Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metody prowadzenia szkoleń

No description
by

Krystian Olech

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metody prowadzenia szkoleń

Metody prowadzenia szkoleń
Rodzaje szkoleń dla pracowników
szkolenia zawodowe

szkolenia z kompetencji miękkichszkolenia BHP

szkolenia językowe
Trenerzy
Forma płatności za szkolenia
Płatne przez pracodawce
Forma szkoleń
Warsztaty
metody prowadzenia
szkoleń
Wykład
pozwalają nabyć pracownkowi nowe umiejętności w aspekcje środowiska pracy
Gwarantują rozwój pracownika
przykłady
szkolenia informatyczne,
budowlane,
księgowe
Mają za zadanie nauczyć pracownika radzenia sobie w sytucjach wymagających posiadania określonych umiejętności osobowych
przykłady
szkolenia z umiejętnośćci komunikacji
szkolenia w negocjacjach
szkolenia sprzedażowe
szkolenia dla menadżerów
szkolenia interperonalne
szkolenia z asertywności
Określone przez kodeks pracy art.2373 §21 ustawy szkoelnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązkowe dla każdego pracownika zaczynającego pracę
nie podwyższają kompetencji pracownika
stanowią formę wzbogacania kompetencji pracownika
Mogą być realizowane zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie
stanowią formę dodatku poza płacowego
dodatkowe kursy opłacane przez pracodawce
prowadzone bezpośrednio przez trenera
Szkolenia internetowe
Wykłady
Specjaliści ds coatchingu
Trenerzy interpersonalni
Osoby posiadające certyfikaty upoważniające
do prowadzenia szkoleń w danej dziedzienie
Starsi pracownicy firmy
Trening
Metoda inscenizacji
Metoda gier
Metoda twórczej dyksusji
Praca zespołowa
jest narzędziem używanym do przekazania wiedzy, której szkoleni nie mają
szczególnie skutecznym, gdy chce się przekazać szkolonym instruktaże, regulaminy, repertuar pewnych sposobów funkcjonowania w określonych sytuacjach
zespół systematycznych ćwiczeń, których celem jest nabycie, utrzymanie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, podnoszenie odporności na stres, utrwalanie wiary we własne możliwości, zwiększanie asertywności itp.
trening relaksacyjny
trening interpersonalny
trening decyzyjny
trening negocjacji
trening etykiety menedżera
trening zdrowotny
trening asertywności
trening twórczości
trening antystresowy
polega na odgrywaniu przez uczestników ról w pewnych fikcyjnych sytuacjach opisanych w scenariuszu.
Celem metody jest pokazanie różnicy między teorią a praktyką we współpracy i kontaktach z ludźmi.
zajmują się regułami racjonalnego postępowania w sytuacjach konfliktowych, tzn. takich, w których na wynik działania jednostki wywrze wpływ nie tylko jej postępowanie, lecz także działanie innych jednostek
inną formą inscenizacji jest odgrywanie ról bez scenariuszy
Gry są to symulacje rzeczywistych działań różnych organizacji, np. przedsiębiorstwa na rynku.
zespół systematycznych ćwiczeń, których celem jest nabycie, utrzymanie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, podnoszenie odporności na stres, utrwalanie wiary we własne możliwości, zwiększanie asertywności itp.
Przeważnie nie jest ona celem samym w sobie, grupa nie pracuje po to tylko, by być grupą lecz realizuje jakie nadrzędne zadanie.
Teoria 6 kapeluszy myślowych
Edwarda De Bono
(Six Thinking Hats)

Nowoczesne, niekonwencjonalne sposoby prowadzenia szkoleń
łączące aktywizujące moetody prowadzenia i najnowsze metody prowadenia
Edward de Bono urodził się na Malcie, ukończył studia medyczne na tamtejszym
Royal University; był następnie stypendystą na Oxfordzie, gdzie uzyskał tytuł doktora
medycyny. Posiadacz stopni naukowych w dziedzinach filozofii i fizjologii. Jest światowym
autorytetem w bezpośrednim nauczaniu tzw. "twórczego myślenia" autorem popularnego
określenia "lateral thinking" ("myślenie równoległe"). Prowadził odczyty i wykłady w 45
krajach świata, był wykładowcą m.in. na Harvardzie, Uniwersytecie Londyńskim,
uniwersytetach w Cambridge, Oxfordzie.
Niebieski Kapelusz

dyrygent orkiestry, ktoś, kto przewodniczy całej dyskusji
Typowe wypowiedzi to:

Dokąd doszliśmy?
Jaki mamy program rozwiązania problemu?
Jaki powinien być następny krok?
Mamy rozwiązanie!

Czerwony Kapelusz
oznacza emocje, uczucia, przeczucia, intuicję, gust, upodobania estetyczne i inne trudne do wytłumaczenia rodzaje wrażeń
Typowe wypowiedzi to:

Mam przeczucie, że...
Odczuwam...
Mam mieszane uczucia...


