Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HC 1 Onderzoeksvaardigheden

No description
by

Marieke Asseldonk

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HC 1 Onderzoeksvaardigheden

Onderzoek wat je achter je bureau kunt doen. Het gaat om
bestaande
data.
Onderzoek waarvan je de resultaten kan uitdrukken in
cijfers
.
Onderzoek waarvan je de resultaten
niet kunt uitdrukken in cijfers.

Wat voor betekenis geven medewerkers van bedrijf X aan begeleiding?

Welke kenmerken beinvloeden studiesucces bij BKM-vt op de HHs?

Hoe vaak wordt de Volkskrant gelezen?

Hoe groot is de naamsbekendheid van bedrijf X?

Hoe tevreden zijn Bedrijfskunde MER studenten over hun opleiding op een schaal van 1 tot 5?
Onderzoeksvaardigheden
Het onderzoeksproces
Inleiding Onderzoek
Wat
Typen onderzoek
Opbouw cursus
Docenten
Leerdoelen
Toetsing
Draaiboek
Literatuur
Marieke van Asseldonk

Corine Barendregt
Rosa Groen
Agaath Becht
Ercan Buyukcifci
Henk Chin
De student is in staat om:
Een probleemanalyse te maken.
Een hoofdvraag en de doelstelling te formuleren.
Correcte onderzoeksvragen te formuleren.
De begrippen populatie, steekproef en eenheden toe te lichten.
De kwalitatieve en kwantitatieve varianten van onderzoek van elkaar te onderscheiden.
Een enquête op te stellen en als middel in te zetten voor een uit te voeren kleinschalig kwantitatief onderzoek.
De verzamelde kwantitatieve data zorgvuldig te analyseren met behulp van de hiervoor aangereikte analysesoftware.
Een door zichzelf uitgevoerd kleinschalig onderzoek te rapporteren volgens de hieraan gestelde eisen.
Op basis van onderzoeksuitkomsten aanbevelingen te formuleren.

Opdracht in tweetallen
zie bijlage 1 voor opdrachtomschrijving
Verhoeven, N. (2013). Onderzoeken doe je zo! Den Haag: Boom Lemma.
ISBN13 - 9789059319240

Huiswerk
Waarom
Wanneer
Desk vs field
kwal. vs kwant.
“Onderzoek is een vraag stellen en deze op een
systematische
manier beantwoorden”

“Research skills makes students in to problem solving professionals"

Werk
Studie
Marktonderzoek
Maken van beleid
Klanttevredenheidsonderzoek
Monitoring trends
Optimalisatie van processen


Inspiratie
Probleemanalyse
: wat is het achterliggende probleem?
Probleemanalyse
: wie is de opdrachtgever?
Probleemanalyse
: welke theorie wordt gebruikt?
Wat is de
hoofdvraag
?
Wat zou het
doel
kunnen zijn?
Is er gebruik gemaakt van
deelvragen
?
Methode
: Is het kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
Methode
: Wat is de dataverzamelingstechniek?
Methode
: Wat is de populatie/ steekproef?

Wat is het
resultaat
?

Deskresearch
Fieldresearch
Onderzoek waarvoor je het veld in gaat. Het gaat om
nieuwe
data.
Kwantitatief
Voorbeelden
Kwalitatief
Voorbeelden
bedenk in tweetallen een onderzoeksopdracht
(zie bijlage 1)
bestudeer de studiehandleiding, H1 en H2 t/m 2.3.1
Eisen opdracht
KISS
1.
2.
3.
of
KISS !
K
EEP
I
T
S
IMPEL
S
TUPID
Op wat voor manier kan restaurant
Lekker Eten
meer winst maken?
Wat is de klanttevredenheid van klanten van restaurant
Lekker Eten
?
Inhoeverre is het haalbaar om bij de Haagsehogeschool een pizzeria te openen?
Inhoeverre is er onder studenten van de Haagsehogeschool behoefte aan een pizzeria bij de hogeschool?
Voorbeeld
vs.
vs.
PvA
onderzoek
DV1
DV2
DV3
Probleem-
analyse
Doelstelling
Hoofdvraag
Methode
Methode
Methode

Analyseren
Conclusie
Aanbebelingen

Analyseren

Analyseren

Verzamelen

Verzamelen

Verzamelen
titelblad
probleemanalyse
doelstelling
hoofdvraag en deelvragen
onderzoeksmethode
methode van dataverzameling
populatie en steekproef
vragenlijst (enquête/ interview)
analysemethode (=model)
planning
opzet van je onderzoeksverslag
literatuurlijst

PvA
verslag
Titelblad
(Management)samenvatting
Inhoudsopgave
Hfst 1. Inleiding
(probleemanalyse, doelstelling, hoofd- en deelvragen)
Hfst 2. Methoden
Hfst 3. Deelvraag 1
(resultaten en deelconclusie)
Hfst 4. Deelvraag 2
Hfst 5. Deelvraag 3
Hfst 6. Conclusie
Hfst 7. Aanbevelingen
Literatuurlijst (APA)
Bijlagen
Full transcript