Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organizacja wirtualna

No description
by

Beata Żurkowska

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organizacja wirtualna

LPP S.A. jest polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją czterech marek odzieżowych. Główna siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, gdzie znajduje się również zaplecze projektowe dla marek Reserved i Cropp. Działy projektowe House i Mohito znajdują się w oddziale
w Krakowie. Wirtualna, czyli jaka? Podsumowanie LPP S.A Struktura organizacyjna Nie każda organizacja działająca w Internecie jest organizacją wirtualną! Organizacja wirtualna "Wystarczy siedzieć w domu i z sześcioma komputerami sterować działalnością wartą 10 miliardów dolarów" W.Titz "Wprawdzie to efektowne stwierdzenie jest nieco przesadne, ale praktyka wykazuje, że aby zostać przedsiębiorcą w modelu organizacji wirtualnej, wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu i taką wiedzę, której nie ma konkurencja.” Kisielnicki J., Szyjewski Z., Telenetforum.pl Organizację wirtualną możemy zatem zdefiniować jako sieć powiązanych przedsiębiorstw (partnerów biznesowych) realizujących wspólny cel, komunikujących się dzięki technice informatycznej, posiadających komplementarne kluczowe kompetencje i darzących się wzajemnym zaufaniem. Kreowanie organizacji wirtualnych jest wynikiem połączenia nowoczesnych zaawansowanych technologii oraz nowych modeli zarządzania. Skojarzenia z terminem organizacja wirtualna Źródło: Brzozowski M. (2005) Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Cechy OW •elastyczność •orientacja na klienta dzięki budowaniu grup zadaniowych, ukierunkowanych na realizację jego potrzeb •wysoka zdolność dostrzegania szans rynkowych bez długotrwałego przebiegu procesów administracyjnych •tworzenie nowych zespołów zadaniowych jako reakcja na pojawiające się okazje •szybka reakcja decyzyjna na nadchodzące szanse rynkowe; podział zlecenia wśród różnych partnerów zwiększa elastyczność i zdolność dostosowawczą •kombinacja głównych uprawnień członków organizacji daje możliwość wykorzystania całego potencjału posiadanych zdolności •zaufanie jako podstawa budowania więzi między członkami organizacji wirtualnej •minimalizacja barier prawnych i kosztów z tym związanych •rozproszenie geograficzne Formy organizacyjne łączenie jednostek w nową korporację
tworzenie sieci przedsiębiorstw w celu wspólnego wytwarzania
tworzenie relacji zleceniobiorca - zleceniodawca
konsorcja (organizacje zrzeszające kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu; są tworzone najczęściej w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji)
porozumienia i umowy o wspólnej kooperacji
alianse strategiczne (połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa)
świadczenie usług dystrybucji
partnerstwo w kreowaniu wspólnych przedsięwzięć
zlecenia na zewnątrz (outsourcing) Cykl życia OW Faza czwarta - podział zysków, rozwiązanie organizacji Cechy struktury hierarchicznej i sieci Źródło: D. Elsner, Ludzkie oblicze organizacji. Czy sieć jest dobra na wszystko?, „Personel” 1997, nr 9, s. 25. Proces tworzenia sieci organizacji wirtualnych składa się z pięciu etapów: Etap 0. Tworzenie sieci firm
Etap 1. Wdrożenie systemów informatycznych
Etap 2. Tworzenie organizacji wirtualnej
Etap 3. Finanse
Etap 4. Powołanie integratora Przykłady Mocne strony (Strengths) Słabe strony (Weaknesses) Szanse (Opportunities) Zagrożenia (Threats) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, str.86 •wspólne cele
•suwerenność, niezależność partnerów
•dobrowolność uczestnictwa
•podział funkcji i odpowiedzialności między partnerów
•integracja różnych płaszczyzn współdziałania partnerów
