Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3A H2 Tussen de oorlogen

3 havo/vwo
by

Rients Anne de Vries

on 31 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3A H2 Tussen de oorlogen

2 Tussen de oorlogen
2.3 A
2.2 A
2.3 B
2.2 B
2.1 A
2.1 B
2.4 A
2.4 B
2.5 A
2.5 B
Nazi-Duitsland
Rusland onder Stalin
Welvaart en crisis in de VS
Crisis in de jaren 1930
Een verzuilde samenleving
De crisistijd
Arabische landen
Niet-Arabische landen
Duitsland van democratie naar dictatuur
Italie onder Mussolini
De consumptiemaatschappij
Vanaf 1920 : ongekende voorspoed en kooplust in Amerika.
'Iedereen kan een auto kopen', zei Ford.
Dat kon via een afbetalingsregeling.
Ook in die tijd bestond in Amerika veel armoede.
1920-1929 : Een tijd van voorspoed en geluk.
Kopen op afbetaling.
De auto industrie en de electro techniek
groeien enorm dank zij de lopende band.
Nieuwe producten kwamen op de markt :
ijskasten, broodroosters, stofzuigers, wasmachines.
Voorspoed in de jaren 1920
1920-1929 : Het leven is een groot feest.
- meer vrije tijd : restaurants, sportstadions,
bioscopen.
- De mentaliteit veranderde : plezier en vrijheid
i.p.v matigheid en zelfbeheersing.
Feesten en clubs - jazz - dansen - sigaretten -
drank - mode
De beurskrach
24 okt. 1929
1920-1929 : aankoop van aandelen,
vaak met geleend geld.
Koersen stegen nog meer aankopen.
Snelle koersdaling

Verkoop van aandelen in paniek

Nog meer koersdaling
De economische depressie 1929-1932
Zwarte donderdag
24 okt. 1929
- Leningen werden niet terug betaald
- Run op de banken
- Banken failliet
- Bedrijven failliet
- Miljoenen werklozen
Crisis in Europa
- Afname van de vraag naar
Europese producten.
- Waardeverlies van Amerikaanse
aandelen.
- Sluiten van veel fabrieken.
- massale werkloosheid.
Sloppenwijken
Het beleid van president Hoover van Amerika :
de economie moet zichzelf herstellen.
Gevolg : sloppenwijken rond de steden.
1932 : New Deal van Franklin
- Banken worden gered door de overheid.
- Werklozen krijgen een uitkering.
- De overheid verstrekt hypotheek garanties.
- De overheid investeert in industrie, landbouw,
en werklozen projecten.
Zwarte donderdag 1.00
Het begin van de crisis in de jaren dertig

Fascisme en communisme
Benito
Mussolini
Italie na 1918 : - vele veteranen voelden zich bedrogen
door de politici en velen bleven werkloos.
Ze sloten zich aan bij knokploegen in gevecht tegen de
socialisten. De leider van de knokploegen was Mussolini.
Gefrustreerde nationalisten
Mussolini : een nationalist en fascist

Fascisme : - komt van de Romeinse fasces = takkenbos met bijl.
- Mussolini wilde heersen over het 'Mare Nostrum' =
het hele Middellandse Zeegebied.
- sterke leider met strakke leiding (dictatuur).
Mussolini en het fascisme
Fascistische machtsovername

kenmerken : - verheerlijking van geweld.
- nationalisme
- eigen leger
- eenheids tenue : zwarte hemden.
- 1 sterke leider die alles bepaalt.


1922 : - machtsgreep in enkele steden
- mars naar Rome
- dreiging van de overname van de stad
- Mussolini wordt premier
- machtsovername d.m.v. geweld
- eenheidspartij door verbod op andere partijen.
De totalitaire staat
'Alles en iedereen voor de staat'

