Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BA - H1 & H2: Inleiding, Balans en V&W

No description
by

Adel Yarzagaray

on 5 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BA - H1 & H2: Inleiding, Balans en V&W

Bedrijfsadministratie

H1 & H2
Inleiding Balans en V&W

Schulden of Vreemd vermogen (Debts)
Financiële feiten/gegevens
Financiële feiten zijn gebeurtenissen waardoor veranderingen ontstaan in de bezittingen, en/of schulden en/of het eigen vermogen.

Denk aan het inkopen en verkopen van artikelen, het betalen aan een crediteur, het ontvangen van geld van een debiteur via kas of bank.
Bezittingen (Assets)
Vaste Activa (fixed assets):
> 1 jaar verbonden aan bedrijf (gaan dus lang mee), zoals terreinen, gebouwen, auto's, meubels.

geïnvesteerd vermogen komt geleidelijk vrij in de vorm van afschrijvingen.

Vlottende Activa (current assets):
< 1 jaar verbonden aan bedrijf, zoals voorraad goederen, debiteuren (accounts receivable), bank rekening-courant, kasgeld.

binnen één jaar moet een vlottend actief omgezet zijn, of om te zetten zijn, in geld (=liquide middelen).
Eenmanszaak (Sole Proprietorship)
Zaak is eigendom van één persoon, en er is GEEN scheiding tussen het vermogen van de zaak en het privébezit van de eigenaar.

Eigenaar is dus in privé aansprakelijk voor ALLE handelingen en financiën van zijn eenmanszaak.

Eventuele schuldeisers van de zaak kunnen dus ook aanspraak maken op het privé-bezit van de eigenaar. Als de zaak failliet gaat, dan kan de eigenaar ook failliet gaan.
Handelsonderneming (Trading Company)
Een handelsonderneming koopt goederen in met de bedoeling deze goederen in dezelfde vorm met winst te vekopen (denk aan meubels, kantoorartikelen, IT-spullen enz.)

Deze goederen ondergaan dus GEEN technische omvormingsproces, oftewel transformatieproces.
Schulden op KORTE termijn (K.V.V.):
< 1 jaar terugbetaald, zoals crediteuren en (accounts payable), bankkrediet.

Schulden op LANGE termijn (L.V.V.):
>1 jaar terugbetaald, zoals hypothecaire lening, lease.
Boekingsstukken
De gegevens van deze financiële feiten ontlenen we aan boekingsstukken.
Eerst, Kernbegrippen...
Handelsonderneming
Eenmanszaak
Bezittingen
Schulden
Financiële feiten/gegevens
Balans en het Eigen Vermogen
Verlies-en Winst-rekening
Boekhouding
Wat gebeurt dus in de Boekhouding?
Eigen Vermogen (Owner's Equity)
Het eigen vermogen is het vermogen dat de eigenaar zelf in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd.

Eigen Vermogen = Bezittingen -/- Schulden
Boekhouding is belangrijk voor financieel administratieve (ACCOUNTING) doeleinden!

Bekijk video.
ANTWOORD:

Boekhouding is het gedeelte van de financiële administratie waarin gegevens over financiële feiten worden vastgelegd die leiden tot
veranderingen
in de:

Bezittingen (Assets),
Schulden (Debts), en
Eigen Vermogen (Owner's Equity)
De Balans (Balance Sheet)
Financiële positie van bedrijf op een bepaalde datum (per 1/1/2016 bijv.).

Presentatie balans: scontrovorm of verticaal, verkort, en altijd in evenwicht!!!

Balansposten (bezittingen-kant) in toenemende liquiditeitsvolgorde (zie vb op bord).

Balansposten (schulden-kant) in afnemende looptijd (zie vb op bord).

Specificaties voorraad goederen, debiteuren en crediteuren.
.
De V&W-rekening (P/L)
Wordt ook genoemd:
Resultatenrekening.

Geeft de oorzaken van de veranderingen in het
Eigen Vermogen
.

Presentatie V&W: scontrovorm of verticaal.

Per definitie een periode-resultaat
(over januari 2016; over 1e kwartaal 2016;
over 2016).

Brutowinst vs. nettowinst

Inkoopprijs verkopen vs. periode kosten

Balans vs. V&W?
In het Grootboek houden we voor elke balanspost en voor elke V&W-post afzonderlijk een overzicht bij.

In deze overzicht noteren we alle veranderingen die door de financiële feiten in een bepaalde periode in deze posten zijn ontstaan.

Zo’n overzicht heet een (grootboek)rekening of “general ledger account” en bestaat uit
datum, omschrijving boekingsstukken en bedrag.

Kortom: financiële feiten verwerken we vanaf nu op grootboekrekeningen i.p.v. direct op de Balans en V&W zoals we eerder deden.
Het Grootboek (General Ledger) (1/2)
Het Grootboek (General Ledger) (2/2)
Begin maand worden:

Bezittingen worden DEBET geopend "vanaf Balans".

Schulden en Eigen Vermogen worden CREDIT geopend "vanaf Balans".

V&W-rekeningen worden nooit geopend vanaf Balans. Immers het nettowinst/verlies van de vorige maand is al verwerkt in de Balans.
Eind maand worden:

Bezittingen CREDIT afgesloten: "Naar Balans"

Schulden en Eigen Vermogen DEBET afgesloten: "Naar Balans"

Kosten en Inkoopprijs verkopen CREDIT afgesloten: "Naar V&W"

Opbrengst verkopen DEBET afgesloten: "Naar V&W"
Full transcript