Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cantigas de amigo1

cantigas
by

Antía Eijo

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cantigas de amigo1

ÍNDICE 4. FIGURAS LITERARIAS
5. FENÓMENOS As cantigas de amigo As cantigas son un tipo de texto composto por trobadores e xograres ao longo do século XIII e a primeira metade do XIV e que forman parte da lírica medieval galego-portuguesa. Unha das modalidades destacadas foron as cantigas de amigo A voz narrativa é sempre a da muller. Unha muller nova (a amiga) que expresa os seus sentimentos cara ao namorado (o amigo). Paralelismo BIBLIOGRAFÍA http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_occitano

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amigo

Libro de Lingua e Literatura Galega, 1º de Bacharelato. Editorial Xerais

http://es.scribd.com/doc/1035101/esquema-cantigas-amigo Xiana Naval Chaves 1º BAC B Clasificación Características ORIXE Figuras literarias predomitantes POPULARIZANTE Amor satisfeito Presenza da natureza Símbolos naturais Dialogadas PROVENZALIZANTE Están influenciadas pola lírica provenzal que está escrita na lingua vernácula do sur de Francia e que tivo a súa orixe na poesía dos séculos XI e XII. Clasificación xeral Dirixidas directamente ao amigo Dirixidas indirectamente ao amigo, poden ir dirixidas a un confidente, á natureza, a alguén indeterminado, etc. Clasificación temática Barcarolas
ou mariñas Bailadas Cantigas
de romaría Alboradas Falan sobre o mar, personalizado ás veces. Invitación ao baile e á danza.
Expresan a alegría da vida. Relacionadas con romarías ou peregrinacións a capelas ou santuarios, onde se atopan os namorados. Tratan da separación dos namorados ao amencer. Sediame eu na ermida de San Simón
e cercaronmi as ondas, que grandes son;
¡eu atendendo o meu amigo,
eu atendendo o meu amigo!

Estando na ermida ante o altar,
e cercaronmi as ondas grandes do mar;
¡eu atendendo o meu amigo,
eu atendendo o meu amigo!
(Meendinho) Os dous protagonistas viven unha relación amorosa. Pode ser de tres formas: A perspectiva do
amor feliz ou satisfeito A perspectiva do amor
infeliz (insatisfeito) As dificultades
da relación Ir quer’ oj’ eu fremosa de coraçón,
por fazer romaría e oraçón,
a Santa María das Leiras
pois meu amigo i ven.

Des que s’ [e ele] foi nunca vi prazer
e quer’ oj’ ir fremosa polo veer
a Santa María das Leiras
pois meu amigo i ven.

Nunca serei eu leda, se o non vir,
e por esto fremosa quer’ ora ir
a Santa María das Leiras
pois meu amigo i ven.
(Afonso López de Baián) Dentro da relación amorosa pode facer referencia a diversos estados emocionais. Feliz e
apaixonada A muller resentida
e vingativa cara o
amigo A muller anhela
ao amigo
Quantas sabedes amar amigo
Quantas sabedes amar amigo
treides comig' a lo mar de Vigo.
E bannar nos emos nas ondas!

Quantas sabedes amor amado,
treides comig' a lo mar levado.
E bannar nos emos nas ondas!

Treides comig' a lo mar de Vigo
e veeremos lo meu amigo.
E bannar nos emos nas ondas!

Treides comig' a lo mar levado
e veeremo' lo meu amado.
E bannar nos emos nas ondas!
(Martín Codax) San Clemenço do Mar,
se mi d'el non vingar,
non dormirei,
San Clemenço señor.
Se vingada fôr,
non dormirei.
Se mi d'el non vingar,
do fals' e desleal,
non dormirei.
Se vingada non fôr
do fals'e traedor
non dormirei.
(Nuno Treez) Aparecen coprotagonistas (a nai, como impedimento ou como confidente), a irmá ou a amiga da protagonista(como confidentes) -De que morredes, filha, a do corpo velido?
-Madre, moiro d'amores que mi deu meu amigo.
Alva e vai liero.
-De que morredes, filha, a do corpo louçano?
-Madre, moiro d'amores que mi deu meu amado.
Madre, moiro d'amores que mi deu meu amigo,
quando vej'esta cinta, que por seu amor cingo.
Alva e vai liero.
Madre, moiro d'amores que mi deu meu amado,
quando vej'esta cinta, que por seu amor trago.
Alva e vai liero. A paisaxe, o contorno natural onde acontece a acción narrativa da cantiga, manifesta un especial relevo nos cantares de amigo, xa como marco do relato, xa cunha forte carga simbólica, de tal xeito que a protagonista chega mesmo a interrogar os elementos da natureza. Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
E ai Deus!, se verra cedo?

Ondas do mar levado,
se vistes meu amado?
E ai Deus!, se verra cedo?

Se vistes meu amigo,
o por que eu sospiro?
E ai Deus!, se verra cedo?

Se vistes meu amado,
por que ei gran coidado?
E ai Deus!, se verra cedo?
(Martín Codax) Nalgúns casos, a utilización dos elementos da natureza pode suxerir a danza e todo isto, xunto, expresa a promesa do amor eterno. Bailemos nós ja todas tres, ai amigas,
so aquestas avelaneiras frolidas
e quen for velida, como nós, velidas,
se amigo amar,
so aquestas avelaneiras frolidas
verrá bailar.

Bailemos nós ja todas tres, ai irmanas,
so aqueste ramo destas avelanas
e quen for louçana, como nós, louçanas
se amig'amar,
so aqueste ramo destas avelanas
verrá bailar.
(Airas Núnez) literal estrutural Repetición case literal dun verso Retoma unha contrución sintáctica e rítmica en lugares preestablecidos do texto. Tipos Fenómenos refrán dobre Palabras que se repiten no mesmo sitio no mesmo verso mordobre Palabras da mesma familia léxica ou cunha pequena variación leixaprén Repetir o último verso da primeira estrofa como primeiro da terceira, o último da segunda como primeiro da cuarta etc. É a repetición dalgunha estrofa varias veces durante o poema, tamén denominado estribillo. Antía Eijo Mejuto 1º BAC B 1. ORIXE
2. CLASIFICACIÓN
3. CARACTERÍSTICAS
Full transcript