•łatwy i szybki dostęp do informacji
•duża efektywność wykorzystania informacji
•elastyczność działania
•duża szybkość realizacji transakcji w porównaniu z większością organizacji tradycyjnych
•prowadzenie wspólnej polityki w zakresie działania organizacji
•obniżenie kosztów realizacji transakcji
•obniżenie nakładów inwestycyjnych dla rozwoju organizacji
•zmniejszenie do koniecznego minimum prawnej obsługi transakcji
•wykorzystywanie zdolności pokonywania barier odległości
•niższe koszty pozyskania potrzebnej wiedzy
•możliwość prowadzenia polityki produkcyjnej,
cenowej itp. na skalę większą niż jedna tradycyjna firma •konieczność posiadania technologii informacyjnej, która umożliwia realizację transakcji
•konieczność posiadania zaufania do wszystkich organizacji współpracujących w ramach wirtualnych organizacji
• możliwość przyłączenia się do organizacji niekompetentnych
•brak utartych wzorców postępowania
•trudności w podziale zysków •szybkie reakcje na pojawienie się tzw. niszy
•realizacja transakcji mimo miedzynarodowych barier prawnych i organizacyjnych
•wnoszenie do wspólnej wirtualnej organizacji tego, co każdy z partnerów ma najlepszego i gdzie jest w pełni profesjonalny
•możliwość zastosowania najbardziej nowoczesnych metod i technik zarządzania
•możliwość współpracy takich partnerów, którzy w warunkach organizacji tradycyjnej nie współpracowali ze sobą
•w powiązaniach informacyjnych nie występują państwowe granice celne
•rosnące zyski uczestników organizacji
•skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek •brak odpowiedniej technogii informacyjnej
•brak uregulowań prawnych dla funkcjonowania organizacji wchodzących w skład organizacji wirtualnych i ich odpowiedzialności względem siebie i przed ich klientami
•brak przygotowania organizacji oraz klientów do korzystania z organizacji wirtualnych
•odmienność kultury organizacyjnej
•możliwość utraty wiedzy stanowiącej przewagę konkurencyjną
•problem z optymalnym wykorzystaniem zasobów
•brak jednolitego zwierzchnictwa i związane z tym trudności w koordynacji działania Dziękujemy za uwagę! Faza pierwsza - identyfikacja potrzeb Faza druga - dobór partnerów, formowanie organizacji Faza trzecia - działalność partnerów korporacyjnych LPP S.A. konsekwentnie buduje pozycję lidera w produkcji
i sprzedaży odzieży, odpowiadającej potrzebom wymagających konsumentów, opierając się na fundamentalnych zasadach:
przygotowywanie kolekcji w zgodzie z najnowszymi trendami światowej mody,
rozwój skutecznych kanałów dystrybucji w Europie opartych na autorskich konceptach punktów sprzedaży,
działania mające na celu wzmocnienie pozycji marek na rynku Spółka korzysta z kilku kanałów dystrybucji swoich produktów. Głównym z nich jest sprzedaż detaliczna poprzez sieć własnych sklepów firmowych zlokalizowanych w centrach handlowych. Firma dostarcza także swoje produkty do hurtowni, sieci sklepów detalicznych, agencji reklamowych oraz eksportuje do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Sposób funkcjonowania firmy jako organizacji wirtualnej oparty jest na więziach relatywnych występujących pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha. Schemat funkcjonowania opiera się na działaniach trzech firm. Rys 5. Struktura organizacyjna grupy technologicznej Harting KGaA
Źródło: Najda-Jankoszka M., „Organizacja wirtualna teoria i praktyka”, Difin, Warszawa 2010, s.163 Rys 6. Schemat struktury kooperacji grupy technologicznej Harting KGaA
Źródło: Najda-Jankoszka M., „Organizacja wirtualna teoria i praktyka”, Difin, Warszawa 2010, s.165 Grupa technologiczna Harting KGaA Profil działalności „Ludzie – Siła – Partnerstwo” Kooperacja Google dokumenty Rys.3 Główne czynniki sprzyjające współpracy organizacji wirtualnych
Full transcript