Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak utworzyć tekst?

No description
by

Mikołaj Mażanowicz

on 22 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak utworzyć tekst?

JAK UTWORZYĆ TEKST? Należy dokładnie zapoznać się z tematem pracy i właściwie go realizować.
Tekst powinien być zgodny z tematem pracy. Należy pamiętać o właściwej kompozycji tekstu.
Powinien on być:
1. spójny (pomiędzy poszczególnymi częściami pracy muszą istnieć powiązania, tekst nie może być zlepkiem luźnych, przypadkowych myśli),
2. logicznie uporządkowany (nie mogą pojawiać się nieuzasadnione powtórzenia),
3. składać się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
z zachowaniem właściwych proporcji, jeśli jest to dłuższa forma wypowiedzi,
4. właściwie rozplanowany graficznie (trzeba pamiętać o akapitach oraz odpowiednim rozmieszczeniu np. nagłówków, danych osobowych nadawcy, odbiorcy, nazwy miejscowości, daty, czy podpisie). Autor tekstu musi pamiętać o: Piszący musi pamiętać o zachowaniu wyznaczników danej formy wypowiedzi, np.:
- ZAPROSZENIE:
1. wskazanie adresata i nadawcy,
2. dokładne określenie miejsca, czasu (dzień, miesiąc, rok, godzina) i celu,
3. zapisywanie zwrotów do adresata wielką literą.
- PAMIĘTNIK:
1. narracja pierwszoosobowa,
2. opowiadanie o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub światkiem,
3. zachowanie dystansu czasowego wobec przedstawionych zdarzeń,
4. zajmowanie stanowiska wobec nich w momencie pisania. 1) poprawnym języku i stylu:
- poprawnie stosować słownictwo pod względem znaczeniowym,
- właściwie odmieniać wyrazy oraz łączyć je w
zdania, a zdania pojedyncze w zdania złożone,
- unikać powtarzania się w bliskim sąsiedztwie tych samych słów lub struktur zdaniowych,
- trafnie dobierać środki językowe (nie wolno używać w tekście wulgaryzmów; nie mogą pojawiać się w nim nieuzasadnione słowa potoczne; nie należy mieszać stylów wypowiedzi i nadużywać wyrazów obcych),
- dostosować styl do formy wypowiedzi
2) poprawnym zapisie:
- w pracy nie mogą pojawiać się błędy ortograficzne czy interpunkcyjne,
- pismo powinno być czytelne. Mikołaj Mażanowicz Dzikuje za uwage Mikołaj Mażanowicz
Full transcript