Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Iedere leraar een taalleraar

No description
by

Nina Geurts

on 7 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Iedere leraar een taalleraar

Iedere leraar een taalleraar Het praktijkprobleem Nina Geurts Docenten Nederlands uit de werkgroep Taalbeleid ervaren problemen op het gebied van taalvaardigheid. Een enquête laat zien in hoeverre andere docenten op het Mondial College problemen ervaren bij leerlingen tijdens het lezen van teksten en vragen. Leerlingen zijn niet in staat zijn hoofd- en bijzaken te scheiden;
Leerlingen lezen regelmatig over belangrijke (signaal)woorden heen;

Leerlingen lezen de vragen te snel waardoor ze geen antwoord kunnen geven;
Leerlingen lezen over belangrijke woorden heen, waardoor de vraag niet of onvolledig wordt beantwoord;
Leerlingen zijn niet in staat om essentiële informatie uit een vraag te halen die nodig is om tot een correct antwoord te komen. 62,5%
60%

75%
62,5%

62,5% Alle docenten zeggen verantwoordelijk te zijn om zich tijdens hun vaklessen bezig te houden met talige strategieën. Onderzoeksvraag In hoeverre hanteren docenten geschiedenis in de tweede klas vmbo-t/havo en de derde klas havo op het Mondial College Lindenholt lees-strategieën, opdat er een transfer plaatsvindt ten behoeve van de implementatie van taalgericht vakonderwijs? Deelvraag 1: Wat houdt taalgericht vakonder-wijs in? Deelvraag 2: Welke didactiek is benodigd bij het aanleren van leesstrategieën? Leestrategieën moeten flexibel worden ingezet (SKOLA, 2012) met veel sturing van de docent (Vernooy, 2007).

Tekstgerichte strategieën <> Metacognitieve strategieën
- oriënterend lezen - vóór het lezen
- globaal lezen - tijdens het lezen
- studerend lezen etc. - na het lezen
(Op Niveau) (Elsäcker, 2010) Deelvraag 3: Wat is de visie van docenten ge-schiedenis op de invulling van taalgericht vak-onderwijs? Teksten uit het boek zijn te moeilijk;
Docenten zijn enigszins of wel bekend met leesstrategieën, maar hanteren een andere terminologie;
Docenten voelen zich verantwoordelijk voor het aanleren van en/of oefenen met leesstrategieën in hun les.
Docenten zijn in de gelegenheid om in hun les aandacht te besteden aan leesstrategieën. Deelvraag 4: Op welke manier geven docenten geschiedenis op het Mondial College in de praktijk invulling aan lees-strategieën? Deelvraag 5: Hoe hanteren leerlingen uit de tweede en derde klas (vmbo-t en/of havo) in de praktijk (tijdens de geschiedenisles) lees-strategieën? Leerlingen: talskjdf Contextrijk leren;
Interactie uitlokken;
Taalsteun organiseren.

Hajer en Meestringa (2011) en Platform Taalgericht Vakonderwijs (z.d.) Conclusie Docenten geschiedenis geven andere benamingen aan leesstrategieën;
Docenten geschiedenis hanteren wel leesstrategieën, maar blijken dit vaak onbewust te doen. gevolg? Leerlingen worden niet geattendeerd op leesstrategieën;
Leerlingen blijken moeilijk in staat zelf een leesdoel te bepalen of een tekst eerst oriënterend te lezen. Vooruitblik Wat kunnen docenten uit de werkgroep Taalbeleid met dit onderzoek doen?

Vervolgonderzoek? Naar de praktijk... Discussie Objectiviteit
Is er sprake van eenduidigheid in de gehanteerde terminologie van de drie meetinstrumenten?
Meer observaties en meer vragenlijsten: grootschaliger?
Zijn de teksten uit het geschiedenisboek toereikend genoeg? activeren niet de voorkennis, ze beginnen direct;
stimuleren niet om oriënterend te lezen en benoemen geen leesstrategieën tijdens en na het lezen;
geven vaker aanwijzingen tijdens het lezen, maar niet structureel;
visualiseren de tekst altijd en vragen altijd (na het lezen) door over de inhoud. ervaren de moeilijkheid van de teksten minder;
zijn positiever over de activiteiten van docen-ten dan docenten zelf;
bepalen voor zichzelf geen leesdoel en lezen niet eerst oriënterend. Docenten: Vragen?
Full transcript