Fascisme beheerste het denken en doen
van iedereen = indoctrinatie.
1935 : Ethiopie werd veroverd.
Lenin
Lenin deed in 1917 een staatsgreep.
Hij nam de macht van de tsaar over.
Rusland werd communistisch en
Lenin regeerde van 1917 - 1924.
1917: Communistische revolutie
- een totalitaire staat
- staatsbedrijven
- oude elite weg gezuiverd
Industrialisatie
1917 : Rusland, land van
boeren en adel
1924 : Stalin aan de macht
1928 : Stalin wou van de Sovjet Unie een
industriele grootmacht maken.
- Invoering van het vijfjarenplan om de
achterstand in te halen t.o.v. west Europa.
- Planeconomie voor de zware industrie
werd een succes: staal, mijnbouw, wegen, kanalen.
- Zwaar werk en lange dagen voor (dwang)arbeiders.
Kolchoz
Collectivisatie
Vele kleine boeren moeten samenwerken
in 1 staatsboerderij.
Doel : hogere opbrengsten voor de
voeding van de stedelingen.
Zuivering : wie niet mee wilde werken werd
als dwangarbeider gedeporteerd.
Terreur :
- verheerlijking van Stalin
- 1935 zuivering van de commun. partij (Trotsky)
- 1929-1938 Indoctrinatie door het stalinisme.
Trotsky :
intellectueel en
oprichter van de
Rode Garde
De republiek van Weimar
keizer
Wilhelm II
1870-1918 : Duitsland was een militaristische keizerrijk.
1918 : keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland (Doorn).
Duitsland werd een democratische republiek met een parlement in Weimar : de Weimar republiek.
De bedreigde democratie
- Duitsland verloor de 1e W.O.
- Het land moest het dictaat van Versailles erkennen.
- De legerleiding liet een burgerregering het verdrag
ondertekenen.
- Daarna kreeg deze regering de schuld van het
ondertekenen van het dictaat
- De oude legerleiding (o.a. Ludendorff) had deze
dolkstootlegende bedacht om de eigen handen in
onschuld te wassen.
De militaire leiders en de bovenlaag
van de maatschappij
(rechters, hoogleraren,industrielen)
verlangden naar het oude keizerrijk.
In de Weimar republiek was veel geweld
tussen de communisten en de nationalisten.
1923 : Chaos en herstel

