Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүтэц-зохион байгуулалт, шийдвэр гаргалт , хүний нөөц, өөрчл

No description
by

oyunsuren tumur

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүтэц-зохион байгуулалт, шийдвэр гаргалт , хүний нөөц, өөрчл

Бүтэц-зохион байгуулалт, шийдвэр гаргалт , хүний нөөц, өөрчлөлтийн удирдлага
Агуулга
• Даалгавар1
-Бүтцийн схем зураглал
-Албан тушаал, чиг үүрэг, бүрэн эрх болон эрх мэдлийн товч дүгнэлтүүд
• Даалгавар 2
-Тайлбар дүгнэлтүүд
• Дүгнэлт
• Ном зүй

Хувилбар 2
Хөдөлмөрийн хувиарын хувьд хөндлөн буюу хэвтээ зохион байгууллаттай боловч зарим нэг чиг үүргүүд болох зохион бүтээх , борлуулах , удирдах гэх мэт чиг үүргүүд нь өөр мэргэжлийн хүнд шилжсэн.
Зарим шинэ албан тушаалууд шинээр бий болсонтой холбогдуулан чиг үүргийн нарийвчлал нь албан тушаал тус бүрд шинээр хувиарлагдана.
Албан тушаалын чиг үүргүүд :
Удирдагч нь: борлуулалтаа нэмэгдүүлэх буюу бүтээгдэхүүний борлуулалтын чиг үүрэг болон удирдлагийн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.
Зохион бүтээгч: Тусгай мэргэшсэн хүнсний технологичийг ажилд авч залуучуудад зориулсан шинэ бүтээгдэхүүн гаргах үүрэгтэй.

Хувилбар 3
Хөдөлмөрийн хуваарь хэвтээ зохион байгуулалттай
Албан тушаал:Удирдагч нь ямар ч чиг үүргийг хүлээхгүй бөгөөд стратегийн бодлогоор зохион байгуулах буюу алба нэгж функционал бүтцүүдийг бий болгоно. Ажилчдын хувьд ажлын төрөлжилт болон өргөжилт баяжилт нь илүү сайжирана.
Байгууллагын одоогийн хэвтээ хувиарлалт , стандартчлалын хэмжээ өндөр удирдлагийн бүх түвшний шийдвэр гаргалтанд оролцох боломжгүй нь А шоколадны компанийг механик бүтцийн шинж чанартай болгож байна.
Бүтцийн хэлбэрийн хувьдфункционал бүтэцтэй
Хувилбар 1
Хөдөлмөрийнхуваарь: Хөндлөн буюу хэвтээ зохион байгуулалттай
Удирдагч: Албан тушаалын хувьд удирдагч ихэнх чиг үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд 6 ажилтан үйлдвэрлэлийн үйл явц болон ачих тээвэрлэх ажилд оролцоно. Ажлын төрөлжилтийн хувьд удирдагч ажлын сэлгэлт ажлын өргөжилт ажлын баяжилтын хувьд бусад ажилчидаас харьцангүй илүү. Чиг үүргийн нарийвчлалын хувьд удирдагч гол чиг үүргүүдийг тодорхойлж гүйцэтгэнэ.
Хөдөлмөрийн нарийвчилсан хувиарлалт байхгүй. Бүх хүмүүс шийдвэр гаргалтанд оролцох боломжтой. Хоорондоо мэдээллээ маш сайн дамжуулдаг учраас шоколадны компани нь холимог бүтцийн шинж чанартай болж байна.
Онолын үүднээс бол энгийн бүтцийн энгийн хэлбэрт хамаарна
Албан тушаалын чиг үүргийн тодорхойлолт:

Удирдагч: компанийн ихэнхи гол чиг үүрэг болох борлуулах зохион бүтээх, хүний нөөцийг хувиарлах зэрэг чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.
Ажилчид: Байгууллага нь уламжлалт гар технологоор үйлдвэрлэлээ явуулдаг учир ажилчид нь үйлдвэрлэлийн гол гар үйл ажиллагаанд чухал үүргүүдийг гүйцэтгэдэг.
Ажлын байрны зорилго: Ойрын 2 жилдээ зах зээлээ улам өргөжүүлж залуучуудад зориулсан шинэ бүтээгдэхүүний загвар , санал санаачлага гаргах.

HRM development
Хүний нөөцийн хөгжлийн чиг үүрэгт багтана. Байгууллага нь урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахын тулд залгамж халааг бэлтгэх төлөвлөгөөг боловсруулсан. Гэвч залгамж халааг сонгох үйл ажиллагааны судалгаа шинжилгээ хйигээгүйгээр шууд санал болгосон хүнийг бүлгийн ярилцлага хйихгүйгээр шууд сонгосон нь алдаа болсон.
Pharma Big компани нь гадаад эх үүсвэрээс залгамж халааг татан авсан.
Үүний давуу тал нь:
 Цаг хугацаа , зардал мөнгө хэмнэсэн.
 Шинэ санаа санаачлага ихтэй
 Байгууллагын алдаа дутагдлыг илрүүлдэг
Үүний сул тал нь:
 Байгууллагын үйл ажиллагаа бүтцэд дасан зохицох хугацаа их
 Байгууллагын ажилчдын дунд сөрөг хандлага үүсэж болзошгүй
 Дотоод кареер хөгжлийг дарж, багасгана

Pharma Big компанийн хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн систем ашигласнаар ажлын байранд тохирох ажилчны мэдээллийг боловсруулж анализ хийхэд илүү дөхөмтэй. Албан тушаалд өрсөлдөж буй хүмүүсийн мэдээлэл ил тод байна ингэснээр ямар нэгэн танил тал , ар тал ашиглахгүйгээр сонголт шудрага явагдана. Ингэснээр урт хугацаан дахь байгууллагын ажлын чиг хандлагыг тодорхойлж гаргаж ирнэ.

