Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Moralno vaspitanje

No description
by

Nemanja Milisavljević

on 22 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Moralno vaspitanje

Osnovne karakteristike morala, najvažnije teorije, cilj i zadaci moralnog vaspitanja Moralno vaspitanje Moral - predstavlja skup pravila o ponašanju i međusobnim odnosima ljudi koje je izgradila i usvojila neka društvena zajednica
- Uvek je otvoren za kritiku i promene
- oblik ljudske prakse u kojoj se ogleda aktivan odnos čoveka prema svetu, ljudskom društvu i čoveku i prema samome sebi - Deskriptivna etika/normativna etika
- Cilj pedagogije - formirati ličnost u skladu sa društvenim normama i običajima, kako bi se jedinka prilagodila uslovima zajedničkog života
- Osnovna vrednost savremenog društva je čovek, a ideja vodilja je humanost, poštovanje i uvažavanje ljudskog dostojanstva zasnovanog na slobodi i odgovornosti
- Bitan je pravilni odnos između porodice i škole Tri koncepta moralnog vaspitanja - Zatvoreni lični moral
- Kao model prisutan je u religijskim učenjima
- Didaktički materijalizam
- Javne nagrade, indulgencija
- Kolektivistički moral
- Zasnivan na ideologijama kao apsolutno važećim istinama (pozitivizam i marksizam)
- Otvoreni lični moral
- Čovek sagledan sa svih aspekata
- Oslanja se na porodično vaspitanje Kolbergova teorija moralnosti I Prekonvencijski nivo
1. Usmerenje na kaznu i poslušnost
2. Usmerenje na potrebe (hedonizam, "cilj opravdava sredstvo")
II Konvencijski nivo
3. Usmerenje prema idealu "dobrog deteta"
4. Usmeravanje na red i zakon
III Postkonvencijski
5. Legalističko usmerenje ka društvenom ugovoru (korisnost odluke za što veći broj osoba)
6. Usmerenje prema univerzalnim etičkim principima ("što nećeš da tebi učini drugi, nemoj činiti drugom") Moralno vaspitanje - Često se poistovećuje sa vaspitanjem uopšte, "vaspitanje u užem smislu"
- U osnovi moralnog delovanja su pojmovi slobode i odgovornosti
-Posebna disciplina - etika 5 osnovnih karakteristika morala: - Moral je izrazito ljudska kategorija
- Razvijao se i usavršavao u istorijskoj smeni generacija
- U antagonističkim uslovima i moral ima antagonistički karakter
- Postoje relativno trajne opšteljudske moralne vrednosti
- Postoji opšteljudski moral Aspekti moralnog vaspitanja 1. Kognitivni
- formiranje moralnog saznanja
2. Afektivni
- formiranje moralnih uverenja
3. Psiho-motorički
- formiranje moralnog ponašanja i delovanja Cilj i zadaci moralnog vaspitanja Principi moralnog vaspitanja 1. Vaspitanje u duhu humanizma
2. Vaspitanje za human odnos prema pripadnicima suprotnog pola, zdravo potomstvo i odgovorno roditeljstvo
3. Vaspitanje za društveni život
4. Vaspitanje u duhu patriotizma i međunarodnog razumevanja
5. Vaspitanje u pravilnom odnosu prema radu 1. Usvajanje znanja o moralu
2. Formiranje moralnih uverenja
3. Formiranje navika ponašanja u skladu sa moralnim normama
4. Razvijanje i negovanje pozitivnih osobina volje i karaktera
5. Razvijanje smisla za uočavanje i negovanje etičkih vrednosti
Full transcript