1923 Inflatie: - DL. kon de herstelbetalingen niet nakomen.
- FR. bezette het Roergebied (veel industrie).
- De Duitse regering roept op tot staken.
- Stakers en ambtenaren worden betaald door de regering.
- De regering maakt geld bij; er ontstaat inflatie :
een glas bier kost in 1918 0.17 DM,
maar in 1923 150 miljard DM
- Velen raken alles kwijt.
Na 1923 klimt DL. uit de crisis dank zij
grote leningen van de V.S.
1929 : Beurskrach in Duitsland
In 1929 eindigde de Weimar republiek.
- V.S. eist haar leningen op.
- Er ontstaan veel faillissementen
- Grote werkloosheid.
Twee anti-democratische partijen
profiteerden van de Beurskrach:
de communisten en de NSDAP
burgerregering
het volk
de militairen
De machtsovername : door wie?
Duitsland onder Hitler
Adolf Hitler en de NSDAP
1920 : Hitler wordt lid van de NSDAP. Het is
een van de vele extreem nationalistische
partijen in Duitsland. Ze ontstonden doordat velen
gefrustreerd waren over het verloop van de 1e W.O.
Overeenkomsten tussen het nationaal socialisme en het fascisme : - anti-democratisch
- nationalistisch
- totalitair
- 1 sterke leider
Verschil : de rassenleer bij de
nat. socialisten
massa
bijeenkomst
van de NSDAP
1923 : Hitlers poging tot een staatsgreep:
eerst in Munchen, daarna via een mars naar Berlijn. Hitler wordt gevangen genomen. Daar schrijft hij 'Mein Kampf '.
Hitlers beloften
1929 : de Beurskrach
- NSDAP krijgt veel nieuwe leden
- Hitler belooft het 'dictaat van Versailles'
niet meer na te komen;
- hij belooft de opbouw van een sterk leger;
- hij belooft werk en welvaart voor het volk.
SA
Himmler
SS
leider
Ludendorff
1932 : de NSDAP wordt de grootste partij.
De conservatieve elites minachtten Hitler,
maar ze steunden hem om zelf aan de macht te komen door Hitler opzij te zetten (Ludendorff).
Niet de elite, maar Hitler greep de macht. Hoe ging dat?
- De Rijksdag werd in brand gestoken.
Hitler gaf de communisten de schuld.
- Het parlement werd ontbonden.
- Nieuwe verkiezingen gaven de NSDAP nog meer winst.
- Hitler eiste 4 jaar volmacht om de staatsvijanden
(communisten) te bestrijden.
Vanaf 1933 : snelle opbouw van een totalitaire staat
door de NSDAP. Hoe ging dat ?
- Alle overige partijen werden verboden.
- Indoctrinatie van het volk d.m.v. propaganda.
Kranten, films en radio vielen onder Goebbels,
de minister van propaganda.
- Er kwamen verplichte jeugdverenigingen.
Hitlerverering
- Hitlergroet
- vlaggen met hakenkruisen
- Hitlerposters
- marsmuziek
Nazi leger
Hitler neemt afstand van het dictaat van Versailles :
- hij voert een bewapeningsprogramma in.
- Zijn werkprojecten zorgden voor een sterke
werkloosheidsdaling.
- Concentratiekampen voor communisten en joden.
A Een verzuilde samenleving
Confessionelen
Confessionelen :
een verzamelnaam voor
alle christelijke partijen
De confessionelen haalden een meerderheid
van stemmen in het interbellum dank zij het algemeen kiesrecht in 1918.
Moderne verlokkingen
De chr. voorgangers waren bang
voor de verleidingen van jazz,
dans en warenhuizen met hun
verleidelijke producten.
De verzuiling
NL. was verdeeld in 4 groepen (zuilen).
Elke groep haar eigen organisaties.
In NL. de grote
depressie.
1929 Beurskrach : - productiedaling
- faillissementen
- grote werkloosheid
Stempelen : - voor een uitkering om
net in leven te blijven.
Strenge controle : - 2x per dag stempelen
op onregelmatige tijden.
Colijn
1933 Aanpassingspolitiek door de regering Colijn.
Niet meer uitgeven dan wat binnenkomt.
Gevolg van dit beleid : - verlaging ambtenaren salaris
- nog meer werkloosheid.
Na 1936 : een betere economie.
1931 N.S.B. : opgericht door Anton Mussert.
kenmerken : - sterke leider
- nationalistisch
- eigen partijleger : W.A.
(weerafd. in zwarte uniform)
Democratie onder druk
1937 Verkiezingen : extreem links en rechts kregen
weinig stemmen.
oorzaken : - NL. had in de 1e W.O. weinig geleden
- geen woede over afloop van de 1e W.O.
- verzuiling gaf veilig gevoel
- Colijn : betrouwbaar en sterke leider.
Het Midden-Oosten tussen Oost en West
Britse beloftes
In het interbellum werd het Midden-Oosten
steeds belangrijker voor Europa :
- het lag op de weg naar de kolonies in
Azie en Oost-Afrika.
- Het Suez kanaal in Egypte zorgde voor snelle
verbinding tussen Europa en Azie.
- Het Midden-Oosten leverde steeds meer
olie naar Europa.

1918 : De Britten beloofden dat ze van de
Arabische delen van het Ottomaanse rijk
een onafhankelijke koninkrijk zouden maken.
Daarom vochten Arabische nationalisten mee met de Britten.
Jeruzalem en Damascus werden veroverd, maar de Britten kwamen hun geloften niet na.
Ottomaanse rijk
Nieuwe landen
1918 Versailles : - Frankrijk kreeg het bestuur over Syrie en Libanon.
- Engeland kreeg het bestuur over Palestina.
- Jordanie werd een zelfstandige staat.
- Irak werd ook een zelfstandige staat, maar
Engeland beheerde de olievelden en vliegvelden.
1932 : De woestijnvorst Saoed werd koning over
Saoedi-Arabie, een nieuwe staat met
strenge islamitische regels.
1938 : Deze staat werd belangrijk toen Amerika
olie vond.
Kemal
eerste president van Turkije
(Ataturk)
1923 : Kemal werd de eerste president van de
nieuwe staat Turkije. Het land werd een
seculiere staat: scheiding in geloof en politiek.
Ataturk, zijn bijnaam, betekent vader der Turken.
KOERDEN
De Koerden, een grote minderheidsvolk in Turkije,
wilden hun eigen taal en cultuur behouden.
De Turkse regering is tegen, waardoor er veel strijd is.
Turkije werd onder leiding van Ataturk een moderne staat :
- secularisatie;
- westers onderwijs;
- westerse wetten;
- islamitische scholen werden verboden;
- sharia (islamitische wetgeving) werd verboden;
- vrouwen en mannen hadden voor de wet gelijke rechten.
1921 : Generaal Reza pleegde een staatsgreep en
maakte als sjah (koning) van Iran een
modern seculier land. Zijn grote voorbeeld was
Kemal van Turkije.
De orthodoxe moslims in Iran wilden een islamitische regering met aan het hoofd een imam (islam. leider)
Engeland eiste de olievelden in Iran op.
Veel olie werd gevonden aan de Perzische Golf.
Iran had er niets te vertellen.
Turkije
Iran
2.6
Charlie Chaplin
De beroemdste filmster in het interbellum.
De grote dictator
Heinrich Boll: 'wij blijven onderdanige onderdanen, ook als door
grootheidswaan bezeten massamoordenaars ons regeren'.
UITLEG
New deal
UITLEG
3.55 MIN.
Uitleg 2.2A
Uitleg 2.2B
Prezi vragen 2.1