Czarny Kapelusz
pesymista, krytyk i adwokat diabła.
Typowe wypowiedzi to:

Czy to ma sens?
Czy fakty są spójne?
Czy to jest możliwe, bezpieczne?
Tego się nie da zrobić, bo...


Żółty Kapelusz
to optymista, który widzi sprawy w „różowych okularach”
Typowe wypowiedzi to:

Czy to ma sens?
Czy fakty są spójne?
Czy to jest możliwe, bezpieczne?
Tego się nie da zrobić, bo...
Zielony Kapelusz
to innowator, osoba myśląca twórczo.
Typowe wypowiedzi to:

Jakie mamy pomysły?
Co się da zrobić?
Czy można to zrobić w inny sposób?
Zróbmy to tak...
Forma pracy
Cykl Kolba
Jedna z najpopularniejszych metod
uczenia się opiera się na założeniach cyku Kolba
(uczenie się przez doświdaczenie)
Bajka o czterech królewiczach
Konieczne materiały
do realizacji ćwiczenia: kartki w kolorze czerwonym, zielonym,
niebieskim, żółtym dla każdego z uczestników
Cel:
Celem ćwiczenia jest wprowadzenie uczestników do zagadnienia dotyczącego odkrywania
własnego potencjału w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym
Czerwony
ma energię i siłę do działania, niczego się nie boi dodaje grupie odwagi
jest wizjonerem, ale może nie zauważać szczegółów, ludzi na swojej drodze, nie
dostrzegać niebezpieczeństw.
Żółty:
potrafi rozdzielać zadania ma także dużo energii. Czasami jednak zbyt
pochopnie wyładowuje emocje.
Zielony:
zawsze wie gdzie co leży, lubi planować i postępować według planu, źle bez
niego się czuje. Jednak jest dość wolny
Niebieski:
potrafi zobaczyć to czego nikt inny nie dostrzeże, ale boi się zrobić
pierwszy krok.

Autodiagnoza czy sprawujesz kontrolę
nad swoim życiem
Cel:
Celem autodiagnozy jest wstęp do zagadnienia odporności psychicznej i jej źródeł.

0-8 punktów.
Wynik mieszczący się w tym przedziale uzyskuje średnio co trzeci badany. Jeżeli znalazłeś(aś)
się w tej grupie, jesteś osobą wewnątrzsterowną, głęboko przekonaną o tym, że sama sprawuje kontrolę
nad swoim życiem. Przekonanie to przekłada się na wysoką odporność psychiczną, a w konsekwencji na
skuteczniejsze radzenie sobie ze stresem.
9-16 punktów
. Większość badanych plasuje się w tym właśnie przedziale punktowym. Jeżeli dotyczy
to również ciebie, masz poczucie sprawowania kontroli nad swoim życiem w pewnych jego aspektach,
zaś w innych kontrola ta zdaje się być poza tobą i twoim wpływem. Możesz na przykład uważać, że
doskonale kontrolujesz swoje życie zawodowe, zaś sfera towarzyska rządzi się niezależnymi od ciebie
prawami losu, przypadku czy zbiegów okoliczności. Zawsze, wtedy, kiedy czujesz, że na daną sytuację
nie masz wpływu, maleje twoja odporność psychiczna i rośnie podatność na stres.
17 - 40 punktów
. Około 15 % badanych uzyskuje wynik 17 lub więcej punktów. Jeżeli taki jest i twój
wynik, należysz do grupy osób wyraźnie zewnątrzsterownych, które uważają, że ich życiem kieruje los,
przeznaczenie, inni ludzie, okoliczności, itp., czyli siły od nich niezależne. W ich mniemaniu kontrola
nad ich własnym życiem sprawowana jest przez czynniki zewnętrzne. Zewnątrzsterowność oznacza
niski poziom odporności psychicznej, a w konsekwencji wyższy stopień narażenia na negatywne
oddziaływanie stresu na twój organizm.
Bibliografia
Z. Nęcki
,
Komunikacja międzyludzka
, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków , 2006
Leathers Dale G.

Komunikacja niewerbalna Successful Nonverbal Communication;
Principles and Applications Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 r.
Nosal C.

Psychologia myślenia i działania menedżera
. Wrocław: Akade, 2001
Proctor T.

Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów.
„T
en minute Guide to Stress Management


Wydawnictwo K.E. Liber s.c. – Tytuł oryginału: T
Anna Titkow

Stres i życie społeczne
”- Państwowy Instytut Wydawniczy
oraz portal
www.e-mentor.edu.pl
Dziękujemy za uwagę!
Szkoleniowcy :
Barbara Bobowska 200642
Krystian Olech 200869

Współfinansowene przez pracodawce

Płatne w całości przez pracownika
Bezpłatne
`
Full transcript