Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bulgaria and European Union

By Megan and Shannan
by

Nad Mit

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bulgaria and European Union

Ползи от членството
на България в ЕС

Още на 1.1.2007 България стана част от единен пазар с 500 млн. потребители.
Това означава пазаруване и продаване без граници.
Премахнат бе граничният контрол, като така се намалиха разходите на предприятията и се ускори физическото придвижване на стоки и хора в Съюза.
Гарантиране на добра законова рамка съответстваща на европейската по отношение на:
трудовите отношения
потребителски права
ред и сигурност
подобряване на работата на държавната администрация и съдебната система
по-енергични мерки в борбата с корупцията
Свободно движение – работа и обучение (напълно след 1.1.2014):
Възможност за пътуване в чужбина само с лична карта.
Възможност за учене в чужбина.
Много българи получиха възможност да работят легално в страните от ЕС, в това число и българите, които преди 2007 работеха нелегално там. За тези българи отпаднаха рисковете, произтичащи от нелегалната заетост.
Увеличиха се паричните преводи към България.
Всички български граждани могат да гласуват и да се кандидатират на местните и общински избори и на изборите за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивават
Всички граждани на ЕС могат да използват майчиния си език при комуникация с европейски служби и инаституции, след като българският език е вече официален език на ЕС
Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка друга държава-членка на територията на страни, които не са членки на ЕС и в които собствената му държава- членка няма представителство
Достъп до пари от еврофондовете
Развитие на транспортната мрежа чрез изграждане на транспортни коридори за свободното движение на стоки в рамките на ЕС , поради:
Геостратегическо положение на България за ЕС спрямо съществуващите алтернативни маршрути през Сърбия и Черна гора
На пътя между ЕС и Близкия Изток
Защо ни иска Европейския съюз и продължава да се 'бори' за нас?
А защо ни приеха през 2007 г., когато България не беше готова?
Ще оцелее ли Европейския съюз в глобалната криза?
Няма ли да надделеят евроскептиците?
Надежда
Митева
и...
Европа директно
Смолян
Увеличиха се чуждите инвестиции поради по-добрата правова рамка, което доведе до нови работни места.
Гражданите на Съюза могат лесно да се обърнат към държавни и европейски институции с искане или жалба
Гражданите на Съюза имат право на Гражданска законодателна инициатива чрез участие в петиция
Всеки, който живее в държава-членка на ЕС, може да сезира Европейския омбудсман относно случай на „лошо администриране“, допуснат от страна на институция или служба на ЕС
Недостатъците!!!
Единна митническа политика – пречка пред вноса и инвестициите от трети страни
Трудностите

Готовността на българските фирми да отговорят на високите стандарти за качество, безопасност, лоялност, ветеринарно-санитарния контрол, безопасните и здравословни условия на труд, опазването на околната среда, капацитет за прилагане на общностното законодателство.
Платихме тежка цена за достигане на тази конкурентоспособност – загуба на работни места, намаляване на доходите, използване на "най-слабото" предимство – ниски разходи за труд и ниска себестойност (ел.енергия, горива, природни ресурси).
Но... ще останат най-добрите, което е в интерес на потребителите!
Проблемите!!!

За първите 5 години от членството ни срещу България са били открити общо 235 процедури за неизпълнения на задължения, произтичащи от правото на ЕС. От тях 181 са официално закрити от ЕК след предприети от нас действия. Все още открити са 67 процедури.
Но...
Кой печели от това???
Възползвахме ли се от тази възможност???

Нямаме капацитет да използваме въпросните фондове, а високото ниво на некомпетентност в администрацията допълнително спира възможностите на реалния бизнес и на хората да ползват фондове.
Като резултат България е често в нарушение и трябва да плаща от бюджета си за грешките на чиновниците си.
За съжаление...
Ах, този строг Брюксел!
Какъв съсед искам?
България е носител на регионална стабилност и стимул за други проевропейски настроени държави от региона!
Единният пазар и обединението на свободното движение на хора, стоки и услуги в Европа е най-големият източник на растеж и развитие на континента след края на Втората световна война.
Европа продължава не само да е най-големият пазар на света, но и една от най-иновативните икономики в глобален мащаб въпреки дълговата криза, която съществува в момента в Европа.
Няма друг модел, освен ЕС, който да предизвиква толкова желание за подражание по цял свят.
Благодаря за вниманието!!!
Full transcript