Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vatten i världen

Vattnets olika effekter och konsekvenser på miljön
by

Mikael Hartliebi

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vatten i världen

Vatten finns överallt. I sjöar, åar och i marken vi går på. Varje dygn använder vi 180 liter vatten per person i Sverige. Men det är bara det vatten som vi ser.

Du kanske brukar starta dagen med en skön dusch. Vattnet du tvättar dig med är synligt och mängden är mätbar. Men även när du har stängt av vattnet fortsätter din vattenkonsumtion. När du drar på dig ett par nya jeans förbrukar du 10 000 liter virtuellt vatten.

Lösning:
Växter, djur och människor. Alla behöver vi rent vatten. Hur ska vi komma till rätta med alla stora problem kring vattnet? Jo, vi måste ha en bättre planering i samhället och skap gemensamma regler. Utsläppen av gifter och näringsämnen måste minska och reningen av vattnet måste bli bättre. Fler brunnar och snålare bevattningsmetoder är andra lösningar.
Vattnets påverkan i världen
flera dör p.g.a föroreningar i vattnet.
Detta påverkar både vi människor och djur.


Vattenanvändning - Miljön
Problem med vatten idag?
Vattenbrist
Ojämn vattenfördelning
2/3 hämtar vatten i brunnar och dammar som är förorenade
Utsläpp
Lösningar
Odrickbart vatten

Konsekvenser
Vattenfotavtrycket
När
regnperioden inte räcker
Lösning
1 miljard ej tillgång till rent vatten
Barn extra utsatta
Fler dör av förorenat vatten än i krig och våld
Ekonomi, social utveckling
Vattenbrist -> konflikt
Jordbrukare -> producera mindre
Samhällsekonomin försämras
71 % = vatten
Ca. 1400 miljarders miljarder liter, 3 % drickbart
Dricksvattentillgång viktig faktor, begränsar människor på jorden
Mindre kött, mer grönsaker
Går åt mest -> mat, papper, kläder
Ett sätt att mäter länders användning
Få bättre koll, förbättra problem
Regnperioden förväntas räcka
Regnperioden utebli -> vattenbrist
Översvämningar -> vattenbrist
Rent & förorenat blandas t.ex. avlopp -> svämmar över -> ut i vattendrag
Ekonomiska forskare -> dyrare -> slösa mindre
Forskare socialt -> dyrare -> fattiga tvingas avstå -> ohälsa
Dyrare för i-länder -> mer till u-länder
Undersökning
Den ekonomiska tillväxten blir sämre
Mänskliga aktiviteter -> matlagning & tvätt
oftast barn som dör
Barn under 14 står för 25% av dödsfallen
Föroreningar -> sjukdomar -> dödsfall
Malaria
Kolera
Diarré
Sjukdomar
Kolera ->
förorenat vatten
med avföringsbakterier
Malaria -> myggor &

förorenat vatten
Diarré ->
förorenat vatten

(dör inom ett par timmar)
-> uttorkning (1,4miljoner dör)
(inte så vanlig men finns dödsfall)
Bristen på kunskap
Hygienrutiner
Dålig hygien -> viktigaste riskfaktorn
tvätta händerna med tvål
Inga toaletter -> sprider sjukdomar
Stor dödlighet
Hur kommer framtiden ser ut
Var 8:onde sekund dör 1 människa
Källor: Unicef, Röda korset, WWF, Forskning.se, U&WE.
Lösningar
Ge dem kunskap om hygien
Satsa pengar i dessa områden
Minska din vattenanvändning
Det lilla du gör bidrar till stor förändring
Det DU kan göra:
Skänka pengar
Tänka på vad du äter
Unicef: borra brunnar, bygga toaletter & dra ledningar
Källor:
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/vattenivarlden.4.7952d75d13ab5f785b583.html

