Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AS- SUNNAH.

No description
by

SITI NUR UMAIRAH NORHISHAM

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AS- SUNNAH.

TAMADUN ISLAM PADA ZAMAN KEGEMILANGAN KHULAFA' AR- RASYIDIN
TOPIK:
SOSIAL
KEBAJIKAN
Khalifah Umar Al- Khattab telah memperuntukkan sebidang tanah khusus untuk keperluan fakir dan miskin.
Penternak secara kecil- kecilan digalakkan menggunakan kawasan padang ragut untuk memelihara ternakan.
Seorang pegawal ditugaskan untuk mengawasi kawasan tersebut bagi menghalang penternak kaya menggunakannya.
Khalifah Umar Al- Khattab memerintahkan pengurus Baitul Mal memberi bantuan peruntukan fakir miskin kepada seorang yahudi buta.
Khalifah juga telah membatalkan jizyah yang dikenakan kepada yahudi tersebut
KONSEP SOSIAL DALAM ISLAM
Sosial ialah perhubungan di antara manusia dalam masyarakat untuk tujuan menjaga kepentingan bersama.
Sosial dalam tamadun Islam telah diasaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W.
Hasilnya, hubungan masyarakat Islam pada ketika itu sangat kukuh.
PERSAMAAN TARAF
Untuk merialisasikan konsep persamaan taraf dalam Islam, Khulafa' Ar- Rasyidin pernah memperuntukkan sejumlah wang daripada Baitul Mal untyk membeli hamba abdi.
Untuk menghormati bekas- bekas hamba, Umar Al- Khattab pernah membahikan harta rampasan kepada mereka.
Saidina Umar pernah melantik seorang pegawai penguatkuasa di pasar Madinah daripada kalangan wanita. Beliau tidak mengenepikan ahli Zimmah untuk memegang jawatan dalam kerajaan yang tidak melibatkan polisi negara.
PENDIDIKAN
Khulafa' Ar-Rasyidin meneruskan tradisi menjadikan masjid sebagai satu daripada tempat penting untuk menyampaikan dawah, pentadbiran dan pendidikan.
Para khalifah telah menambah tempat belajar khususnya kepada kanak-kanak untuk meningkatkan pendidikan Islam.
Sekolah rendah Kutab diperkenalkan untuk menempatkan kanak-kanak belajar membaca, menulis, mengira dan menghafal.
Sekolah rendah Kuttab didirikan berhampiran masjid untuk memudahkan para pelajar mempraktikkan pelajaran.
MEMELIHARA AGAMA
Pada zaman Khalifah Abu Bakar As- Siddiq, kira- kira 70 orang penhafaz Al-Quran mati syahid ketika memerangi folongan murtad. Ketika Al- Quran belum lagi disusun dan dibukukan.
Khalifah Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Tsabit atas cadangan Umar Al-Khattab untuk mengumpulkan Al-quran.
Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, umat Islam bertambah ramai. Khalifah Uthman memberi tugas kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair dan Abdul Rahman bin Harith untuk menulis dan membukukan Al- Quran.
Salinan Al-Quran telah dihantar ke setiap bandar dalam wilayah- wilayah Islam untuk dijadikan rujukan.
PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AS- SUNNAH.
SYUKRAN
TERIMA KASIH SEKIAN
KEADILAN SOSIAL
Pada zaman Khulafa' Ar- Rasyidin, orang bukan Islam dijamin keselamatan.
Orang Islam dilarang menggunakan tempat ibadat orang bukan Islam sebagai tempat kediaman.
Orang Bukan Islam tidak boleh dipaksa untuk menukar agama mereka.
PERANAN KEPIMPINAN DALAM ISLAM
Khalifah mengambil berat mengenai masalah dan keperluan rakyat.
Sentiasa memantu keperluan rakyat dari masa ke semasa.
Ketegasan pemimpin sangat penting untuk memastikan tugas- tugas yang dilakukannya mencapai sasarannya.
FAKTOR KEJAYAAN KEPIMPINAN DALAM BIDANG SOSIAL
SEMANGAT PENGORBANAN = Khulafa Ar- Rasyidin sanggup mengorbankan harta bagi membiayai angkatan perang.
KESERHANAAN = Khulafa' Ar- Rasyidin bersikap kesederhaan dalam kehidupan dari segi tempat tinggal, kenderaan dan pakaian.
KEADILAN = Khula Ar- Rasyidin bersikap adil terhadap kepentingan rakyat, tidak mengira kaum, bangsa atau agama.
KECEKAPAN = Para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang pengalaman yang luas, cekap dalam pentadbiran dan tegas dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
KEPRIHATINAN = Para khalifah sangat prihatin terhadap kebajikan rakyat.
KEMAJUAN SOSIAL DAN KESAN KEPADA MASYARAKAT
Khulafa Ar- Rasyidin telah berjaya mewujudkan kehidupan masyarakat aman dan harmoni.
Pemerintah telah dapat menyamakan kedudukan mereka dalam masyarakat berasaskan persaudaraan Islam (ukhwah Islamiah) yang diamalkan oleh Rasulullah S.A.W.
Masyarakat bukan Islam dapat menikmati kebebasan hidup beragama dan memegang jawatan tertentu dalam kerajaan.
Pengajian agama telah melahirkan ulama' yang berwibawa.
KONKLUSINYA......
USAHA- USAHA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL PADA ZAMAN KHULAFA' AR- RASYIDIN INI TELAH BERJAYA DILAKSANAKAN TERHADAP ORANG ISLAM DAN ORANG BUKAN ISLAM
Full transcript