1a Wanneer begon in Amerika de consumptie maatschappij?
b Wat is een consumptie maatschappij?
c Leg uit hoe een afbetalingsregeling werkt.

2a Waardoor ontstond in Amerika een sterke groei in de productie?
b Noem twee sectoren met een sterke groei in Amerika.
c Noem 4 nieuwe producten die vanaf 1920 in Amerika op de markt kwamen.

3a Voor welke twee grote veranderingen in het Amerikaanse leven stond
het tijdschrift 'Life' symbool?
b Noem 4 veranderingen in het Amerikaanse leven vanaf 1920.


2.1 B

1a Leg uit wat aandelen zijn.
b Waarom kochten veel Amerikanen vanaf 1920
steeds meer aandelen?

2a Leg uit wat de Beurskrach in 1929 betekende.
b Noem 5 gevolgen van die Beurskrach in de
Amerikaanse maatschappij.

3a Noem 2 oorzaken van de crisis in Europa.
b Noem 2 gevolgen van de crisis in Europa.

4a Wat was het beleid tegen de crisis van
president Hoover in Amerika?
b Leg uit wat de 'New deal' inhield van de
nieuwe president Roosevelt.


Prezivragen 2.2 A
1a Waarom waren veel nationalisten in Italie
gefrustreerd na de Eerste Wereldoorlog?
b Welke rol speel Mussolini daarbij?

2a Wat betekent het begrip 'fascisme'?
b Wat wilde Mussolini bereiken?

3 Noem de kenmerken van het fascisme van Mussolini?

4 Waarom was 1922 voor het fascisme in Italie
zo'n belangrijk jaar?

5a leg uit wat indoctrinatie betekent.
b leg uit wat Heinrich Boll met zijn zin bedoelt
(zie groene balk).

6 Welke 5 landen weren door Mussolini veroverd?

Prezivragen 2.2 B
1a Hoe regeerde e tsaar tot 1917 over Rusland?
b Waarom pleegde Lenin in 1917 een staatsgreep?

2a Hoe veranderde het leven in Rusland door de
communistische revolutie?
b Wie waren de ' oude elite'?

3a Wie volgde Lenin in 1924 op als leider van de
communistische partij?
b Hoe werd de Sovjet-Unie een industriele
grootmacht?

4a Wat betekende 'collectivisatie'in de Sovjet-Unie?
b Wat werd bedoeld met 'zuivering"?

5 Hoe paste stalin de terreur toe in de Sovjet-Unie?

de dolkstootlegende
http://www.schooltv.nl/video/zwarte-donderdag-het-begin-van-de-crisis-in-de-jaren-dertig/#q=categorie%3Azwarte%20donderdag online
regeringsgebouw in Berlijn
Uitleg 2.3 A
Uitleg 2.3 B
Uitleg 2.4 A
Uitleg 2.4 B
Uitleg 2.5 A
Uitleg 2.5 B
Machtsmiddelen van Hitler :
- SA (Sturmabteilung) : gewapende bruinhemden
- SS (Schutzstaffel) : Hitlers bewakingsdienst,
zeer gewelddadige zwarthemdem
stripverhaal over
de opkomst van Hitler
Full transcript