Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СВЕТОВНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕТОВНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
by

Radoslava Bocheva

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СВЕТОВНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕТОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. ООН
-Световна комплексна междудържавна организация
-1945г. - създаване
-седалище-Ню Йорк
-193 държави-членуват


2. Световни икономически обединения
а/40 специализирани организации, влизащи в системата на ООН
-Конфедерация за търговия и развитие ЮНКТАД
-Организация за прехрана и земеделие ФАО
-За екология и опазване на ок. среда-ЮНЕП
-Световна здравна организация
-Организация за образованието, науката и културата ЮНЕСКО
3.Организации не влизащи в системата на ООН


4. Междудържавни световни обединения, които са еднофункционални
-различни картелни съглашения
-ОПЕК-износителките на нефт
-Групата на износителите на захар
-Международно споразумение за кафето
-Световен пощенски съюз
-Международна морска организация
4. Регионални междудържавни обединения
а/Регионални обединения в Европа
-1948г-Организация за европейско икономическо сътрудничество /във връзка с плана Маршал
-1952-Европейско обединение за въглищата и стоманата
-ЕС
-други по-малки европейски обединения-ЦЕФТА, ЧИС....
5. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
-същност, етап в създаването му

6. Др
6. Други европейски организации
-Организация за сигурност и сътрудничество в Европа-1975г.-53страни членки -цел: постигане на стабилност и сигурност
-Съветът на Европа-1949г., цел-по-тясно сътрудничество, стимулиране на икономическия и социалния прогрес- 47 страни членки

7. Регионални обединения в Северна и Южна Америка
-Организация на американските държави
-Латиноамериканска организация за интеграция
-Латиноамериканска икономическа система-1975г.


-Северноамерикански договор за свободна търговия 1992г.-НАФТА
8. Южноамерикански общ пазар
-1995г
-цели
СБ
ФАО
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ООН
СЗО
б/СБ-Световна банка /основана 1944-Международна банка за възстановяване и развитие, а от 1947 е подорганизация на ООН/
-най-мощната финансова световна организация
-членуват 183 страни, седалище : Вашингтон
-първоначална цел-подпомагане на страните от Западна Европа
-сега подпомага всички страни
в/ СТО /Св. търговска ор-я/ основана 1947 като ГАТТ/общо споразомение за мита и търговия/
-първоначална цел: намаляване на митата
- среща в Уругвай 1995г.-преименува се на СТО и нови отговорности: субсидии, инвестиции, конкуренция, патени и др./Уругвайски кръг/
-сега членуват 144 държави, седалище-Женева
-цели-търговски политики, подпомагане...

г/ МВФ
-световна ор-я, която стимулира стабилността на валутите
-1945създадена, с цел избягване на св. ик. криза
-183 страни членки, седалище: Вашингтон
Full transcript