Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zróżnicowanie narodowościowe i religijne Polski

No description
by

Ula Żukowska

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zróżnicowanie narodowościowe i religijne Polski

Zróżnicowanie narodowościowe i religijne w Polsce Mniejszość narodowa -
to grupa ludzi trwale zamieszkująca dane państwo, lecz różniąca się od większości jego mieszkańców przynależnością narodową, historią
i kulturą. Zgodnie z ustawą Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych. Niemcy Litwini Białorusini Ukraińcy Warto także wspomnieć o religiach wyznawanych w Polsce. Oto ich ogólny podział: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Są najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce. Zamieszkują głównie województwa: opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie. Jako jedyna mniejszość mają swoich przedstawicieli w Sejmie. Zamieszkują głównie województwo podlaskie. Niemcy - ok. 126 tys. osób Białorusini - ok. 46 tys. osób To druga pod względem liczebności mniejszość narodowa w Polsce. Zamieszkują pas ciągnący się wzdłuż granicy z Ukrainą i Słowacją. Znaczne skupiska znajdują się też na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim. Ukraińcy - ok. 49 tys. osób Mieszkają w północno-wschodniej części kraju
i większych miastach, np. Warszawie, Wrocławiu
czy Szczecinie. Litwini - ok. 6 tys. osób Rosjanie słowacy Żydzi Ormianie Czesi Mieszkają w północno-wschodniej części Polski oraz w miastach, takich jak: Warszawa, Łódź i Białystok. Rosjanie - ok. 13 tys. osób Mieszkają w południowej części kraju. Słowacy - ok. 2 tys. osób Żydzi - ok. 7 tys. osób Zamieszkują cały obszar Polski. Największe skupiska tej narodowości znajdują się w dużych miastach,
np. Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Mieszkają w centralnej i południowej części Polski. Czesi - ok. 400 osób W Polsce występują także mniejszości etniczne. Mniejszość etniczna to grupa ludzi zamieszkująca obszar danego kraju, która nie utożsamia się
z innym narodem, ale zachowuje historyczną, kulturową
i językową odrębność wobec reszty mieszkańców tego państwa. Romowie Tatarzy Łemkowie Karaimi Są rozrzuceni po całym teryterium Polski, jednak skupiają się przede wszystkim w dużych miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku. Ormianie - ok. 3 tys. osób Oprócz mniejszości narodowych wymienionych w ustawie w Polsce mieszkają także: Wietnamczycy Amerykanie Ich największe skupisko znajduje się w Warszawie i okolicznych miejscowościach, np.Wólce Kosowskiej. (ok. 4 tys. osób) (ok. 11 tys. osób) Zamieszkują głównie województwa mazowieckie i małopolskie. Włosi Mieszkają w województwach małopolskim i mazowieckim. (ok. 8 tys. osób) ...i wiele innych narodowości. Osiedlili się na południu kraju oraz
w większych miastach, np. Warszawie. Romowie - ok. 16 tys. osób Osiedlili się w południowo-wschodniej części Polski. Łemkowie - ok. 10 tys. osób Mieszkają w większych miastach, takich jak: Warszawa, Wrocław, Gdańsk. Karaimi - ok. 100 osób Największe skupisko Tatarów znajduje się na Podlasiu. Oprócz tego mieszkają oni także w miastach, np. Gdańsku. Tatarzy - ok. 4 tys. osób Kościół katolicki Skupia najwięcej wiernych.
Oto jego najbardziej znane obrządki: Obrządek łaciński Największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną, odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Do tego kościóła należy większość Polaków (ok. 95%), a także Litwini, Słowacy i Romowie (Polscy Cyganie Nizinni i Wyżynni oraz Lowarzy). Obrządek bizantyjsko-ukraiński Znany również jako kościół greckokatolicki. Jego wyznawcami są Ukraińcy, Łemkowie, a także ludność mieszkająca przy granicy z Ukrainą. Obrządek ormiański Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii. Oczywiste zatem jest, że należą do niego Ormianie. Jest drugim co do wielkości oficjalnym związkiem wyznaniowym. Jego wyznawcami są przede wszystkim Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini,
Romowie (Kełderasze i Lowarzy) i Łemkowie. Kościół protestancki Jest to trzecie co do liczebności wyznanie. Dzieli się na kilka odłamów. Oto najbardziej znane: Ewangelicko-Augsburski Zwany także luterańskim. Jego wyznawcy
to przede wszystkim Niemcy, ale także ludność mieszkająca przy zachodniej granicy Polski. Ewangelicko-Reformowany Jest również nazywany kalwinizmem. Jego wyznawcy to głównie Czesi i Karaimi, jak również ludność mieszkająca w południowo-zachodniej Polsce. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich Jest drugą co do liczebności organizacją żydowską w Polsce. Wyznawcami tego kościoła są głównie Żydzi. Karaimski Związek Religijny Jest to odłam judaizmu. Wyznawcami są przede wszystkim Karaimi. Muzułmański Związek Religijny Jego członkowie wyznają islam. Wyznawcami tej religii są głównie Tatarzy. Kościół Polskokatolicki Jest to kościół starokatolicki.
Jego wyznawcy są rozproszeni po całej Polsce. Związek Wyznania Świadków Jehowy Skupia ok. 130 tys. wiernych zamieszkujących całe terytorium Polski. Wspólnota Zielonoświątkowa Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Dziękuję za uwagę! wykonanie:
Urszula Żukowska kl. 3d bibliografia: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. On line (2013.02.27) http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm
Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012, s. 134, 135
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. W] Wikipedia. On line (2013.02.27) http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_i_zwi%C4%85zki_wyznaniowe_w_Polsce
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. [W] Wikipedia. On line (2013.02.27) http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_i_etniczne_w_Polsce
Wielokropek. Polskie książki, muzyka i sztuka dla dzieci. On line (2013.02.27) http://wielokropek.com.pl/blog/swiat-wedlug-nowych-map/
Flagi państw. On line (2013.02.27) http://flagpedia.net/pl/
Stroje ludowe. On line (2013.02.27) http://strojeludowe.net/
Skupia ok. 10 tys. wyznawców. Liczy ok. 17 tys. wiernych.
Full transcript