Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voorschotbenadering

Workshop
by

Joan Melgers

on 19 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorschotbenadering

Met een steuntje in de rug naar groep 3 Voorschotbenadering Methoden en materialen Fonologisch bewustzijn
Fonemisch bewustzijn
Letterkennis Mondelinge taalvaardigheid
Fonologisch bewustzijn
Fonemisch bewustzijn
Letterkennis

Deze vaardigheden zijn nodig voor het verwerven van het alfabetisch principe. Een goede leesstart Spraakontwikkeling
Mondelinge taalvaardigheid
Fonemisch bewustzijn en letterkennis
Leren lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen Een doorgaande leeslijn Boekoriëntatie
Verhaalbegrip
Functies van geschreven taal
Relatie gesproken - geschreven taal
Taalbewustzijn
Alfabetisch principe
Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’ Tussendoelen
beginnende geletterdheid Werkmap Fonemisch bewustzijn
Wat zeg je?
Spreekbeeld
Klankie/Clevy
Taalpoppen
Lettermuur
Lettergroeiboekje
Letterboeken
Drietal/viertal Voorschotbenadering Taalbewustzijn Woordbewustzijn
Vrachtwagen is langer dan trein
Fonologisch bewustzijn (v.a. 3 jaar)
Zon zit ook in zonnebloem
Fonemisch bewustzijn (groep 1,2,3)
Molen begint met mijn letter
Alfabetisch principe
klank - tekenkoppeling Invented Spelling Dagelijkse schrijfactiviteiten door kinderen
Meer inzicht in de relatie tussen letters en klanken in woorden
Het gaat niet om een juiste spelling Welke leerlingen zijn mogelijk risicokleuters? Leerlingen met geringe mondelinge taalvaardigheid / spraaktaalproblemen
Leerlingen die geen belangstelling hebben voor taalspelletjes en letters
Tweetaligen: verschillen in klank - betekenis
Leerlingen met gehoorproblemen
Leerlingen met dyslexie in de familie Kinderen zijn in toenemende mate gevoelig voor steeds kleinere stukjes in de mondelinge taal.
klankgroepen, beginklanken, klanken binnen woorden

Kinderen kunnen overeenkomsten en verschillen horen tussen woorden, voordat zij klanken binnen woorden kunnen analyseren.
Auditieve synthese komt eerder (is gemakkelijker) dan auditieve analyse.
Rijmen maakt geen deel uit van deze ontwikkelingslijn. Een belangrijke versnelling van de ontwikkeling in de richting van foneembewustzijn wordt veroorzaakt door de introductie van letters.

Zonder de introductie van letters is het vrijwel niet mogelijk om foneembewustzijn te leren. Wat ga je dan doen? Letters en fonemisch bewustzijn worden (juist) ook geoefend door middel van invented spelling
Oefen multi-sensorieel (= met inschakeling van meerdere zintuigen: schrijven, spreken, gebaren)
Gebruik waar mogelijk humor (emotie doet gemakkelijker onthouden)
Oefen letters en klanken samen (niet apart) Welke toetsen neem je af? Wees zuinig met het afnemen van toetsen. Zo kan het gebruik van de Cito Taal voor Kleuters je flink in de war maken. Deze toets vormt een slechte voorspeller voor het aanvankelijk leesproces.

Er zijn twee toetsbatterijen die zich beperken tot goede voorspellers:
de toetsbatterij van Aarnoutse e.a. (uitgegeven bij CPS)
vernieuwd in 2012!
de toetsen voor groep 2 uit het Protocol Dyslexie

Op dit moment lijkt letterkennis de sterkste voorspeller.

De toetsuitslagen kunnen aangeven dát een leerling begeleid moet worden, ze geven echter niet aan wat de inhoud van die begeleiding moet zijn. Signalering oudste kleuters Toetsen:

Auditieve analyse voor kleuters
Auditieve synthese voor kleuters
Kleurentoets voor kleuters
Letters benoemen voor kleuters
Invented spelling Interpretatie Punt van aandacht!!

Kenden de kinderen een aantal jaren geleden gemiddeld 6 letters in oktober van groep 2,
in 2012 is dat gemiddeld 18 letters. Voorschotbenadering Fase 1: identificatie van fonemen/letters

Fase 2: manipulatie van fonemen/ letters

Fase 3: klank-tekenkoppelingen aanleren 6-10 letters functionele letters
Per les 1 letter centraal
Gebruik alfabet- en letterboeken
Magnetische letters, letterstempels, typemachine, letterpuzzels
Klank uitspreken en gebruik maken van een gebaar Fase 1 Fase 2 Oefenen van analyse en synthese, ondersteund met letters

Drietal
Spreekbeeld Manipulatie Identificatie Fase 3 Klank-tekenkoppeling Als fase 1 en 2 goed lukken
1 letter per week
Lettermuur
Lettergroeiboekje
Overtrekletters Invented spelling Zelf bedenken van mogelijke spellingen
Koppelen aan dagelijkse schrijfactiviteiten

Steeds koppelen aan de uitspraak
Leerkracht als model voor schrijfproces
Producten van kinderen hardop lezen
Aanmoedigen om een dagboekje te schrijven CPS, december 2012 Belangrijkste voorspeller:

Toets letters benoemen
Januari groep 2 : gemiddeld 7-9 letters, 0-3 is zeer zorgelijk
Juni groep 2: gemiddeld 12-18 letters, 0-7 is zeer zorgelijk

Toets kleuren benoemen:
Januari groep 2: > 30 seconden is zeer zorgelijk
Juni groep 2: > 29 seconden is zeer zorgelijk Joan Melgers

Logopedist-dyslexiespecialist Met een steuntje in de rug naar groep 3 Er is sprake van 2 overlappende patronen in de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn:
Full transcript