Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opetussuunnitelma

No description
by

Jari Välkkynen

on 25 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opetussuunnitelma

Pakolliset tutkinnon osat
metallituotemaalaus(30 ov)
Valinnaiset tutkinnon osat
Suihkupuhdistus(10 ov) Jauhemaalaus(10 ov)
Valinnaiset tutkinnon osat toisen alan OPS:sta(Autoala, automaalari)
Pohjustetyöt(20 ov) Ruiskumaalaustyöt(20 ov)
Opetussuunnitelman osien valintaan vaikuttivat talousalueen yritysten työvoiman tarve sekä tieto, että talousalueen pintakäsittelyalan yritykset ovat lähes poikkeuksetta PK-yrityksiä, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä pintakäsittelyosastolla. Näiden yritysten pintakäsittelyosastojen työntekijöiden tärkeimmät taidot ovat
korroosionestomaalaus
ja
korkepaineruiskutus.

Käsityönä suoritettavat
pohjustetyöt
ja
ruiskumaalaus
ovat tärkeimmät taidot työllistymisen kannalta automaalaamoissa. Alueen yrityksiin kuuluu paljon ajoneuvomaalausta tekeviä pieniä yrityksiä, joten otimme tämän seikan myös huomioon valittaessamme tutkinnon osia.
Opetussuunnitelma opettajan työkaluna
Opetussuunnitelma
lehtori Jari Välkkynen
Opetussuunnitelma
opettajan työkaluna

Esimerkkinä on käytetty pintakäsittelyalan opetussuunnitelmaa;
Metallituotteiden pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä(2010, OPH)
Oppilaitoskohtainen OPS
Mitkä asiat vaikuttivat OPS:n muodostamiseen?
Ammatilliset tutkinnon osat
Miten tutkinto muodostuu?
Tutkinnon muodostuminen
Pintakäsittelyalan perustutkinnon metallituotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat, joista on
valittava vähintään toinen, ovat
pintakäsittelyprosessien hoito
(30 ov) ja
metallituotemaalaus
(30 ov).
Tutkintoon kuuluu valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista, kuten kuumaupotus, sähkökemialliset pintakäsittelyt, hionta ja kiillotus, maalauslinjan hoito, korroosionestomaalaus ja
jauhemaalaus
. Lisäksi voi valita tutkinnon osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteisessa) voi lisäksi
paikallisen työelämän mukaisesti laadittuja tutkinnon osia.
Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on yhteensä 90 opintoviikkoa.
(Näyttötutkinnossa tutkinnon osilla ei ole laajuuksia.)
Ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteisessa) opiskellaan lisäksi 20 ov ammattitaitoa täydentäviä ja 10 ov vapaasti valittavia tutkinnon osia. Yksilöllisesti voi valita tutkintoa laajentavia tutkinnon osia.

lähde OPH:n sivusto. http://www.oph.fidownload/132402_Pintakasittelija_metallituotteiden_pintakasittelyjen_ko.pdf viitattu 16.11.013
OPS:n tavoitteet opiskelijalle
ymmärrettäviksi työtehtäviksi?

Monesti opiskelija ei osaa tulkita opetussuunnitelman tavoitteita tai edes lukea opetussuunnitelmaa. Opettajan ja kouluttajan yksi päätehtävistä on saada opetussuunnitelman tavoitteet näkyväksi opiskelijalle.
Opetussuunnitelman mukaiset Metallituotemaalauksen(30 ov) ammattitaitovaatimukset kirjattuna avoimeen Pintakillan Moodleen. Metallituotemaalaus on Ammattiopisto Tavastiassa jaettu viiteen n. 2 kuukauden jaksoon. Esimerkissä paneudutaan Metallituotemaalaus 2- jaksoon.
Moodlessa Metallituotemaalaus 2-osio on jaettu viikon jaksoihin. Metallituotemaalaus 2 osion tavoitteet on johdettu suoraan Metallituotemaalauksen ammattitaitovaatimuksista.
Vihreällä yliviivatut ammattitaitovaatimukset Metallituotemaalaus 2 jaksoon.
http://www.oph.fi/download/125136_Pintakasittely.pdf
Lainaus Pintakäsittelyalan OPS, s. 193, viitattu 17.11.13
Opiskelijoille jaettu wikisivu, josta löytyy opiskelijan jaksolla tarvitsema informaatio. Wikisivustolla on opiskelijoille viikkokohtaiset toteutussuunnitelmat omien linkkiensä alla
Viikko-ohjelma Pintakilta-Wikissä. Oppilaan viikon 43 työjärjestys on Moodlesta Metallituotemaalaus 2- osion toinen viikko. Viikon 2 tavoitteet on siirretty opiskelijan ymmärtämään muotoon wikiin.
Konkreettisiin työtehtäviin perustuva teoria-aineisto löytyy linkin alta Pintakilta-Wikistä
Viikon ohjelmasta tiedotetaan opiskelijoille Pintakillan omalla facebook-sivustolla
Teoria-aineistot on pyritty tekemään aina oikeissa olosuhteissa, oikeilla työkaluilla. Kun teoria-aineisto on esitetty opiskelijoille, siirrytään työsalin puolelle tekemään aineiston aihe käytännössä siten, että opettaja kertaa vaiheet, kun samaan aikaan valkohaalarinen, vanhempi opiskelija tekee konkreettisesti työtehtävän. Opiskelijat seuraavat opetusta samalla valokuvaten suoritusta.
Opiskelijan reflektointi blogiin aiheesta. Opettajan on kohtuullisen helppoa havaita, onko opetus ollut riittävää teorian suhteen.
Käytämme opiskelijoille opintojen tavoitteita selventävää taulukkoa, johon merkitään kunkin opiskelijan edistyminen jakson aikana. Taulukko on kaikkien nähtävillä luokan seinällä. Sen avulla voi seurata omaa edistymistään jakson T1-tason tavoitteisiin verrattuna. Jakson yksi tavoite on "Korkeapaineruiskun huoltaminen ja pesu, selvitys omaan blogiin." Esimerkissämme mainittu opiskelija saavutti tavoitteen ja sai merkinnän taulukkoon bloginsa päivityksellä.
Arviointi
Opiskelijalle tulee kertoa arviointiperusteet selkeäkielelisesti. Opettajan tehtävänä on selventää arviointi oppilaan ymmärrettävään muotoon. OPS:n arviointitaulukko on opiskelijoiden saatavilla Ammattiopisto Tavastian avoimessa Pintakilta-Moodlessa.
Arviointitaulukkoon tutustutaan jakson alussa pidettävällä teoriatunnilla. Opettaja kertoo tarvittaessa esimerkein ja case-kuvauksin, minkälaisilla toimilla on mahdollisuus saavuttaa eri arviointitasot. T1-taso on määritelty kaikille avoimiksi työtehtäviksi, muut tasot löytyvät Moodlen arviointitaulukko-osiosta.
Opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen jaksosta. Pyrimme pitämään ns. jaksopalautekeskustelun/kehityskeskustelun jokaisen opiskelijan kanssa jakson päätteeksi. Jos opiskelijan näkemys ja opettajan arvio poikkeavat toisistaan, opettaja selventää arvionsa taustaa poimien OPS:n arviointitaulukosta perustelut. Kun palautekeskustelu on käyty, itsearviointilomake liitetään ryhmän kansioon allekirjoitettuna ko. opiskelijan tietojen kohdalle.
Full transcript