http://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet
http://www.sydsvenskan.se/varlden/vatten-bakom-en-av-tio-sjukdomar/
http://unicef.se/projekt/rent-vatten-och-toaletter-raddar-barns-liv-i-niger
http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/
http://farbrorbla.bloggplatsen.se/
http://www.av.se/index.aspx
FN: Förorenat vatten är ett större hot än krig och konflikter, fler människor dör av det än i krig och våld
Förslag
http://www.waterwise.org.uk/
http://www.waterwise.org.uk
http://www.brookes.ac.uk
• lokalt, nationellt, globalt
Slutsats: Folk vet inte konsekvenserna
• Livsmedelsproduktion
Slutsats: Folk är omedvetna om att produktionen av mat bidrar till vattenanvändningen
Bryr sig inte, vet inte konsekvenserna
• Grundvatten - oåtervinligt
Stänga av vattnet när man tvålar sig i duschen
Duscha mindre/kortare
Inte skölja disken innan diskmaskinen
Bada mindre
Eko program
Köra full tvätt/diskmaskin
Informera barn
Inte spola tills det blir kallt
Dricka mjölk isf vatten
Inte spola toaletten i onödan t.ex. topps, papper, bomulstussar
Stänga av kranen när man borskar tänderna
Samla regnvatten så man kan använda det till vattning
Inte diska under rinnande vatten
Flaskor i kylen isf att spola till det blir kallt
15%
60%
25%
25%
75%
30%
45%
25%
Man måste informera mer och tydligare
t.ex. fattiga länder får det sämre pga vårat slöseri
"Minska inte vattnet vi använder, minska vattnet vi slösar"
Vatten
Uppvärmning av vatten
NEJ !
Huehuehue
*Föroreningar
Föroreningar & surt vatten

Orsaker till detta är :
Utsläpp i haven, dumpningar osv.
Surt vatten
Hur hotar människan vattenmiljön?
Övergödning beror på att människan släpper ut näring, främst från
jordbruk, massaindustri, reningsverk, skogsbruk och enskilda avlopp
. Det är fosfor och kväve som skapar de stora problemen. Övergödningen av vattendrag orsakar att snabbväxande fintrådiga alger tränger undan eller växer över andra organismer.
Källa: [1]Forskning.se
[1]
Hur mycket av världens vatten går att dricka?
71 procent av jordens yta täcks av vatten
. Det finns ungefär
1400 miljarder liter vatten på jorden
. Av det är ungefär
tre procent drickbart vatten
. Det mesta av sötvattnet är dock bundet som is och därför inte tillgängligt. Tillgången på dricksvatten är en av de viktigaste faktorerna som begränsar hur många människor som kan leva på jorden, särskilt om människan fortsätter att slösa med färskvattnet.
[1]
Källa: [1]Forskning.se
Kan vatten leda till konflikter?
Vatten är viktigt ur många aspekter. Rent biologiskt dör människan utan vatten, men det är också en förutsättning för ekonomisk och social utveckling. Detta gör att brist på vatten skapar konflikter på flera håll i världen. Det råder brist på vatten i bland annat
Mellanöstern och

Nordafrika, delar av Mexiko och USA samt centralasiatiska Aralsjön
. Gränsen för vattenbrist brukar anges som
1000 kubikmeter förnybart vatten per person och år.
[1]
Källa: [1]Forskning.se
Är forskarna överens om hur tillgången på vatten ska säkerställas?
Den svenska regeringen tycker inte att vatten ska vara en mänsklig rättighet. Andra länder tycker annorlunda. Forskarna studerar olika sidor av världens vattenfrågor med olika metoder och ambitioner.

Jurister utvärderar vilka lagar som ger störst miljö- och hälsonytta och hur nya lagar kan utformas för att bli effektiva och möta krav på uthållig produktion och försörjning. Forskare i socialt arbete menar att fattiga personer kan tvingas avstå från rent vatten om det blir för dyrt, med betydande risker för ohälsa som följd.

Samhällsvetenskapliga forskare menar att vatten måste komma in mer i samhällsplaneringen för att bli en tydlig politisk fråga med tydligt politiskt ansvar, som kan utkrävas om något inte fungerar.

Spola inte i onödan
Samla regnvatten
Duscha inte längre än du behöver
Utsläpp av koldioxid
skapar försurningar
i skogar och hav.
I vissa fall rening av vatten
hur löser vi det
t.ex. Mängden vatten det krävs för att producera ett kilo nötkött (15000 l)
Välja att skriva ut vatenmängden änvänd i
mat produkter ?
Full transcript