Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bình đẳng giới ở Việt Nam

No description
by

Tue Hoang Trong

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bình đẳng giới ở Việt Nam

Giải pháp
Khái niệm
Thực trạng
Nguyên nhân bất bình đẳng giới
Bình đẳng giới ở Việt Nam
Bình đẳng giới
Giới là một thuật ngữ để chỉ vai trò, hành vi ứng xử xã hội và những kỳ vọng liên quan tới nam và nữ. Nó được coi là phạm trù xã hội có vai trò quyết định đến cơ hội cuộc sống của con người, xác định vai trò của họ trong xã hội và trong nền kinh tế.
Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 6 Điều 5 của Luật bình đẳng giới thì bình đẳng giới là việc nam ,nữ có vị trí, vai trò ngang nhau,được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và hưởng thụ như nhau về thành quả của sự phát triển của cộng đồng về thành quả của sự phát triển đó…

Tư tưởng
“trọng nam khinh nữ”
vẫn còn tồn tại, đặc biệt gắn liền với các tư tưởng tôn giáo.
Quan niệm xã hội lạc hậu.
Nhận thức xã hội về vấn đề bình đẳng giới chưa thấu đáo của nhân dân còn hạn chế.
Công tác tuyên truyền bình đẳng giới còn nhiều hạn chế, chưa thiết thực, chưa phù hợp và chưa đi sát vào dân.
Tỷ số giới tính khi sinh(SRB)
Bình đẳng giới trong chính trị.
Bình đẳng giới trong giáo dục.
Bình đẳng giới trong kinh tế,lao động – việc làm.

SRB trung bình của cả nước là 110.5 (năm 2009). Khu vực cân bằng nhất là Tây Nguyên (105.6) trong đó khu vực nông thôn (110.6), khu vực thành thị(110.7).
Các tỉnh phía Bắc (trừ khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ): SRB ở nông thôn cao hơn nhiều so với khu vực thành thị.
Các tỉnh phía Nam: SRB ở thành thị cao hơn nhiều so với khu vực nông thôn.

Ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo Đảng,Nhà nước,các tổ chức chính trị-xã hội…
Giới nữ đang đóng vai trò đáng kể vào sự phát triển của sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo nước nhà.

Chart 3.2: Tỉ lệ giới tính giáo viên trong giáo dục.
Chart 3.3: Tỉ lệ giới tính học sinh
Chart 3.4: Tỉ lệ nữ giới trong các chức danh, học vị khoa học
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia hoạt động kinh tế ở mức cao (83% so với 85% nam giới).
Nam giới vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn ở những nhóm việc như công nhân,lãnh đạo,dịch vụ cá nhân,công việc chuyên môn kỹ thuật và lực lượng vũ trang.Nữ giới chiếm tỷ lệ cao ở một số nhóm nghề như nông nghiệp ,buôn bán nhỏ,nhân viên văn phòng.

Chú trọng các giải pháp như tạo thêm việc làm có thu nhập cho phụ nữ, đảm bảo di cư an toàn và đầu tư vào y tế giáo dục chất lượng cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền về giới tính nhằm nâng cao nhận thúc cho các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền phải thiết thực, phù hợp, nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm thay đổi hành vi của người dân.


Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ,ngành, cơ quan soạn thảo thực hiện nghiêm túc việc phân tích giới, báo cáo đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với nam và nữ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Sớm tiến hành việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động về bình đẳng giới.

Tiếp tục tiến hành lồng ghép giới, đánh giá tác động giới trong các chính sách, chương trình, đề án về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xây dựng và ban hành bộ chỉ số bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tiến hành thống kê, theo dõi hàng năm nhằm đánh giá sát thực trạng bình đẳng giới, tạo cơ sở cho việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Chú trọng các giải pháp như tạo thêm việc làm có thu nhập cho phụ nữ, đảm bảo di cư an toàn và đầu tư vào y tế giáo dục chất lượng cao.
Tăng cường công tác tuyên truyền về giới tính nhằm nâng cao nhận thúc cho các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền phải thiết thực, phù hợp,nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm thay đổi hành vi của người dân.
Với vai trò là công dân, phụ nữ và hiệp hội phụ nữ cần xóa bỏ tâm lý tự ti, an phận, cam chịu và định kiến giới; có ý chí tự cường, tự lập, tự nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bình đẳng giới; tích cự tham gia các hoạt động vì bình đẳng giới của các cấp Hội phụ nữ; lên án, ngăn chặn những hành vi phân biệt đối xử về giới,giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của các cơ quan tổ chức và công dân.
Vũ Văn Dược
Hoàng Trọng Tuệ
Vũ Văn Tiến
Nguyễn Quang Trung
Vũ Mạnh Tùng
Hoàng Khắc Tiến
Thank you for listening.
Q&A
Full transcript