Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT som stöd för lärande

No description
by

Simon Hansell

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT som stöd för lärande

FONTS
Nivå 3: Förändring
tekniken används för att förändra uppgiften och stöda lärandet genom kommunikation och samarbete

(digital delaktighet och kollegialt lärande)
Nivå 4: Omdefiniering
tekniken (text, bild, ljud, video) används på ett mångsidigt sätt och anpassas till elevernas framtida behov av färdigheter och kunskaper
(Jfr multimodalt lärande)
Nivå 2: FÖRBÄTTRING
teknik används för att förbättra och förstärka lärandet
Nivå 1: ERSÄTTANDE:
ny teknik ersätter gammal teknik
digitala böcker istället för traditionella läroböcker
interaktiv tavla istället för krittavla
skriver på dator i stället för i häftet
ex. interaktiva uppgifter, animationer, appar, videoklipp (flippat klassrum)
Jfr Smartboardens eller surfplattans funktioner
ex. via digitala lärmiljöer, molntjänster, webbpublicering (bloggar, sociala medier, hemsidor)
omdefiniering av uppgifterna med fokus på produktion
olika slag av webbpublicering/-produktion (wiki)
Källa: Dr Ruben Puentedura
IKT som stöd för lärande
Simon Hansell
Gymnasiet i Petalax
Mer info:
Webbplats: www.simonhansell.com
Arbetsblogg: www.simonhansell.blogspot.fi
Twitter: @SimonHansell
E-post: simon.hansell@malax.fi
http://petalax-webbkurs.webnode.se/
Ny teknik används på samma sätt som tidigare
Vad behövs ute i skolorna för att uppfylla kraven i LP2016?
Digital utrustning
IT-stöd
IKT-stöd
Vardagskompetens (K3)
Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär sig förstå principerna för hur den fungerar och vad den kostar. Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken och att reflektera över etiska frågor gällande den.
Digital kompetens (K5)
IKT ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet.


1) Principer för hur digitala verktyg används och fungerar

2) Handledning i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt

3) Använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshanteringen

4) Övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och bilda nätverk

4 huvudområden:
Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
Skolarbetet ska erbjuda eleverna gott om tillfällen där de får öva sig att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla etiskt.
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna deltar i verksamheten i samhället.
Skolan ska stärka varje elevs delaktighet.
Multilitteracitet (K4)
...avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer.
Det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin mångsidiga läskunnighet både i traditionella lärmiljöer och i multimediala lärmiljöer där man använder digitala verktyg på många olika sätt.
Eleverna ska ges möjlighet att använda, tolka och producera olika slag av texter både individuellt och tillsammans med andra.
Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Skolarbete ska ordnas så att eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i skolan och på fritiden för den egna karriären.
Vardagskompetens (K3)
Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär sig förstå principerna för hur den fungerar och vad den kostar. Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken och att reflektera över etiska frågor gällande den.
Digital kompetens (K5)
IKT ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet.
4 huvudområden:
1) Principer för hur digitala verktyg används och fungerar

2) Handledning i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt

3) Använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshanteringen

4) Övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och bilda nätverk

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Skolarbete ska ordnas så att eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i skolan och på fritiden för den egna karriären.
kollaborativt lärande
Vad är SAMR?
en modell utvecklad av den amerikanske skolkonsulten Ruben Puentedura som belyser hur man pedagogiskt kan arbeta med digital teknik i skolan på olika nivåer
ett verktyg för reflektion och en guide till lärare hur de kan utforma uppgifter åt eleverna
en kontroversiell modell då dess anspråk på förbättrade studieresultat inte har stöd i vetenskaplig uppföljning
Mentimeterfråga
https://www.govote.at/6e6ba5
Full transcript