Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teaterhistorie Del1: Dramaped

Oppstart teaterhistorieserie
by

Arne Tynæs

on 27 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teaterhistorie Del1: Dramaped

Drama 60 17 oktober 2013 Dramapedagogisk historie Arne Kristoffer Tynæs Teaterhistorie Pedagogikkhistorie Dramapedagogisk historie 1: Hvorfor studerer dere
dramapedagogikk?

2:Hvordan ønsker dere å
bruke faget i fremtiden?


«Hvorfor har det vært så vanskelig å få drama, et nytt estetisk fag, inn i skolens læreplaner og praksis? Hva er det ved drama og teater som så åpenbart vekker så stor skepsis og motstand i skole og lærerutdanning sammenlignet med andre fag som f eks musikken?» (Braanaas 2008:15)

Boken kan leses som fagets idehistorie. Hva slags faglig fundament og forståelse som legges til grunn for praksisen. Ingen metodebok Pensum: Tyskland: Vandervoegelbewegung
Rudolf Steiner. Maria Montessori. Rudolf Laban

England: Berntrand Russel. Neils Summerhill-skole

Også tidligste definerte dramapedagoger:
Harriet Finlay-Johnson (1871-1956): The Dramatic Method of Teaching (1912)
Henry Caldwell Cook (1886-1937): The Play Way (1917)

Skandinavia:
Ellen Key: Barnets århundre. (1900) “Theatre education is not, interestingly, primarily concerned with actor training or teaching students to work with theatre, but in encouraging young people to find points of connection between lived experience and theatrical representation.”

Hva drama i skolen handler om. I følge Helen Nicholson (2011:5)
i boken Theatre, Education and Performance (Hampshire: Palgrave Macmillan). Nils Braanaas (2008) Dramapedagogisk historie og teori Forskningsfokus i drama i dag Stort fokus på fagets forhold til andre fag.
Motsetningen mellom drama og teater
Mellom emansipasjon og personlighetsutviklende drama
Spørsmål om hva estetikk er (Malcom Ross. Bjørn Rasmussen)
Kobling mellom teaterteorier og dramapedagogikk (Istvan Putzai og Stig Eriksson)
Evalueringer og undersøkelser av bruk av drama i skolen (Aud Sæbø, DICE-undersøkelsen, An Bamford)
Drama for bestemte målgrupper:
Toddlere og småbarn (Faith Guss og Lise Hovik)
Drama og psykisk utviklingshemmede (Rikke Gürgens)
Dramaterapi og psykodrama
Drama og fengsel
Drama og museum Kritikk av Newcastleskolen I mange tilfeller blir prosessdrama så instrumentelt at det estetiske som er et sentralt virkemiddel i drama helt forsvinner.

Er manipulerende i forhold til elevene ( f eks Janek Szatkowski)

Gir få teaterkunskaper til elevene. Den som utfordres teaterteknisk er læreren, elevene henger bare med.

Både 70-talls-dramaet og prosessdramaet –Newcastle-skolen har mistet hele poenget med at teaterforestillingen med hele sitt vesen er det som utvikler. I stedet for å benytte drama som metode bør elevene lære om drama og teater som kunstart (David Hornbrooke) Newcastleskolen Dorothy Heathcote (1926-2011) Drama is about man in a mess
With fellow man,
with the gods,
with nature
and him self.
Sitat fra Three Looms Waiting (1971) Gavin Bolton (1927-) Tar i bruk rollespill og lekteori (Piaget) i praktiske dramaopplegg.
Utvikler seg etter hvert til «dramaforløp» eller «prosessdrama».
Kjente konvensjoner som «Lærer i Rolle» og «Mantle of the expert» Videre utviklet av for eksempel Johnathan Neelands og Cecily O'Neill Emansipasjons (frigjørende) drama
Opprinnelse i kommunistisk og sosialistisk ideologi: Kritisk teori:

Teaterets hovedmål å bevisstgjøre publikum/aktører at/hvordan de blir undertrykket.

-Kultur er overklassens viktigste våpen in undertrykkelsen (Det Marx kalte overbygning): Ved å holde folk uvitende eller utvikle kulturelle mønstre som underbygger undertrykkelse.

Mål for Kritisk teori: Å avsløre undertrykkelsen.
Dette målet skal også inn i dramapedagogikken Emansipasjons(frigjørende drama 1970-tallet i norsk dramapedagogikk To konkurerende hovedretninger Den "Personlighetsutviklende" dramapedagogikken Fortsetter utviklingen fra USA og England.
Dan Lipschütz (1928-2002) Dynamisk pedagogikk. Korda-instituttet.
Humanistisk psykologi Og.... 1970 Tidlig dramapedagogikk i Norden Reformpedagogikken er synlig i læreplanen (Normalplan for byfolkeskolen 1939). Dramatisering og lek er viktige.

