Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Markedsføring

No description
by

Elisabeth Aschehoug

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Markedsføring

Markedsføring
Ullern vgs

Elisabeth Aschehoug 2STD
- Registrere behov i markedet, utvikle produkter og selge
- Produktorientert periode
- Salgsorientert periode
- Markedsorientert periode
Kap 2 Markedsføring
Kap 3 Markeder
- Markedet i stadig bevegelse
- Forbrukermarkedet
- Bedriftsmarkedet
- Mellomhandlermarkedet
- Det offentlige markedet
- Organisasjonsmarkedet
- Internasjonale markeder

kap 4 Psykologi og kjøpsatferd
- Motivasjon ->
- Presepsjon (selektiv)
- Forbrukeratferden
kulturelle, sosiale og personlige forhold
- Kjøpsroller
- Kjøpsprosessen


kap 5 systematisk markedsføring
Situasjonsanalyse:
1. Interne arbeidsbetingelser
- personal og ledelse
- økonomien
- konkurransemidlene

2. Eksterne arbeidsbetingelser
- kundene og markedet
- konkurrentene
- leverandør og distributør
- offentligheten og samfunn

Kap 5 situasjonsanalyse
SWOT-analyse:
Sterke sider (internt)

Svake sider (internt)

Muligheter (eksternt)

Trusler (eksternt)
Kap 6 Markedsinformasjon og markedsundersøkelser
Markedsinformasjonssystemet (MIS)
- ekstern del
- intern del
- markedsføringsledelsens del

Markedsundersøkelser
1. primærundersøkelser
- Kvalitative (eksperiment, observasjon, dybdeintervju)
- kvantitative (telefonintervju, postalt intervju, personlig intervju, multimedieintervju)
2. sekundærundersøkelser (eksisterer fra før)
Kap 7 Markedssegmentering og målgruppevalg
1. forbrukermarkedet:
- demografiske kriterier
- psykografiske kriterier
- andre kriterier (lojalitet osv)

2. profesjonelle markedene
- type bedrift/bransje
- størrelse
- geografi
- viktighet
- system/teknologisk bruk
Segmenteringskriterier:
3. internasjonale markeder
- geografiske kriterier
Kap 7
Vilkår for segmentering
TILT:
- Tilgjenglighet
- Identifiserbart
- Lønnsomt
- Tilpasset

Målgruppevalg
1. Differensiert markedsføring
2. Udifferisisert markedsføring
3. Konsentrert markedsføring
Kap 8 konkurransemidlet pris
Produktnivåer
- kjerne, konkrete, forventede, utvidede, potensielle produkter
Tjenester
Varer inndelt etter holdbarhet
- kortvarig, langvarig forbrukervarer
Varer inndelt etter kjøp
- dagligvarer, utvalgsvarer, spesialvarer, uplanlagte varer


Kap 8 Produkt
Poduktsortiment
1. produkthierarkiet
2. sortimentspolitikk
- sortimentsbredde
- sortimentsdybde
- konsistens

Produktutvikling
1. ideinnsamling
2. utstilling
3. økonomisk analyse
4. utvikling
5. testsalg
6. lansering
Kap 8
1. Produktets livsløp
- intro, vekst, modning, tilbakegang
2. Embalering og merking
3. Service
- hoved- og tilleggstjeneste
- Service medarbeideren
- materiell, stytem, perosnlig service


Kap 9 konkurransemidelet
pris
1. Prisstrategi
- Inntrengning (lav pris)
- skumme fløten (høy pris)
2. Interne og eksterne arb.bet spiller inn
3. Prissettingsmetoder
- Kostnadsbasert (selvkostkalkyle, bidragskalkyle)
- Markedsbasert
- Konkurransebasert
- Dynamisk prisseting
- Psykologisk prissetting
kap 10 Konkurransemidlet distribusjon
4. Prisdifferensiering
- segmentstyrt, geografisk styrt, bruksstyrt, tidsstyrt
5. Rabatt og bonus
6. Prissetting i produktets livsløp
Kap 10
Kjedesamarbeid
- vertikalt og horisontalt
1. Frivillig kjeder: detaljister og grossister sammen
2. Franchising: personer får rettigheter til salg av produkter (stormberg)
3. Filialforetak: bedrifter med samme ledelse (felles eier), men som drives som selvstendige enheter
4. Adhocallianse: går sammen for å selge en vare (missoni - lindex)
Kap 11 konkurransemidlet markedskommunikasjon
Kommunikasjonsprosessen
- Avsender
- Mottaker
- Mål (AIDA)
- Budskap
Innhold - rasjonell, følelsesmessig,
og moralsk appell
Argumentasjon
Form

- Koding og dekoding
- Komminikasjonskanal (personlig og ikke-personlig)
- Reaksjon og tilbakemelding
- Støy

Kap 11
Massekommunikasjon
- Reklame
- Salgfremmende tiltak
prisavslag og rabatt
premiekonkurranser
varedemonstrasjon
produkteksponering
butikkarrangementer
- PR (public relations)
- Direktemarkedsføring
direktereklame, katalogmarkedsføring, interaktiv markedsføring
Personalet
Personlig salg
Kap 12 Personlig salg og forhandlinger
Reklamasjonsmarkedsføring
typer av salg
(butikksalg, feltsalg, telefonsalg)
selgertyper
(salgsorientert, kundeorientert)
salgsprosessen:
- planlegging
- kontakt
- behovsanalyse
- argumantasjon og demonstrasjon
- avslutning
- oppfølging
Forhandlinger
Forhandlingsprosessen
- forstadiet
- forhandlingsprosessen
- etterstadiet
Forhandlingsstrategi
(konfrontasjon, integrasjon, kompromiss, ettergivenhet, unngåelse)
Full transcript