Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ženské a mužské roly v spoločnosti

Motivačná fáza vyučovacieho procesu
by

Adriana Jezova

on 14 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ženské a mužské roly v spoločnosti

Definícia roly Roly sú definované ako súbor normatívne vymedzeného a očakávaného správania.

Roly súvisia so sociálnym postavením, ktoré z nich vyplývajú alebo ich podmieňujú.

Roly slúžia ako regulačný mechanizmus, ktorý vymedzuje žiaduce i zakázané chovanie.
Od ich dodržiavania závisí akceptácia jedinca v spoločnosti. - základnou rolou ženy v spoločnosti je rola matky
- matka plní jednu z najsociálnejších úloh a prejavov človeka voči človeku. Celá jej osoba je uspôsobená na materstvo. Jej prvoradý záujem je blaho jej detí. ,,Muži nikdy nepochopia ženy a ženy nikdy nepochopia mužov. A to je vec, ktorú muži a ženy nikdy nepochopia.´´

(Barbara Peaseová) Ženské a mužské roly v spoločnosti Rozdiely medzi mužom a ženou Postavenie ženy v spoločnosti Multimédiá vo vzdelávaní - medzi mužom a ženou sa prejavujú fyzické a psychické rozdiely

- ženu symbolicky nazývame ,,srdcom´´, muža ,,rozumom´´ ŽENA
- je obetavá, trpezlivá
- je prevažne rečovo založená
- je prevažne citovo založená
- má vysokú mieru intuície
- zaujíma sa o maličkosti
- je viac spoločensky založená - je prevažne fyzicky založený
- je prevažne prakticky založený
- intuícia ustupuje, priestor
má logika
- zaujíma sa o fakty a údaje viac
ako o osobné záležitosti a
detaily MUŽ Aké je postavenie ženy v spoločnosti? Použitá literatúra Žena ako matka Ostatné roly ženy
- v súčasnej dobe sa začína menit pohlad na rolu ženy v súvislosti s integráciou krajiny do velkého ekonomického, spoločenského a sociálneho priestoru.

- spoločnost nevníma ženu nielen
ako matku a udržiavatelku
domáceho ohňa.

- v porovnaní s uplynulými
desatročiami je zastúpenie európskych
a amerických žien vo vyšších a top
manažérskych pozíciách výraznejšie. Mužská a ženská rola : Súhlasíte so spoločenským názorom, že žena má vediet varit, prat, zehlit a starat sa o deti a muž má byt manuálne zručný ? nie áno
Dakujeme
za
pozornost Rola muža

V manželstve – v rodičovstve ide o dospelého jednotlivca, ktorý zvládol rolu muža (manžela) a je psychicky a fyzicky pripravený na rolu otca.

Svojou prirodzenou autoritou, vedomostami,
znalostami a kvalitami svojej osobnosti
dáva dobrý príklad rodine.
Primeraným spôsobom sa
podiela na celkovom chode
rodiny (finacie, domácich
prácach, výchove
detí a volnom
čase). Rola otca Dôležité je, aby bol otec ochotný spolupracovat z ostatnými členmi rodiny predovšetkým s matkou.
Pre spolužitie generácií má velký význam fakt,
že v rodine sa vyskytujú dvaja otcovia – starý
otec a otec neplnoletých detí.
Dôležitým okamihom býva aj moment
„ prerodu otca na starého otca“.
Nie všetci otcovia sú schopní zastávat rolu
starého otca a mnohokrát sa stáva že sa nechcú
vzda svojho skoršieho postavenia otca a tým zhoršujú
rodinné vztahy.
Naopak, niekedy sme svedkami premeny „zlého otca“ na dobrého starého otca. Typy konfliktov medzi
rolami 1. interrolový konflikt 2, intrarolový konflikt – vzniká ak sa nedajú realizovat naraz dve roly - ked sme nútení vykonávat nejakú rolu, ktorá vyvoláva vnútorný konflikt BOROŠ, J.: Základy sociálnej psychológie. Bratislava: IRIS, 2001. 227 s. ISBN 8089018203
MELGOSA,J.,MELGOSA,A.: Kniha pre páry. Vrútky: ADVENT-ORION, s.r.o., 2010. 191 s. ISBN 978-80-8071-131-3
ROZINAJOVÁ,H,: XX a XY. Martin: Osveta, 1990. 244s. ISBN 80-217-0113-7
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie. Grada Publishing, 2008. 408 s. ISBN 978-80-247-1428-8

Internetové zdroje:
http://diva.aktuality.sk/fotogaleria/30948/skuska-ako-najst-praveho-partnera/2/ [cit. 13.12.2012, 08:51.]
http://babetko.rodinka.sk/uploads/pics/i-3_generacie_chlapa.jpg [cit. 13.12.2012, 09:01.]
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100505/1320071/Zeny-a-vysoke-posty- [cit. 25.11.2012, 10:51.]
http://kokina1.blogspot.sk/search/label/Ženy%20vs.%20muži [cit. 25.11.2012, 10:31.]
http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/63754-danovy-bonus-na-deti-stupol-uz-tento-mesiac/ [cit. 25.11.2012, 11:24.]
http://www.birdz.sk/forum/muzska-a-zenska-rola-suhlasite-so-spolocenskym-n/104093-anketa.html [cit. 18.11.2012, 18:24.]
http://www.jeneweingroup.com/dokumenty/hn/070402_hn.pdf [cit. 18.11.2012, 19:05.]
[cit. 17.11.2011, 20:44.]
Full transcript