Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.3 FD2016

No description
by

G1000 @Prezi

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.3 FD2016

Tafel: 3.3
Naam: Gerrit Tijsma
Leefbaarheid
belangrijk voor de dorpen
Natuurwaarden worden niet gerespecteerd
Dorpen aantrekkelijk houden voor bewoners
Samen verantwoordelijk blijven
Toekomstbestendigheid
Betrokkenheid in de wijken (groot dorp)
Gebundelde zorg (herkenbaarheid); goed coördineren vanuit wijk of dorp.
Tevreden zijn met wat er is (wat je wel hebt)
Balans tussen verschillende belangen

Onze droom:
Actief dorpsleven is belangrijk
School (in dorpsbeheer!)
Dorpshuis
Verenigingen
Nieuwe initiatieven (kleinschalig ondernemen)
Kerken (andere bestemming)
Meer invloed willen en nemen
Natuur in evenwicht met de bewoners
Respect
Zorg voor elkaar; hulp kunnen vragen
Buurtapp.
Gelukkig zijn; dat er geen problemen zijn.
Positieve instelling; wat gaat er wel goed
Klaar zijn voor de toekomst
Toekomstvisie is nodig
Milieu aspecten
Verdraagzaamheid
Natuurinclusief boeren

Een actief dorp met respect voor mens en natuur, vanuit een positieve instelling eigen verantwoordelijkheid nemen.....
Droom
Wat moet er gebeuren:
Mobiliseren > buurtapp/nieuwe media
Doorzetten, volhouden > Actiegroepen (bijv. Sionsberg)
Meedenken
Structuurvisie
Breed draagvlak
Wethouder in eigen dorp (of ander actief persoon)
Informeren > dorps-/wijkkrant
Binding > als wijk+school opruimen
Verantwoordelijk maken > persoonlijk aanspreken
Zwerfafval e.d. > school aanspreken
Eigen initiatief > problemen zelf oplossen met kleine dingen
Energietransitie > van fossiel naar duurzaam
Verstilling
Kleine voorzieningen behouden
Wat komen we tegen:
Verschillende belangen gemeente/dorp
Kleine voorzieningen kunnen niet uit
Oneerlijke concurrentie
Schoolkinderen mogen niet buiten schoolplein opruimen

Waar komen we uit:
Buurtapp
Locale initiatieven stimuleren voor streekproducten e.d.
Kleinschalige werkgelegenheid
Oneerlijke concurrentie tegengaan (bv. horeca vs. dorphuis)
Burgerinitatieven faciliteren
Natuurwaarden herstellen (weidevogels, bijen e.d.)
Natuurlijke leefbaarheid
Duurzaam samenwerken
Verantwoordelijkheid nemen voor omgeving
Meer bloemrijke bermen
Full transcript