçük pulcuklar halinde oluşur ki, bunlara “Damurit” adı verilir.

Lepidolit:
Yalnızca mağmanın pegmatik evresinde oluşan bir mineraldir. Granitik pegmatitlerde ve Li içeren turmalin ile birlikte bulunur. Muskovit ile paralel pozisyonda iç içe büyür.

MİKALARIN TİCARİ ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI
Ticari açıdan mika “işlenmiş” ve “işlenmemiş” olarak iki kısma ayrılmaktadır.
Genelde “işlenmiş mika” terimi ince ve küçük mika pullarının yapay olarak birbirleri üzerine yapıştırılması ile oluşturulmuş mikalardır. 

“İşlenmemiş mika” basit sallama ve ayırma işlemleri haricinde başka işleme tutulmamış malzemeyi belirtmektedir. “İşlenmemiş ” başlıca levha, hurda ve pul, toz mika olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilebilir.
1. LEVHA MİKA
Doğal olarak bulunan, oldukça düzgün, kalın ve geniş alanlı parçalara verilen isimdir. İnce mika tabakaları büyük esnekliğe ve mekanik dayanıklılığa sahiptir. Sanayide kullanılan en önemli mika türleri; muskovit ve flogopittir . Levha mikanın ana kaynağını oluştururlar.

Yüksek voltajlı elektrik yüklenmesine dayanıklı olmaları, elektrostatik enerjiyi depolama kapasiteleri ve depoladıkları enerjiyi çok az kayıpla yeniden yaymaları muskovit ve flogopiti elektrik ve elektronik endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi haline getirmiştir. Her kalınlıktaki mika 1000-1500 volt elektrik akımına dayanıklıdır.

2. HURDA VE PUL MİKA
Hurda ve pul mika terimi genellikle levha mika olarak kullanılmaya uygun olmayan boyut ve kalitedeki mikayı kapsamaktadır. Hurda mika terimi, pegmatit madenciliği sonucu elde edilen ürünü içermektedir.

3.TOZ MiKA
Mikanın ticari öneme sahip diğer bir grubunu da toz mika oluşturmaktadır. İki ana kaynağı vardır. Birincisi kırıntı mika; renk ve kalite açısından kusurları bulunan levha mika ve levha mika hazırlanmasında artan kırıntılı materyali kapsar. Diğeri de pulsu mika olarak isimlendirilir. Granitik kayaçlardan veya pegmatitlerden çok ufalanmış materyalin üretimi veya feldspat veya kaolin tesislerde işlenmesinin yan ürünü biçiminde elde edilen mikalardır.

Blok mikalar;
Geniş levhaları bazı bilgisayarlarda elektrostatikte “hafıza tüpleri” olarak kullanılır.
Bir yalıtım materyali olarak mika, kondansatörler, transformatörler, reostatlar, radyo ve elektronik tüpler ve radar devrelerinde kullanılmak üzere diskler, tüpler, kovanlar (elektrikte) ve benzer parçaların içerisine yerleştirilir.  

DÜNYADAKİ
ÖNEMLİ MİKA ÜRETİCİLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kanada, Fransa, İspanya, Finlandiya, Norveç, Yugoslavya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Madagaskar, Zimbabwe ve Malezya dünyadaki önemli mika üreticilerindendir.
TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE ÖNEMLİ YATAKLAR
Ülkemizde daha çok pegmatitlere bağlı olarak levha mika üretimi yapılmaktadır. Pegmatitlere bağlı oluşumlarda mika rezervinin saptanması, pegmatitler içinde çok heterojen ve düzensiz şekilde dağılması, mika tenörünün saptanmasında zorluklar aktif ve etkin madencilik faaliyetinin yapılmasına izin vermemektedir.

Ülkemizde;
Akhisar bölgesinde,
Balıkesir (Edremit),
Bitlis (Tatvan, Merkez),
Bolu (Mudurnu ve Düzce),
Diyarbakır (Çermik),
Elazığ (Merkez),
İzmir (Merkez, Menemen, Ödemiş),
Kastamonu (Daday),
Manisa (Gördes, Demirci),
Tunceli (Nazimiye),
Sivas (Divriği, Kangal, İnhisar, Sorgun),
Bursa (Uludağ),
Kars (Torman)
bölgelerinde pegmatitik oluşumlara bağlı olarak büyük ve küçük çapta mika yatakları bulunmaktadır.

TEŞEKKÜRLER
Full transcript