Кейс2 Өөрчлөлтийнудирдлага

Хоѐр байгууллага нэгдэх, залгих тохиолдолд удирдлагын зүгээс ямар зүйлүүдэд анхаарлаа
хандуулах шаардлагатай. Үүнд:

 Бүтээгдэхүүний онцлогыг харгалзан үзэх
 Удирдлагын шийдвэрийг харгалзан үзэх
 Ажилчид хоорондох сөрөг хандлагыг
 Үйлдвэрийн ажилчдын зорилгыг нэгтгэх
 Ажлын байрны шинчлэл хийх
 Албан тушаалын тэгш хувиарлалт хийх
 Шийдвэр гаргалтанд харгалзах албан тушаалтнуудыг оролцуулах
 Стратеги зөв боловсруулах
 Ажил үүргийн хувиарлалтанд тус тус анхаарлаа хандуулах ёстой.

Учир нь удирдлагыг зөв шийдвэрээс хамаарч нэгдсэн 2 компанийн ирээдүйн урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүний чанар шаалтгаална. Мөн байгууллагын ажилчдын бүтээмжийн өөрчлөлт хамаарна. Nutty chocolate компанийнанхныөөрчлөлт нь удирдлагын шийдвэр гаргалтанд хэрэгтэй судалгаа мэдээлэ болон албан тушаалтнуудын оролцоогүйгээр шийдвэр гаргасан.Өөрчлалт бүтэлгүйтсэн гол шалтгаан нь байгууллага өөрчлөлт хийхдээ зонхилох чиг хандлага, нөлөө бүхий хүмүүсээс бүрдсэн тусгай алба нэгж бага ажилуулаагүй , өөрчлөлтийн үйл явцыг шат дарааллан хийгээгүйгээс болсон.


Гүйцэтгэсэн: А.Мишээлт
М.Одгэрэл
Г.Оюунтунгалаг
Т.Оюунсүрэн
Ц. Очир
П.Хүрэлбаатар

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Ном зүй

Ажлын байрны зорилго: Ойрын 2 жилдээ зах зээлээ улам өргөжүүлж залуучуудад зориулсан шинэ бүтээгдэхүүний загвар , санал санаачлага гаргах.
Ажлын байрны зорилго: функционал алба нэгжүүд нь байгууллагын ерөнхий зорилгод хүрэхүйц тус тусын зорилго чиг үүргүүдтэй болж ажиллана.
Байгууллагын өөрчлөлтийг буруу удирдсанаас шалтгаалан Nutty chocolate компанид дараах сөрөг үр дагаварууд гарсан:
 Хүний нөөцийг зохистой хувиарлаагүй
 Албан тушаалын буруу зохион байгуулалттай хувиарласнаас болж ажлын байрны эзгүйдэл , давхцал бий болсон
 Ажилчдын үзэл бодол, зорилго зөрчилдсөн
 Нэгдсэн бодлого стратеги хэрэгжихэд төвөгтэй байсан
 Байгууллагын удаан хугацааны оршин тогтнох тогтвортой байдал алдагдсан
 Байгууллага дотор сөрөг хандлага бий болсон
Nutty chocolate компанибүтцийн функционал бүтэцтэй.

Давуу тал:
 Төрөлжилтийн зардал бага
 Нөөцийн үр ашигтай зарцуулалт
 Хяналт сайн
 Салбар нэгж дотроо тушаал дэвших боломжтой
Сул тал:
 Нэгжийн зөрчилдөөн их
 Удирдлагын
 Зохицуулалт хийхэд төвөгтэй
 Салбар нэгжийн зорилго ерөнхйи зорилгоос илүү ач холбогдолтой

Кейс1 Хүний нөөц
Багийн бие даалт гүйцэтгэх явцад ямар нэгэн асуудал гараагүй.Багийн гишүүд бүр өөрт оноогдсон ажлаа цаг тухай бүрд нь гүйцэтгэсэн.
Багийн гишүүдийн хувиарлалт
Багийн ахлагч Т.Оюунсүрэн ажил үүргийн хувиарлалтыг хийж слайд бэлдсэн
Багийн гишүүн Г.Оюунтунгалаг нь даалгавар 1 хувилбар 1 дээр ажиллаж тайлан бэлдсэн
Багийн гишүүн М.Одгэрэл нь даалгавар 1 хувилбар 2 дээр ажилласан
Багийн гишүүн А.Мишээлт нь даалгавар 1 хувилбар3 дээр ажилсан
Багийн гишүүн П.Хүрэлбаатар нь компьютер техникээр хангаж даалгавар2 дээр ажилсан
Багийн гишүүн Ц. Очир нь даалгавар2 кейс1, кейс2 дээр

Багийн дүгнэлт
менежмэнтийн үндэс
www.youtube.com
Full transcript