Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RUDARSTVO I ENERGETIKA

No description
by

Hana Burazerović

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RUDARSTVO I ENERGETIKA

- Pored metalnih mineralnih sirovina Bosna i Hercegovina je bogata nalazištima nemetala među koje se ubrajaju: dolomit, krečnjaci, mermeri, gline, kvarcni pjesak, laporci te bentoniti i feldspati.
Za industriju su još važni: barit, azbest, magnzit i dr.

Barit
se eksploatira u Kreševu i Velikoj Kladuši. Za potrebe vatrostalne industrije eksploatira se
magnezit
iz rudnika Kladnj.


Azbest
kao vatrostalni materijal eksploatira se iz serpentinita kod Bosanskog petrova Sela. Jedini rudnik kamene soli je u Tušnju gdje se vrši podzemna eksploatacija.

- Na teritoriju Bosne i Hercegovine postoje rudne oblasti za sve vrste ruda.

- Tako se rudne oblasti željeza, nalaze na području Vareša i Ljubije.
Ruda mangana se nalazi i eksploatira kod Bosanske krupe u Bužimu. Hromne i nikalne rude su još u fazi istraživanja.
-Obojeni metali: olovo , cink , boksit su neprekidno istraživani i zbog utvrđenih eksploatacionih rezervi otvarani su novi rudnici i proširivani stari.Tako je na području Srebrenice otvoren rudnik olova i cinka Sase.


Velike rezerve uglja se nalaze u Sarajevsko-zeničkom,Tuzlanskom i Mostarskom bazenu.
- Tuzla (Rudnici uglja: Kreka, Banovići, Đurđevik i Ugljevik);
- Srednja Bosna (Rudnici uglja: Kakanj, Breza, Zenica i Bila);
- Bugojno (Rudnik uglja: Gračanica);
- Livno – Duvno (Rudnik uglja: Tušnica);
- Gacko (Rudnik uglja: Gacko);
- Doboj – Banja Luka (Rudnik uglja: Stanari).

RUDARSTVO
Rudarska proizvodnja skupa sa energetskim potencijalima čini osnov cjelokupnoj industriji,najpropulzivnijoj privrednoj grani.
RUDARSTVO I ENERGETIKA
U BiH

Rudnici uglja

- Energetski sektor je jedan od najperspektivnijih i jako razvijenih privrednih sektora u Bosni i Hercegovini s dugom tradicijom, golemim potencijalima i mogućnostima za daljnji razvitak i ulaganja.

- Ukupna potrošnja energije u BiH je osigurana iz vlastite proizvodnje primarne energije i uvoza osnovne te transformirane energije.


ENERGETSKI POTENCIJAL BIH
- Osnovni izvori primarne energije u Bosni i Hercegovini su hidro i termoelektrane (koje koriste ugalj), i pokrivaju preko 62% od ukupne potrošnje primarne energije.

Hidropotencijal
- BiH raspolaže sa velikim hidropotencijalom (oko 6.000 MW) s približno hiljadu malih, srednjih i velikih rijeka. Procjenjuje se da je stepen iskorištenosti hidropotencijala samo 40%, a budući razvoj HE i MHE je prepoznat kao najveći potencijal obnovljivih izvora energije zbog dobre energetske mreže, kao i zbog velikog neiskorištenog hidropotencijala.
- Hidropotencijal Bosne i Hercegovije koncentriran je na 8 rječnih baza, ukupne dužine 9,012 km.
- HIDROELEKTRANE :
HE Čapljina na Trebišnjici, HE Salakovac na Neretvi, HE Jablanica, HE Rama itd.

- Ugljen, kao osnovni izvor primarne energije u BiH, koji čini 93% ukupnih energetskih potencijala BiH, na osnovu trenutno identificiranih rezervi (mrki ugljen i lignit) ima procijenjene rezerve od 10x109 t. Do sada je identificirano 110 nalazišta ugljena. Eksploatiraju se samo lignit i mrki ugljen i to u 14 rudnika.
Ugljen
Navedene rezerve uglja nude niz prilika za investitore u infrastrukturne projekte poput novih rudnika i novih termalnih elektrana, kao i postrojenja sa proizvodnju tečnih goriva iz treseta..
- Plinski sistem u Bosni i Hercegovini uključuje 191 km glavnog gasovoda, sa godišnjim kapacitetom od 1 milijarde m3, kao i razvijen sistem distribucije, posebno u Sarajevu.

-Bosna i Hercegovina je potpuno ovisna o ruskom dobavljaču Gazpromu.
Plinski sistem
Ostali izvori energije
- Bosna i Hercegovina posjeduje velike potencijale za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora, poput energije dobijene iz vjetra, solarne energije, energije biomase i geo-termalne energije.
- Bosna i Hercegovina, a naročito južni dio države, je identificirana kao izuzetan region za izgradnju elektrana na vjetar.
- Mogućnosti za eksploatiranje geo-termalne i solarne energije dostupne su u velikoj mjeri, ali još uvijek nisu istražene i iskorištene.
- Preliminarna istraživanja nafte i plina ukazuju na postojanje perspektivnih ležišta na velikom broju različitih lokacija u BiH (rezerve se procjenjuju na oko 50 milijuna tona nafte)

- Rudarstvo u Bosni počinje još u srednjem vijeku da bi krajem 19 stoljeća, dolaskom Austro–Ugarske poprimilo karakter, organizovane industriske grane. Kulminaciju razvoja dostiže 80–tih godina prošlog stoljeća, naročito u značajnijim ležištima uglja lociranim u ugljenim basenima

- Rudarstvo je na teritoriji Bosne i Herecegovine veoma stara privredna grana. Ona se bazira na rudnom i mineralnom bogatstvu, proisteklom iz geološke podloge i geološke istorije zemljine kore na teritoriji BiH.
Full transcript