Liten eller ingen skille mellom amatørteater og teater i skolen

Erik Trummler (1891-1983)

Teateret Vår og Elsa Olenius (1896-1984)

1962: Landslaget teater i skolen
Landslaget drama i skolen fra 1970, med tidsskriftet drama. Trekk fra den «Personlighetsutviklende»
dramapedagogikken Selvutvikling og gruppeutvikling står mer og mer sentralt og blir mer og mer rendyrket.
Økt fokus på prosess, stadig mindre viktig med resultat.
Økende skepsis til teateret og manuset.
Stanislavskij
Relevanskrise på 1970-tallet: Hvordan kan selvutvikling endre verden?? «Dramapedagogikk er å ligge i en krok å føle på at man er et eple» Educational drama i England Educational drama i England Peter Slade 1913-2004 Creative Dramatics
Boken "Child Drama" (1954)
Barnedrama, en egen barnekunst som er original og kunstnerisk skapende
Bunnet vs ubunnet form blir tydeliggjort. Peter Slade vil ikke ha tradisjonelt teater før 12-årsalderen og da ikke proceniumsscene.
Aldersprogresjon
Barnets rollelek og interesseområder er utgangspunkt og materiale
Lederen som tilrettelegger og stimulerer. Creative drama i USA John Dewey 1859-1952 "Learning by doing"
Estetisk erfaring Winniefred Ward 1884-1975 Boken «Creative Dramatics» 1930.
Ubundet og bunnet form. Improvisasjon viktig.
Aldersbasert progresjon som tar utgangspunkt i barnets lek.
Drama gir barn og ungdom mulighet for å få utløp for følelser.
Fokus på sosial læring. Isabel Burger-
Viola Spolin Reformpedagogiske målsetninger Skal være på barnets premisser: barn er sosiale, de kommuniserer, de anvender en rekke kommunikasjonsformer. Pedagogen skal stimulere disse kreftene som gartneren steller plantene i en hage. (Froebels Kindergarten) Fokus på at barnet selv tar ansvar for egen læring/ Skal stimuleres til å lære.

I dette blir drama et velfungerende verktøy. Reformpedagogikken 1900 1950 Bakgrunn
Industrielle revolusjon.
En ny klassedeling: Både borgerskap og arbeiderklasse
Nye arbeider/ barnerettigheter
Generell skoleplikt Samfunn og skole ved overgang 1800tall til 1900tall Nye impulser til pedagogikken: Nytt syn på barnet og kunsten:
( Fra J J Rosseau-1712-1778 til F Froebel 1782-1852)
Nytt syn på psyken: (F eks S Freud 1856-1939)
Nytt syn på skuespilleren: ( F eks K Stanislavskij 1863-1938) Reformasjonen Middelalderen Antikken Dyrene Brian Way 1924-2006 Bakgrunn fra teateret. Forlater det i stadig større grad til fordel for utviklingen av en prosessorientert dramaundervisning.

« Development through drama» 1967
«Audience Participation» 1981

Personlighetsutvikling står sentralt. Rose Budford:
Overgang til skandinavia. Paulo Freire 1921-1997
De undertryktes pedagogikk Alfabetisering hos underklassen i Brasil. Elevene skal gjøre seg bevisst og ha et kritisk forhold til det de lærer. Augusto Boal 1931-2009
«De undertryktes teater» Billedteater
Forumteater
Publikum skal se undertrykkelsen i kroppen og diskutere med kroppen Bjørn Magner:
Hur Vet du det?
Stadig mer integrert i høgskolene og høyere utdanning.
(Lærerhøgskolen i Bergen 1971).
Inn i førskolelærerutdannelse fra 1978
Aldri eget skolefag, undervises som metodefag ved alle høgskoler frem til 2010
Storfag og bachelor i drama ved forskjellige høgskoler
Etter hvert hovedfag/mastergrad.
Første doktorgrad i 1991.


Drama har vært valgfag på ungdomsskolen en stund på 1980-tallet, og ble introdusert på videregående på begynnelsen av 90-tallet.
Er tilstede i Kvalitetsreformen som metode. Men ingen posisjon som eget fag.
Drama har vært eget obligatorisk fag i barnehagen siden 1978
I skolen sliter dramafaget nå mer enn på mange år. Her er tre reformer hvor faget har tapt terreng: Hvor vellykket har koblingen mellom drama og pedagogikk vært Innen høyere utdannelse Innen Skole/barnehagen Tilbake til Braanaas utgangspunkt:
Kunnskapsløftet
Lærerudanningen (GLU) av 2010.
Førskolelærerutdannelsen av 2014 (BLU)
Full transcript